Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Granturile SEE și Norvegiene: „Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă” - Energie hidroelectrică

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • entități private
 • entități publice
 • entități comerciale
 • entități necomerciale
 • ONG
Între 200.000 și 2.000.000 euro

UPDATE 31 mai 2021

31 martie 2021, ora 14:00

Finanțator

Innovation Norway

Buget

7.200.000 euro

Obiectiv

Obiectivul programului este obținerea unei energii mai puțin consumatoare de carbon și o siguranță sporită a aprovizionării.

„Programul energetic în România”  va contribui la obiectivele generale ale Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021, respectiv la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European (SEE) și consolidarea relațiilor bilaterale. Programul urmărește să stimuleze și să se dezvolte pe termen lung cooperarea dintre Islanda, Liechtenstein, Norvegia și România.

Activități eligibile

Acest sistem poate oferi sprijin pentru proiectele care vor dezvolta și implementa activități în domeniul hidroenergiei:

 • renovarea sau reînnoirea centralelor hidroelectrice existente, mici sau mari, pentru a crește puterea capacității de generare și eficienței producției;
  • Notă: proiectele care vizează renovarea sau reînnoirea instalațiilor hidroenergetice pentru a satisface energia electrică sisteme de echilibrare a nevoilor în sprijinul generării de energie electrică regenerabilă variabilă (VRE-solar și energie eoliană) vor primi scoruri mai mari în evaluare.
 • construirea de noi centrale hidroelectrice la scară mică (SSHPP) (<10 MW capacitate instalată);
 • activități de creștere a capacității rezervorului pentru generarea hidroenergetică, ca activitate secundară a unui proiect;
 • instruirea personalului cu privire la utilizarea și întreținerea echipamentelor, oferite de către furnizorul echipamentelor, ca parte integrantă a unui proiect de investiții (activitate secundară în investiție proiect).

Criterii de eligibilitate

 • Solicitantul trebuie să fi fost stabilit de cel puțin 3 ani la data limită a prezentului apel.
 • Solicitantul și reprezentantul său legal care semnează cererea au dosare penale și fiscale curate.
 • Partenerul (partenerii) și reprezentantul său legal care semnează Acordul de parteneriat au dosare penale și fiscale curate.
 • Activitatea principală a partenerului (partenerilor) este strâns legată de activitățile în care este propusă contribuția sa.
 • Dacă Solicitantul are unul sau mai mulți parteneri, un proiect de acord de parteneriat care definește rolurile și responsabilitățile diferiților parteneri, este atașată cererii.

Nu este obligatoriu ca proiectul să includă parteneriat, dar proiectele de parteneriat sunt încurajate și vor primi puncte suplimentare în timpul evaluării. Cele mai multe puncte vor fi acordate cooperării cu entități din statele donatoare în proiectele de parteneriat donator.

Parteneri eligibili: orice entitate privată sau publică, comercială sau necomercială, stabilită ca persoană juridică în Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau în România.

Criterii de evaluare

 • Relevanță
 • Viabilitate și fezabilitate tehnică
 • Nivel de inovație
 • Efect de eliberare – releasing effect
 • Factori interni
 • Capacitatea financiară
 • Estimări și finanțare a costurilor
 • Statutul DPI (Drepturi de Proprietate Intelectuală)
 • Potențialul pieței și competitivitatea
 • Rentabilitatea proiectului
 • Buna practică în afaceri
 • Riscurile proiectului
 • Durabilitate
 • Problemele transversale
 • Impactul socio-economic

Criteriile menționate se bazează pe obiectivele și rezultatul pe care programul încearcă să îl atingă. Obiectivele și principiile unei bune guvernanțe, precum și bunele practici comerciale, dezvoltarea durabilă și egalitatea de gen sunt probleme transversale iar acestea trebuie considerate ca parte a procesului de evaluare.

Pentru mai multe detalii click aici

Vizualizări: 722
Contact

Innovation Norway

Formular de contact