Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Fundația „Alături de Voi” - Concurs de minigranturi adresat organizațiilor de elevi și studenți

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
Asociații de elevi / studenți Maximum 10,538.00 lei/per grant (echivalentul a 2.200 euro) 25 octombrie 2020, ora 24:00

Finanțator

Comisia Europeană prin DEAR (Development Education and Awareness Raising)

Operator de program

 Fundaţia „Alături de Voi” România

Buget

 15,400.00 Euro

Obiectivele proiectului

Obiectivul principal al proiectului Build Solid Ground este să faciliteze implicarea activă a cetățenilor europeni în probleme ce ţin de locuire, terenuri, comunități urbane și pentru îndeplinirea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă (ODD) nr. 11 și a Noii Agende Urbane (Habitat III). 

Obiectivele concursului

Parte a proiectului „Build Solid Ground”, obiectivele acestui apel de proiecte se suprapun obiectivelor proiectului antemenționat:

 • Conștientizarea cetățenilor din U.E. cu privire la nevoile, drepturile, soluțiile și angajamentele asumate la nivel global precum și despre agenda globală cu privire la locuire, terenuri și comunitățile urbane;
 • Educarea cetățenilor UE și facilitarea înțelegerii aspectelor legate de terenuri, locuire, egalitatea de gen și inter-dependențe între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare;
 • Motivarea cetățenilor UE astfel încât aceștia să devină actori implicați în dezvoltarea globală și în domeniul locuirii. 

Priorități tematice

Prin aceste granturi, sunt finanțate proiecte de conștientizare, educare și sensibilizare legate de implementarea în România a Agendei 2030, cu accent pe Obiectivele 1 (fără sărăcie), 5 (egalitate de gen), 8 (muncă decentă), 11 (orașe și comunități durabile).

Abordarea acestor obiective trebuie să fie cu accent pe:

 • #drepturi de proprietate pe terenuri #urbanizare și modernizare locuințe informale
 • #egalitate de gen și dreptul de proprietate al femeii
 • #schimbări climatice din perspectiva accesului la locuire și adăpost.

Activități eligibile

 • Activități de informare, conștientizare, sensibilizare cu privire la problematica locuirii, a sărăciei și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă;
 • Dezbateri, workshop-uri, seminarii, ateliere de lucru adresate tinerilor, care să atingă una sau mai multe priorități tematice ale proiectului;
 • Activități creative și culturale (acțiuni stradale, dialoguri, proiecție de filme, etc.) care să atingă aspecte relevante legate de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă;
 • Producția și realizarea de materiale de comunicare, precum și distribuția acestora prin media tradițională și noile media;
 • Flash-moburi și alte acțiuni publice, participative;
 • Publicații (pliante, producții audiovizuale, materiale de campanie etc);
 • Materiale video, audio, foto sau scrise despre persoanele afectate de inegalități, din perspectiva locuirii, pentru utilizare în mass-media sau social media.

Fiecare proiect trebuie să înregistreze rezultatele acțiunilor pe suport video și foto și să le disemineze prin canale online și offline. 

Criterii de eligibilitate

Apelul de proiecte se adresează asociațiilor de elevi și studenți care doresc să se alăture eforturilor de promovare a obiectivelor de dezvoltare durabilă și acțiunilor care se fac în direcția reducerii sărăciei și îmbunătățirii condițiilor de locuit, în rândul tinerilor.

Pentru a fi eligibili să primească subgrant-ul, aplicanții trebuie:

 • Să reprezinte asociații înregistrate legal, de minim 6 luni;
 • Să își desfășoare activitatea în România;
 • Să fie direct responsabil pentru pregătirea și gestionarea acțiunii, fără a acționa ca intermediar.

Conform ghidului, instituțiile publice - școli sau autorități locale - nu sunt eligibile. 

Criterii de evaluare

 • Criterii de eligibilitate
 • Proiectarea acțiunii: relevanța, eficacitatea și fezabilitatea acțiunii (din Formularul de aplicaţie_Formular 1)
 • Beneficiarii acțiunii propuse
 • Buget rezonabil (Propunerea de buget_Formular 2)
 • Sustenabilitatea 

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 70
Contact

Fundația „Alături de Voi” România

bsg@alaturidevoi.ro