Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul Orizont 2020 - European Green Deal: Fezabilitatea industrială a rutelor catalitice pentru alternative durabile la resursele fosile

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere

Persoane juridice stabilite în următoarele țări și teritorii:

 • Statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv regiunile lor ultraperiferice;
 • Țările și teritoriile de peste mări legate de statele membre;
 • Țările asociate Orizont 2020
Comisia consideră că propunerile care solicită o contribuție din partea UE de până la 40 milioane EUR și cu o durată de până la 5 ani ar permite abordarea corespunzătoare a acestei provocări specifice. 26 ianuarie 2021, ora 17:00 CET

Finanțator

Comisia Europeană

Scop

 • Dezvoltarea și implementarea sistemelor de materiale catalitice extrem de inovatoare și reciclabile pentru a facilita producția de combustibili sintetici și substanțe chimice din emisiile de gaze de ardere industriale: în principal CO2 (dar și CO și H2), urmărind creșterea cu 50% a eficienței globale comparativ cu statul de -arta;
 • Dezvoltarea unor procese catalitice inovatoare, bazate pe energie regenerabilă, pentru a produce combustibili sintetici și produse chimice, la o scară suficient de mare pentru a demonstra eficiența costurilor, reducând în același timp utilizarea materiilor prime critice;
 • Demonstrați întregul lanț valoric pentru producția industrială (inclusiv IMM-urile) de combustibili sintetici și produse chimice, reducând în același timp emisiile de gaze cu efect de seră;
 • Abordarea constrângerilor financiare, de reglementare, de mediu, terestre și de materii prime (inclusiv materii prime critice), precum și problemele de acceptare a publicului și impactul socio-economic legat de căile tehnologice propuse.

Tipul acțiunii

Acțiuni de inovare (IA)

 • Acțiune constând în principal din activități care vizează direct producerea de planuri și aranjamente sau proiecte pentru produse, procese sau servicii noi, modificate sau îmbunătățite. În acest scop, acestea pot include prototiparea, testarea, demonstrarea, pilotarea, validarea pe scară largă a produselor și replicarea pieței.
 • O „demonstrație sau pilot” își propune să valideze viabilitatea tehnică și economică a unei tehnologii, produse, procese, servicii sau soluții noi sau îmbunătățite într-un mediu operațional (sau aproape de operațional), indiferent dacă este industrial sau altfel, implicând, după caz, o scară mai mare prototip sau demonstrator.
 • O „replicare a pieței” își propune să susțină prima aplicație / desfășurare pe piață a unei inovații care a fost deja demonstrată, dar care nu a fost încă aplicată / desfășurată pe piață din cauza eșecurilor pieței / barierelor în calea adoptării. „Replicarea pieței” nu acoperă mai multe aplicații pe piață ale unei inovații care a fost deja aplicată cu succes o dată pe piață.
 • „În primul rând” înseamnă nou cel puțin pentru Europa sau nou cel puțin pentru sectorul aplicațiilor în cauză. Adesea, astfel de proiecte implică o validare a performanțelor tehnice și economice la nivel de sistem în condițiile reale de funcționare oferite de piață.
 • Proiectele pot include activități limitate de cercetare și dezvoltare.

Rata de finanțare: 70% (cu excepția persoanelor juridice non-profit, unde se aplică o rată de 100%)

Impactul așteptat

 • Demonstrator la scară industrială operațional până în 2026, bazat pe simbioză industrială și sisteme catalitice noi, extrem de optimizate și eficiente din punct de vedere energetic.
 • Reducerea semnificativă a emisiilor industriale de CO2 (~ 200Mt p.a. reducere până în 2050) cu potențialul de a atinge o intensitate a carbonului sub 20g CO2eq / MJ.
 • Îmbunătățiți eficiența surselor regenerabile de energie (de exemplu, solară, eoliană), permițând producerea și transmiterea unui mediu flexibil de stocare cu densitate ridicată a energiei sub formă de substanțe chimice și combustibili sintetici pentru a fi utilizate pentru anumite segmente industriale (de exemplu, aviație, chimică, transport maritim, apărare) și validat prin evaluarea tehnico-economică și a ciclului de viață (TEA / LCA).
 • Demonstrați și validați fezabilitatea industrială și rentabilitatea tehnologiilor, la nivel de instalație pilot cu o capacitate minimă de producție chimică de 4000 de tone pe an, îmbunătățind în același timp competitivitatea durabilă a Europei în conformitate cu Strategia industrială a Comisiei [3].
 • Impact indirect semnificativ asupra calității aerului și a sănătății cetățenilor prin filtrarea emisiilor de gaze arse de la instalațiile industriale mari (de exemplu, energie, ciment, produse chimice, metale neferoase și oțel).
 • Încurajarea unui ecosistem european de inovare intersectorial pentru a implementa alternative durabile la resursele fosile și pentru a crea capacități demonstrative pentru sisteme catalitice durabile de eficiență superioară către 2030 și 2050.

Criterii de evaluare

 • Excelența
 • Impactul
 • Calitatea și eficiența implementării

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 131
Contact

Punct de contact național pentru acțiuni climatice, mediu, eficiența resurselor și materii prime

Persoana de contact: Ana-Maria Dabija

Organizație: Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

Telefon: +40213169275