Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Ministerul Sănătății - Apelul nr. 1 pentru îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere

Entități publice, stabilite în România ca persoane juridice, de exemplu:

 • autoritățile locale și centrale,
 • direcțiile de sănătate publică,
 • spitale etc.
Între 500.000 euro și 1.000.000 euro

UPDATE: 30 martie 2021

UPDATE: 04 februarie 2021

04 ianuarie 2021

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Operator de program

Ministerul Sănătății 

Buget

9.000.000 euro 

Obiectiv

Scopul acestui apel este de a crește accesul persoanelor din grupurile vulnerabile la servicii de sănătate de calitate, echitabile și complete. În acest apel sunt încurajate, activități și metodologii abordate și documentate care aduc soluții noi pentru a răspunde nevoilor grupurilor țintă.

Activități eligibile

1. Măsuri directe pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate de tip preventiv în comunitățile vulnerabile, inclusiv Romii, pentru asigurarea accesului la asistență medicală și reducerea inegalităților sociale în sănătate:

 • activități privind furnizarea de servicii de sănătate pentru sănătatea mamei și a copilului și „sănătatea femeilor”;
 • activități privind prevenirea bolilor infecțioase (de exemplu, fără a se limita la tuberculoză, hepatită B și C, HIV / SIDA, COVID-19);
 • activități privind prevenirea bolilor netransmisibile (boli cardiovasculare, cancer, diabet, boli respiratorii, sănătate mintală, sănătate orală, nutritie și educatie fizică, etc);

2. Investiții în infrastructura de sănătate care contribuie la reducerea inegalităților în starea de sănătate în raport cu activitățile de la punctul 1 (reabilitarea clădirilor pentru facilitarea furnizării serviciilor de sănătate de tip preventiv, achiziționarea de echipamente medicale, echipamente IT exclusiv pentru desfășurarea de activități medicale, IT echipamente pentru activități de management3.)
3. Servicii de formare, campanii de informare și sensibilizare (formare a grupurilor țintă sau a personalului, organizarea de evenimente și materiale pentru sensibilizarea grupurilor țintă cu privire la problemele de sănătate în legătură cu activitățile menționate la punctul 1).

Activitățile de la ambele puncte 1 și 3 sunt obligatorii și trebuie abordate în fiecare aplicație de proiect depusă. În caz contrar, aplicația va fi respinsă.

De asemenea, proiectele pot propune și alte tipuri de activități, cu condiția să fie justificate în funcție de nevoile grupurilor țintă și să contribuie la îndeplinirea indicatorilor programului.

Activitățile propuse vor respecta legislația din Romania, standarde și principii specifice în cazul Promotorilor de proiecte și partenerilor de proiect naționali și legislația statelor Donatoare în cazul partenerilor din țările donatoare.

Activitățile prevăzute în proiect vor putea fi măsurate prin indicatori de rezultat (ai programului sau specific) și vor contribui la realizarea unui obiectiv specific al programului.

Sprijinul / stimulentele care pot fi acordate grupurilor țintă sunt exclusiv în natură sub formă de medicamente, materiale sanitare/dispozitive medicale și servicii medicale în beneficiul lor. Sprijinul financiar al beneficiarilor nu este eligibil.

Criterii de evaluare

 • Evaluarea calitativă
 • Relevanța proiectului
 • Capacitate de implementare și experiența aplicanților și a partenerilor
 • Fezabilitatea proiectului
 • Impactul și sustenabilitatea proiectului 

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 584
Contact

Ministerul Sănătății

 contactsee@ms.ro