Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

European Cluster Excellence Programme: Facilitarea schimburilor și parteneriatului strategic între clustere și ecosisteme specializate și orașe din Europa

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere

Entități cu personalitate juridică. Aceasta poate include:

 • persoane juridice cu scop lucrativ sau nonprofit,
 • organisme publice sau private.
Maximum 500.000 euro 2 februarie 2021, ora 17:00CET

Finanțator

Comisia Europeană 

Operator de program

Agenția Executivă pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Buget

6.000.000 euro 

Obiectiv

Obiectivul general al acestei acțiuni este de a consolida excelența gestionării clusterelor și de a facilita schimburile și parteneriatul strategic între clustere și ecosisteme specializate și orașe din Europa, inclusiv prin implementarea schemei de mobilitate „ClusterXchange”. Deoarece managementul clusterelor de înaltă calitate și conexiunile strategice între clustere sunt elemente cheie ale unor clustere de succes de nivel mondial, acțiunea are ca scop încurajarea competitivității IMM-urilor și asistarea companiilor să acceseze cu succes piețele globale.

Obiectivul specific este de a spori colaborarea, crearea de rețele și învățarea organizațiilor din cluster și a membrilor acestora despre profesionalizarea serviciilor specializate și personalizate de sprijinire a afacerilor furnizate sau canalizate către IMM-uri.

Activități eligibile

Tipurile de activități eligibile trebuie să cuprindă:

 • sprijinirea dezvoltării abilităților de gestionare a clusterelor;
 • noi servicii pentru membrii clusterului;
 • organizarea de activități de înfrățire, colaborare, rețea și învățare;
 • activități comune pentru implementarea business-to-business (B2B) și proiecte de colaborare cluster-to-cluster (C2C).

De asemenea, trebuie să includă implementarea „ClusterXchange” prin facilitarea promovării, recrutării, potrivirii și urmăririi schimburilor pe termen scurt de la organizații de tip cluster, IMM-uri, furnizori de formare profesională, organizații de sprijin pentru extindere, companii mari și personal din autoritățile publice și agenții de inovare care sunt active într-un cluster dintr-o țară participantă COSME.

Criterii de eligibilitate

Solicitanți eligibili
Propunerile pot fi depuse de următorii solicitanți:

 • Solicitanții trebuie să fie înregistrați sau să fi depus o înregistrare pe Platforma europeană de colaborare în cluster (ECCP) până la data limită de depunere a apelului și să completeze anexa 1 sau 2 relevantă din „Descrierea acțiunii” după cum urmează:
  • Pentru o organizație de cluster și o organizație de rețea de afaceri deja înregistrate la Platforma europeană de colaborare a clusterelor: un link către profilul de cluster completat al solicitantului înregistrat pe platformă și informații referitoare la concentrarea lor industrială (care urmează să fie furnizate prin anexa 1 la „Descrierea actiunea"); sau
  • Pentru o organizație de cluster și o organizație de rețea de afaceri neînregistrate încă la Platforma europeană de colaborare în cluster: o declarație pe propria răspundere prin care atestă că:
   • reprezintă o organizație de tip cluster sau o organizație de rețea de afaceri care oferă sau canalizează servicii inovatoare de sprijin către întreprinderi (în conformitate cu definiția „clusterelor de inovare” furnizate mai sus) și că
   • un profil de cluster a fost trimis către ECCP pentru înregistrare cu informațiile respective incluse în formularul descriptiv (care trebuie furnizat prin anexa 2 la „Descrierea acțiunii”).

Solicitanții trebuie să fie entități cu personalitate juridică. Aceasta poate include atât persoane juridice cu scop lucrativ sau nonprofit, cât și organisme publice sau private în totalitate sau parțial. În cazul organismelor private, acestea trebuie să fie în mod corespunzător constituite și înregistrate în conformitate cu legislația națională.

Persoanele fizice nu sunt eligibile să aplice.

Consorții eligibile

Pentru a fi eligibil, o propunere trebuie depusă de un consorțiu:

 • compusă din cel puțin trei persoane juridice diferite, care sunt stabilite în minimum trei state membre diferite ale UE sau alte țări care participă la programul COSME în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul COSME și
 • includerea a cel puțin unui membru al consorțiului care reprezintă o organizație stabilită într-o regiune clasificată ca „mai puțin dezvoltată” sau „în tranziție”, conform cartografierii propuse pentru eligibilitatea fondurilor structurale pentru perioada 2014-2020.

Consorțiile trebuie să verifice și să declare prin coordonatorul lor că niciunul dintre membrii lor nu participă la o altă cerere în cadrul acestei cereri de propuneri. Dacă un astfel de caz este detectat de către organismul de finanțare, acesta va duce la excluderea organizației în cauză de la toate propunerile respective. Consorțiile respective afectate de excluderea partenerului (partenerilor) trebuie să îndeplinească în continuare criteriile de eligibilitate pentru a fi considerate eligibile.

Criterii de evaluare

 • Relevanța acțiunilor din perspectiva obiectivelor apelului
 • Calitatea acțiunilor propuse
 • Impactul asupra publicului țintă
 • Eficiența costurilor

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 99