Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Mecanismul financiar SEE și Guvernul României - Apel de proiecte de cooperare în învățământul universitar

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere

Instituţii de învăţământ universitar (universităţi) din România acreditate, care deţin o Cartă Erasmus pentru Învăţământul Universitar (ECHE)

*Instituțiile de învățământ universitar din Statele Donatoare sunt încurajate să participe în calitate de parteneri în proiecte de cooperare cu universități din România 

Între 20.000 și 200.000 euro 15 februarie 2021, ora 13:00

Finanțator

Mecanismul financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României

Operator de program

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) 

Buget

572.027 euro

Obiectiv

Obiectivul principal al proiectelor de cooperare în învăţământul universitar îl reprezintă modernizarea /innovarea curriculumului, schimbul de bune practici în ceea ce priveste metodele de predare şi organizarea de mobilitati de scurtă durată pentru studenţi şi cadrele didactice.

Domenii de sprijin

 • Cooperare şi parteneriate între educaţie şi lumea muncii
 • Mobilităţide învăţare de scurtă durată a studenţilor şi a personalului între Statele Donatoare şi Statele Beneficiare
 • Îmbunătățirea calității și relevanței educației și formării
 • Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice

Tipuri de proiecte eligibile

 • Proiecte de Cooperare Strategică
 • Proiecte de Cooperare de mici dimensiuni

NB: Proiectele care vizează incluziunea socială a grupurilor vulnerabile (incluzând populaţia de etnie roma), vizează democraţia si cetăţenia activă, îşi propun să realizeze o sinergie cu proiecte aprobate în cadrul Programelor: Cercetare, Dezvoltarea afacerilor, Inovare şi Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Energie Regenerabilă, Eficienţă Energetică sau Securitate Energetică, îşi propun să dezvolte practici si instrumente inovatoare de invătare/predare în era digitală (ex. dezvoltarea de platforme educationale online/ metode de învăţare la distanţă destinate studenţilor şi cadrelor didactice, etc.), vor fi încurajate prin acordarea în cadrul evaluării a unor puncte de prioritate (maxim 10 puncte acordate pentru fiecare prioritate a, b, c şi maxim 20 de puncte în cazul d).

Punctele de prioritate nu vor fi acordate decât în cazul în care proiectul a obținut punctajul minim conform criteriilor de calitate. 

Activități eligibile

Proiectele de cooperare pot organiza activități de mobilitate transnațională pe termen scurt ale indivizilor dacă sunt relevante pentru obiectivele proiectului, cum ar fi:

 • Întâlniri transnaționale de management de proiect: întâlniri între partenerii de proiect în scopuri de implementare și coordonare. Perioada de activitate va fi de până la 4 zile lucrătoare. Numărul maxim de reuniuni eligibile ale proiectelor transnaționale va fi de 4 - pentru proiectele cu o durată mai mare de 12 luni și 2 - pentru proiectele cu o durată mai mică de 12 luni.
 • Mobilitate pe termen scurt a studenților. Perioada de învățare transnațională este cuprinsă între zile și 30 de zile. Dacă este necesar, activitățile de învățare pot combina perioada de mobilitate fizică (până la 30 de zile în total) cu activități virtuale (adică utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor, cum ar fi spații de lucru colaborative, streaming live, videoconferință, social media etc. prelungirea rezultatelor învățării mobilității fizice)
 • Programe intensive de studiu („Școli de vară”). Perioada de activitate este cuprinsă între 5 zile și 30 de zile. Participarea personalului didactic (inclusiv profesori invitați / experți / specialiști / profesioniști) la activitate este între zi și 30 de zile.
  Un program de studiu intensiv (ISP) este un program scurt de studiu care reunește studenți și personal didactic din instituțiile de învățământ superior partenere, precum și alți profesori relevanți invitați / experți / specialiști / profesioniști pentru:
  • încurajarea predării eficiente și multinaționale a temelor specializate;
  • să permită studenților și cadrelor didactice să lucreze împreună în grupuri multinaționale și multidisciplinare și astfel să beneficieze de condiții speciale de învățare și predare care nu sunt disponibile într-o singură instituție și să obțină perspective noi asupra temei studiate;
  • permite membrilor corpului didactic să facă schimb de opinii cu privire la conținutul didactic, la noile abordări curriculare, să testeze metode de predare inovatoare care ar putea deveni în cele din urmă parte a unui curs sau curriculum comun nou dezvoltat într-un mediu internațional de clasă
 • Evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt. Perioada de activitate este cuprinsă între 3 zile și 30 de zile.
  Evenimentele comune de formare a personalului permit partenerilor proiectului să organizeze evenimente de scurtă pregătire pentru educație și instruirea personalului legată de subiectul sau domeniul de aplicare al proiectului. Acestea ar trebui organizate pentru grupuri mici de personal din diferite țări, pentru a maximiza impactul asupra fiecărei organizații participante
  Participanți eligibili: profesori, profesori, formatori, personal educațional și administrativ care lucrează în organizațiile partenere

Criterii de evaluare

 1. Relevanța
 2. Caracterul inovator
 3. Calitatea programului de lucru
 4. Calitatea parteneriatului
 5. Impact
 6. Diseminarea
 7. Valoarea adăugată a cooperării transnaționale cu DS
 8. Eficiența costurilor

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 320
Contact

În timpul etapelor de aplicare, selecţie şi implementare, puteţi contacta următorii experţi tehnici: 

 • radu.stoika@anpcdefp.ro 
 • madlena.nen@anpcdefp.ro
 • raluca.boldan@anpcdefp.ro
 • mariana.nitelea@anpcdefp.ro