Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul Orizont 2020 - European Green Deal: Prevenirea și combaterea incendiilor extreme prin integrarea și demonstrarea mijloacelor inovatoare

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere

Persoane juridice stabilite în următoarele țări și teritorii:

 • Statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv regiunile lor ultraperiferice;
 • Țările și teritoriile de peste mări legate de statele membre;
 • Țările asociate Orizont 2020

*Este încurajată cooperarea internațională multilaterală, în special cu Statele Unite, Canada, Australia, Rusia, Japonia, Brazilia, America de Sud, Indonezia și Africa de Sud pentru a valorifica cunoștințele, resursele și cele mai bune practici, dar și pentru a reduce riscurile și a crește impactul la nivel mondial.

Comisia consideră că propunerile care solicită o contribuție din partea UE între 2 și 3 milioane EUR ar permite abordarea adecvată a provocării specifice.

Însă, acest lucru nu exclude depunerea și selectarea propunerilor care solicită alte sume.

26 ianuarie 2021, ora 17:00 CET

Finanțator

Comisia Europeană

Buget

 • Acțiune de inovare (IA): 72 milioane euro
 • Acțiune de coordonare și sprijin (CSA): 3 milioane euro

Scop

Noul context al incendiilor extreme necesită accelerarea schimbării către implementarea unei abordări mai holistice de gestionare a incendiilor, care integrează aspectele de mediu, climă, sănătate și securitate / securitate, culturale și socio-economice cu:

 • cercetarea, demonstrarea și desfășurarea de mijloace și metode inovatoare adaptate la un comportament extrem de incendii, cum ar fi tehnici, modele, soluții și capabilități mai bune și mai avansate pentru prevenirea, prezicerea, monitorizarea și combaterea incendiilor, precum și atenuarea impactului acestora, inclusiv tehnologii mai bune și mai avansate, echipamente și sisteme de susținere a deciziilor pentru primii intervenți;
 • guvernanță proactivă, schimbarea practicilor de gestionare a pădurilor, evaluări de risc la scară largă și bazate pe comunitate, conștientizare și pregătire - în cazul în care cetățenii, comunitățile locale, sectoarele forestier și bioeconomia joacă un rol central.

Tipul acțiunii

În cadrul apelului există două tipuri de acțiuni în cadrul cărora pot fi depuse propunerile de proiecte:

 1. Tipul acțiunii: Acțiune de coordonare și sprijin (CSA)
 2. Tipul acțiunii: Acțiune de inovare (IA)

Acțiune de coordonare și sprijin

 • Acțiunile constând în principal din măsuri însoțitoare, cum ar fi standardizarea, diseminarea, sensibilizarea și comunicarea, crearea de rețele, servicii de coordonare sau de sprijin, dialoguri de politici și exerciții și studii de învățare reciprocă, inclusiv studii de proiectare pentru infrastructură nouă și pot include, de asemenea, activități complementare de planificare strategică, crearea de rețele și coordonarea între programe din diferite țări.

Rata de finanțare: 100%

Acțiune de inovare

 • Acțiune constând în principal în activități care vizează direct producerea de planuri și aranjamente sau proiecte pentru produse, procese sau servicii noi, modificate sau îmbunătățite. În acest scop, acestea pot include prototiparea, testarea, demonstrarea, pilotarea, validarea pe scară largă a produselor și replicarea pieței.
 • O „demonstrație sau pilot” își propune să valideze viabilitatea tehnică și economică a unei tehnologii, produse, procese, servicii sau soluții noi sau îmbunătățite într-un mediu operațional (sau aproape de operațional), indiferent dacă este industrial sau altfel, implicând, după caz, o scară mai mare prototip sau demonstrator.
 • O „replicare a pieței” își propune să susțină prima aplicație / desfășurare pe piață a unei inovații care a fost deja demonstrată, dar care nu a fost încă aplicată / desfășurată pe piață din cauza eșecurilor pieței / barierelor în calea adoptării. „Replicarea pieței” nu acoperă mai multe aplicații pe piață ale unei inovații care a fost deja aplicată cu succes o dată pe piață.
 • „Primul” înseamnă nou cel puțin pentru Europa sau nou cel puțin pentru sectorul aplicațiilor în cauză.
 • Proiectele pot include activități limitate de cercetare și dezvoltare

Rata de finanțare: 70% (cu excepția persoanelor juridice non-profit, unde se aplică o rată de 100%)

Impact așteptat

Acțiunile finanțate în cadrul acestui subiect al apelului ar trebui să contribuie în mod substanțial la realizarea până în 2030 a următoarelor obiective în Europa (în ceea ce privește 2019):

 • 0 decese cauzate de incendii
 • Reducere cu 50% a aprinderilor accidentale de incendiu
 • Reducerea cu 55% a emisiilor cauzate de incendii
 • Controlul oricăror incendii extreme și potențial dăunătoare în mai puțin de 24 de ore
 • 50% din ariile protejate Natura 2000 trebuie să fie rezistente la foc
 • Reducere cu 50% a pierderilor din clădiri
 • 90% din pierderile de incendii asigurate
 • Creșterea cu 25% a suprafeței tratamentelor de incendiu prescrise la nivelul UE

Activități eligibile

Activitățile ar trebui să implice agenții internaționale, naționale și UE relevante (de exemplu Agenția Europeană de Mediu, Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației etc) și utilizatorii finali (cum ar fi proprietarii de păduri, actorii din industrie forestieră, gestionarea mediului și a naturii, organizații, pompieri, autorități locale și regionale etc.) din statele membre și țările asociate.

Subtema 1 (Acțiuni de inovare): Acțiunile finanțate în cadrul acestei cereri vor accelera procesul de adaptare paneuropeană la incendii extreme prin avansarea și aplicarea cercetării și a inovației, inclusiv a site-urilor pilot demonstrative, utilizând în același timp datele existente (de exemplu, teledetecția sau date bazate pe comunitate), tehnologii (de exemplu Big Data și Inteligență Artificială) și servicii (precum Copernicus, Galileo și EGNOS).

Mijloacele și metodele inovatoare ar trebui dezvoltate, integrate și demonstrate în diferite medii din Europa (inclusiv regiunile ultraperiferice ale UE) și adaptate la condițiile geografice și socio-economice, cu diferite tipuri de combustibili (de exemplu, amenințări de incendiu de pădure / tufiș / turbă), peisaje și valorile biodiversității (de exemplu, litoral / alpin / agricultură / rural / interfața sălbatică-urbană / insule) și scale (de exemplu, local / regional / național / transfrontalier / UE / internațional).

Abordarea ar trebui să fie sistemică: cuprinzând diferite scenarii climatice, contexte biogeografice / socio-economice, practici tradiționale și noi mijloace pentru o gestionare mai rapidă și mai inteligentă a tuturor fazelor interconectate de gestionare a incendiilor, adică prevenirea și pregătirea (inclusiv previziunile și gestionarea peisajului pentru atenuarea impactului, adaptarea compoziția speciilor de arbori și practicile de gestionare a pădurilor), detectarea și răspunsul (inclusiv limitarea incendiilor, extincția, evacuarea și recuperarea potențiale) și restaurarea post-incendiu și adaptarea la schimbările climatice.

Propunerile ar trebui să ia în considerare o strategie de gestionare integrată a incendiilor pentru a include punctele de vedere ale tuturor părților într-un mod participativ. Acestea ar trebui să acopere toate fazele de gestionare a incendiilor (adică prevenirea și pregătirea, detectarea și răspunsul, restaurarea și adaptarea), concentrându-se în fiecare fază pe un subset de activități, așa cum este descris mai jos:

Faza A - Prevenire și pregătire

Integrarea condițiilor de mediu, climatice și socio-economice (inclusiv patrimoniul cultural tangibil și intangibil) cu guvernanța proactivă (actori publici și privați), activitățile de conștientizare a riscurilor, de prevenire și pregătire la nivel comunitar pot include, printre altele:

 • sprijinirea integrării informațiilor socioeconomice și de mediu privind cauzele și impacturile incendiilor în bazele de date existente ale UE (de exemplu, EFFIS), cu accent pe evenimente extreme de incendii, cauzele aprinderilor de incendii (de exemplu, cauze accidentale, penale și naturale) și dinamica și tendințele demografice (de exemplu, abandonul rural și alte activități de schimbare a utilizării terenului);
 • îmbunătățirea gestionării incendiilor și a peisajului atât a terenurilor publice, cât și a celor private (inclusiv a terenurilor forestiere, agricole și agro-forestiere utilizând atât abordări tradiționale, cât și inovatoare pentru gestionarea durabilă a combustibilului, îmbunătățirea practicilor de gestionare a pădurilor (adică diversitatea sporită a speciilor de arbori forestieri și a structurii pădurilor, subțierea agroforesterie, etc.), inclusiv programe de stimulare comunitare pentru monitorizarea și reducerea biomasei, recalificarea terenurilor și noi lanțuri valorice de bioeconomie care maximizează produsele și serviciile forestiere din lemn și non-lemn, îmbunătățind în același timp biodiversitatea și reziliența;
 • îmbunătățirea accesului la evaluarea și avertizările oficiale ale pericolului de incendiu în cooperare cu inițiativele UE existente (de exemplu, serviciile Copernicus, EFFIS, cu rezoluție adaptată condițiilor), prin modernizarea utilizării aplicațiilor mobile, a infrastructurii digitale și a tehnologiilor cibernetice avansate.

Faza B - Detectare și răspuns

Anticiparea și atenuarea evenimentelor cu impact ridicat vor beneficia de cercetarea și inovația în spațiu, aerian, terestru, material și tehnologii digitale, care ar trebui integrate complet cu disciplinele de mediu, climatice și sociale și cu inițiativele UE existente privind monitorizarea și suprimarea incendiilor sălbatice. Activitățile ar trebui să fie demonstrate într-o gamă largă de condiții meteorologice și scenarii geografice. Activitățile pot include, printre altele:

 • măsuri pentru stimularea investițiilor din sectorul privat în noi tehnologii pentru modernizarea și / sau dezvoltarea de noi tehnologii de detectare și răspuns;
 • cercetare rapidă și inovație în spațiu și mijloace aeriene (de exemplu, sateliți, pseudo-sateliți, aeronave inclusiv drone, sisteme de teledetecție) pentru detectarea, direcționarea și stingerea incendiilor, cum ar fi elicoptere / avioane mai bune cu bombardier de apă capabile să opereze în siguranță la noapte; unități modulare de stingere a incendiilor potrivite pentru aeronave de marfă / multi-misiune; scoop, îmbunătățire și descărcare îmbunătățite;
 • îmbunătățirea localizării pompierilor și a vehiculelor terestre / aeriene cu echipaj și fără pilot, gestionarea rutelor, patrulare și automatizare în timp real - inclusiv prin intermediul serviciilor de navigație aeriană / satelit (UE) / de observare / comunicare - pentru a ghida și proteja pompierii și vehiculele care operează simultan către să răspundă eficient la incendii în toate condițiile;
 • dezvoltarea prognozei de propagare a focului și a fumului de înaltă fidelitate aproape în timp real, bazată pe modelare precisă a topografiei, vremii, combustibilului și combustiei, prin date și servicii aerospațiale, detectare avansată (de exemplu, temperaturi, vânturi), învățare automată și supercomputere;
 • îmbunătățirea sistemelor de gestionare a incidentelor, de luare a deciziilor și de comunicare, coordonare și sisteme de comandă interoperabile și sigure, capabile să încorporeze informații de pe mai multe platforme (echipate și fără pilot) și surse netradiționale (ca social media), în special în medii non-urbane și în Țări europene de ex aer-aer, sol-sol și aer-sol, exploatând legăturile de comunicații prin satelit și ad-hoc pentru transmisii aproape în timp real.

Faza C - Restaurare și adaptare

Propunerile ar trebui să vizeze sprijinirea tranziției socio-ecologice către comunități mai rezistente, în special cele mai expuse riscului de incendii. Activitățile pot include, printre altele:

 • evaluarea și modernizarea implementării soluțiilor de restaurare bazate pe ecosisteme în diferite contexte biogeografice, bazându-se pe soluțiile dezvoltate de proiectele demonstrative finanțate de UE privind soluțiile bazate pe natură (NBS);
 • avansarea și demonstrarea măsurilor sistemice și structurale pentru tratarea combustibilului și gestionarea arborilor / pădurilor, care vizează interfețele elastice dintre zonele sălbatice-urbane, luând în considerare scalele spațiale relevante și principiile ecologiei incendiilor în legătură cu schimbările climatice;
 • demonstrarea soluțiilor durabile de restaurare a ecosistemelor post-incendiu ale ecosistemelor deteriorate care vizează refacerea biodiversității, inclusiv microbiota locală a solului pentru rezistența ecosistemelor și susținută de servicii de monitorizare și analize geospațiale complementare.

Subtema 2 (Acțiune de coordonare și sprijin): Această acțiune are ca scop asigurarea faptului că demonstrarea abordărilor inovatoare și integrate îndeplinește impacturile așteptate, prin coordonarea și sprijinirea proiectelor de acțiune pentru inovare finanțate în cadrul acestui subiect.

Activitățile pot include, printre altele:

 • sprijinirea grupării și cooperării între proiectele finanțate în cadrul acestui subiect și cu alte acțiuni relevante finanțate în cadrul Orizont 2020 (inclusiv în acest apel European Green Deal, cum ar fi subiectul 7 privind biodiversitatea și ecosistemele), precum și fondurile de coeziune și protecție civilă.
 • facilitarea integrării celor trei faze de gestionare a incendiilor acoperite de fiecare dintre proiectele de acțiune de inovare finanțate în cadrul acestui subiect;
 • angajarea cu cetățenii, comunitățile locale, proprietarii de păduri și industria forestieră, organizațiile de conservare a naturii, asigurările și sectoarele infrastructurii sociale, precum și cu toți actorii relevanți pentru a facilita implementarea proiectelor demonstrative.

Propunerile trebuie să abordeze doar una dintre cele două subteme.

Criterii de evaluare

 1. Excelența
 2. Impactul
 3. Calitatea și eficiența implementării​.

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 96
Contact

Punct de contact național pentru acțiuni climatice, mediu, eficiența resurselor și materii prime

Persoana de contact: Ana-Maria Dabija

Organizație: Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

Telefon: +40213169275