Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Active Citizens Fund - Fondul pentru Relații Bilaterale, apelul 2

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • ONG; 
 • Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret; 
 • Crucea Roşie Română şi structurile sale cu personalitate juridică;
 • Entitățile înființate legal într-unul dintre statele donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia), care intenționează să participe la un proiect în parteneriat în cadrul ACF România

Între 1.000-3.000 euro per proiect*

*Cu o limită maximă de 1.500 euro per participant per călătorie

01 aprilie 2021, ora 23:59*

*Procesul de evaluare și selecție se va derula continuu, fondurile disponibile pentru această rundă putând fi epuizate până la data menționată. 

Finanțator

Mecanismele Financiare SEE & Norvegian 2014-2021

Buget

77.005 euro

Obiectiv

Obiectivul apelului este de a sprijini organizațiile neguvernamentale din România și entități din statele donatoare în dezvoltarea de parteneriate durabile și în pregătirea și depunerea unei Cereri de finanțare pentru un proiect în parteneriat cu statele donatoare în cadrul ACF România.

Activități eligibile

Activitățile eligibile din cadrul apelului sunt activități de mobilitate care creează sau întăresc baza pentru cooperarea actuală sau viitoare între organizațiile din România și entități din statele donatoare pentru a pregăti elaborarea și depunerea unui proiect în parteneriat cu statele donatoare în cadrul Apelurilor pentru Cereri de finanțare ale Active Citizens Fund (oricare rundă de finanțare).

Activitățile de mobilitate susținute prin Fondul de Relații Bilaterale vor:

 • Aborda temele propuse prin domeniile de asistență și rezultatele așteptate ale ACF România și
 • Fi descrise coerent în cadrul Cererii de finanțare și
 • Sublinia relevanța și contribuția la îndeplinirea obiectivului Fondului pentru Relații Bilaterale și a prezentului Apel pentru Cereri de finanțare și
 • Prezenta clar motivația de a implementa proiectul de mobilitate cât și experiența solicitantului și entității/ entităților din statele donatoare, structura proiectului de mobilitate, cu descrieri clare și coerente ale activităților propuse (inclusiv detalierea unui plan zilnic pentru mobilitate) și, de asemenea, activitățile de continuare după mobilitate.

NB: Activitățile de mobilitate pot fi implementate doar în România și/ sau în oricare dintre statele donatoare. 

Criterii de eligibilitate

Solicitanţii din România și statele donatoare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • Să respecte principiile drepturilor tuturor oamenilor, valorilor democratice, statului de drept și
 • Să nu promoveze un discurs intolerant, discriminatoriu și/ sau care instigă la ură.

Solicitanții ONG-uri din România și statele donatoare trebuie să îndeplinească, de asemenea, următoarele condiții:

 • Să acționeze în spațiul public pentru binele public cu privire la problemele legate de bunăstarea persoanelor, grupurilor sau societății în ansamblul său;
 • Să aibă capacitatea, conform statutului lor, să acţioneze în domeniul abordat prin propunerea de proiect;
 • Să fie independenţi de guvern şi alte autorităţi publice locale, regionale şi naţionale;
 • Să fie independenţi de partide politice;
 • Să fie independenți de entități cu scop lucrativ/ comerciale (cum ar fi societățile, regiile autonome, întreprinderile individuale etc.); 
 • Să nu promoveze în mod direct sau indirect o doctrină religioasă, o misiune sau prozelitism legat de convingerile unei anumite credințe (dincolo de conștientizare religioasă/ culturală de bază); 
 • Să fie direct răspunzători pentru elaborarea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze ca intermediari;
 • Să aibă structuri transparente și președinte/ consiliu director ales și să fie răspuzători față de membrii și donatorii lor. 

Perioada de implementare a proiectelor este de minim 0,5 luni și maxim 1,5 luni, iar perioada maximă de implementare a proiectului trebuie stabilită astfel încât activităţile să nu înceapă mai devreme de 31 ianuarie 2020 și să fie încheiate până la data de 30 iunie 2021. La fel, toate cheltuielile asociate trebuie să fie angajate și plătite nu mai târziu de 30 iunie 2021.

NB: Un Solicitant poate depune doar o singură cerere de finanţare în cadrul prezentului Apel. Dacă se vor depune mai multe cereri de finanţare de către aceeaşi entitate, aceasta va trebui să opteze pentru una singură, în termenul limită comunicat de Operatorul de Fond. În cazul în care, în termenul limită stabilit, solicitantul nu optează pentru una dintre Cererile de finanţare, toate cererile depuse de aceeaşi organizație vor fi declarate ineeligibile. 

Criterii de evaluare

Relevanța și contribuția la obiectivele Fondului pentru Relații Bilaterale și obiectivul apelului:

 • Relevanța pentru obiectivele/ rezultatele ACF România și scopul Fondului pentru Relații Bilaterale;
 • Claritatea obiectivelor propuse pentru proiectul de mobilitate și relația acestora cu obiectivul prezentului Apel pentru Cereri de finanțare;
 • Prezentarea rezultatelor concrete ale proiectului de mobilitate și contribuția acestora la consolidarea relațiilor bilaterale. 

Motivația și experiența pentru derularea proiectului de mobilitate:

 • Descrierea Solicitantului și partenerului/ partenerilor și relația lor cu domeniile de asistență ale ACF România;
 • Coerența dintre expertiza/ experiența Solicitantului și cea a partenerului/ partenerilor și motivația de a implementa proiectul de mobilitate;
 • Modalitatea prin care Solicitantul și partenerul/ partenerii urmăresc identificarea și dezvoltarea unor idei pentru viitoare proiecte în parteneriat depuse în cadrul Apelurilor pentru Cereri de finanțare ale ACF România.

Structura proiectului de mobilitate, claritatea și coerența activităților propuse, implicarea partenerului/ partenerilor din România/ statele donatoare:

 • Modalitatea prin care activitățile din cadrul proiectului de mobilitate susțin realizarea obiectivelor propuse;
 • Prezentarea și relevanța activităților de pregătire pentru proiectul de mobilitate;
 • Structura activității de mobilitate și coerența programului preliminar al mobilității;
 • Experiența și expertiza persoanelor implicate din partea Aplicantului și a partenerului/ partenerilor.

Rezultate concrete, activități de diseminare și continuare:

 • Calitatea și fezabilitatea rezultatelor proiectului de mobilitate;
 • Calitatea și fezabilitatea activităților de diseminare și continuare propuse.

Bugetul este echilibrat și realist, construit în conformitate cu activitățile propuse și respectă criteriile stabilite. 

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 184
Contact

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile
Tel: 021 310 01 81 / 0745 122 191
Email: bilateral@fdsc.ro
Persoană de contact: Vlad Dumitrescu, Program Manager