Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Instruirea judecătorilor naționali în Dreptul European al Concurenței

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
judecători care se ocupă de cazuri de concurență la nivel național, precum și procurori, ucenici judecători naționali și personalul din instanțele naționale între 30.000 și 300.000 de euro 15 ianuarie 2021

Finanțator

Comisia Europeană

Obiectiv

Obiectivul acestei cereri de propuneri este de a cofinanța proiecte care au ca scop formarea judecătorilor naționali în contextul aplicării regulilor europene de concurență. Aceasta include aplicarea publică și privată a ambelor normele antitrust și normele privind ajutoarele de stat.

Scopul final este de a asigura o aplicare coerentă și consecventă legislației UE în domeniul concurenței de către instanțele naționale.

Buget

900.000 de euro

Preferințe

  • instruiri care prevăd niveluri consecutive, construindu-se unul pe altul
  • instruiri care nu doar duplică/ suprapun materialele de formare existente / planificate sau proiectele existente/ viitoare ale altor furnizori de formare la nivel național, ci care acționează în complementaritate sau care inovează
  • instruiri adresate judecătorilor din mai multe state membre într-o singură formare și încurajând astfel rețelele transfrontaliere

Priorități tematice

Proiectele care nu sunt în linie cu prioritățile de mai jos pot primi în continuare subvenții dacă solicitanții își pot justifica subiectele de formare sugerate printr-o evaluare convingătoare a nevoilor de formare bazate pe dovezi, demonstrând că este nevoie de mai multă formare pentru aplicarea corectă a legislației UE în domeniul concurenței în domeniul sugerat.

Prioritatea 1: Instruire cu privire la aplicarea articolelor 101 și 102 din TFUE

Prioritatea 2: Activități de formare axate pe legile naționale care pun în aplicare Directiva 2014/104 privind antitrustul

Prioritatea 3: Activități de formare axate pe principiile economice fundamentale ale dreptului concurenței

Prioritatea 4: Activități de formare axate pe aplicarea dreptului concurenței în industriile reglementate (cum ar fi sectorul energiei, telecomunicațiilor sau farmaceutic)

Prioritatea 5: Activități de formare axate pe modul de aplicare a conceptelor tradiționale de drept al concurenței în Articolele 101 și 102 pentru piețele digitale

Prioritatea 6: Instruire cu privire la ajutorul de stat, în vederea modernizării ajutoarelor de stat și a rolului de aplicare a instanțele naționale

Criterii de eligibilitate

Proiectele trebuie:

  • să fie prezentate de autorități, organizații publice sau private stabilite în mod corespunzător într-unul dintre cele eligibile țări sau o organizație internațională. Organizațiile țărilor terțe pot participa ca parteneri asociați, dar costurile acestora nu pot fi considerate eligibile. Mai mult, nu sunt permisiunea de a depune proiecte sau de a fi co-solicitanți (co-beneficiari).
  • solicită o subvenție UE care nu poate fi mai mică de 30.00 de euro sau mai mare de 300.000 de euro
  • să nu fie finalizate sau să fi început înainte de data depunerii cererii de finanțare

Criterii de selecție

Propunerile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și nu se încadrează în criteriile de excludere vor fi evaluate pe baza capacității lor financiare și a capacității operaționale, precum și:

  • relevanța pentru obiective, prioritățile și preferințele apelului
  • măsura în care propunerea corespunde obiectivelor, priorităților și preferințelor 
  • măsura în care propunerea se potrivește cu cerința unei valori adăugate europene
  • calitatea proiectului în ceea ce privește proiectarea, prezentarea, organizarea și implementarea acestuia

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 36
Contact

Direcția Generală Concurență

E-mail: comp-training-judges@ec.europa.eu