Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

AFCN: Proiecte Culturale, Sesiunea I/2021

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • Asociaţii
 • Fundaţii
 • Instituţii publice de cultură
 • Persoane fizice autorizate
 • Societăţi comerciale care derulează activităţi culturale

Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este diferită în funcţie de aria tematică, după cum urmează:

 • 85.000 lei - Arte Vizuale, Artele spectacolului (teatru, muzică, dans), Proiecte cu caracter repetitiv, Artă digitală și noile medii;
 • 75.000 lei - Rezidenţe de creaţie;
 • 70.000 lei - Educaţie prin cultură, Intervenţie culturală, Patrimoniu Cultural Material, Patrimoniu Cultural Imaterial;
 • 60.000 lei - Promovarea culturii scrise. 
30 septembrie 2020, ora 17:00

Finanțator

Administrația Fondului Cultural Național

Buget

Bugetul disponibil pentru această sesiune este de 15.000.000 lei și acoperă cele 12 arii de finanţare și contestaţiile, fiind repartizat astfel:

Arte vizuale - 2,500,000 lei
Artele spectacolului - Teatru - 1,500,000 lei
Artele spectacolului - Muzică - 1,000,000 lei
Artele spectacolului - Dans - 675,000 lei
Arta digitală și noile media - 1,200,000 lei
Educație prin cultură - 1,500,000 lei
Intervenție culturală - 800,000 lei
Patrimoniu cultural material - 1,000,000 lei
Patrimoniu cultural imaterial - 800,000 lei
Promovarea culturii scrise - 500,000 lei
Proiecte cu carater repetitiv - 1,700,000 lei
Rezidențe de creație - 900,000 lei
Contestații - 925,000 lei

Scop

Unul din obiectivele principale ale Administrației Fondului Cultural Național îl constituie finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, organizate în țară și/sau în străinătate.

Ca răspuns la criza profundă a sectorului cultural provocată de pandemie, Administrația Fondului Cultural Național dorește să dea un semnal de stabilitate și încredere în continuarea activităților culturale, lansând astfel sesiunea de finanțare I/2021, destinată proiectelor culturale ce se vor derula între ianuarie și 15 noiembrie 2021.

Arii tematice

 • Arte vizuale (pictură, sculptură, grafică, fotografie, videoart, instalaţie, ceramică, sticlă, metal, arte textile, tehnici mixte, experiment vizual și de animaţie, performance art, proiecte curatoriale ce au ca finalitate realizarea unei expoziţii și care pot viza inclusiv domeniile de arhitectură și design) 
 • Artele spectacolului - Teatru 
 • Artele spectacolului - Muzică
 • Artele spectacolului - Dans
 • Arta digitală șI noile media
 • Educație prin cultură
 • Intervenție culturală 
 • Patrimoniu cultural material 
 • Patrimoniu cultural imaterial
 • Promovarea culturii scrise
 • Proiecte cu carater repetitiv
 • Rezidențe de creație
 • Contestații 

Activități eligibile

Pentru fiecare arie tematică au fost definite cinci priorităţi specifice, din care se pot alege trei, care vor fi punctate în procesul de evaluare, după cum urmează:

ARTE VIZUALE

 • Susţinerea producţiei și/sau a cercetării artistice;
 • Sprijinirea adaptării demersurilor artistice la platforme digitale diverse de prezentare și difuzare;
 • Promovarea artei în spaţii alternative;
 • Dezvoltarea de abordări bazate pe colaborare și coproducţie.
 • Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură;

TEATRU

 • Susţinerea producţiei și/sau a cercetării artistice;
 • Sprijinirea adaptării demersurilor artistice la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediul digital;
 • Promovarea și difuzarea proiectelor teatrale;
 • Dezvoltarea de abordări bazate pe colaborare și coproducţie.
 • Adresarea către publicul tânăr;

MUZICĂ

 • Susţinerea producţiei și/sau a cercetării muzicale/muzicologice;
 • Sprijinirea adaptării demersurilor artistice la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediul digital;
 • Susţinerea solutiilor inovatoare pentru revenirea publicului în spaţiile de spectacol;
 • Adresarea către publicul tânăr;
 • Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură.

DANS

 • Susţinerea producţiei și/sau a cercetării coregrafice;
 • Sprijinirea adaptării demersurilor artistice la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediul digital;
 • Dezvoltarea de abordări bazate pe colaborare și/sau coproducţie ;
 • Promovarea și difuzarea proiectelor coregrafice;
 • Susţinerea și consolidarea sectorului coregrafic din România.

ARTĂ DIGITALĂ ȘI NOILE MEDII

 • Dezvoltarea de abordări curatoriale și/sau de proiecte editoriale originale;
 • Susţinerea colaborărilor transdisciplinare, cu organisme și entităţi din afara scenei artistice;
 • Susţinerea proiectelor de digitalizare și valorizare a arhivelor;
 • Dezvoltarea de abordări bazate pe colaborare și/sau coproducţie;
 • Dezvoltarea și diversificarea publicului.

EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ

 • Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură;
 • Promovarea incluziunii, diversităţii și a toleranţei;
 • Promovarea valorilor europene și a gândirii critice;
 • Promovarea educaţiei continue;
 • Sprijinirea adaptării demersurilor educaţionale la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediul digital.

INTERVENȚIE CULTURALĂ

 • Promovarea peisajului cultural prin abordări interdisciplinare;
 • Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură ;
 • Promovarea incluziunii, a diversităţii și a toleranţei;
 • Promovarea dezvoltării sustenabile;
 • Activarea culturală și comunitară în spaţii alternative.

PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL

 • Identificarea de soluţii inovatoare pentru promovarea patrimoniului în context local și/sau european;
 • Susţinerea educaţiei și a bunelor practici pentru protejarea patrimoniului;
 • Dezvoltarea și diversificarea publicului;
 • Promovarea dezvoltării sustenabile;
 • Sprijinirea adaptării activităţilor la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediul digital.

PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL

 • Valorificarea patrimoniului cultural imaterial prin abordări interdisciplinare în context local și/sau internaţional;
 • Dezvoltarea și diversificarea publicului;
 • Identificarea de soluţii inovatoare pentru documentarea și arhivarea patrimoniului imaterial;
 • Promovarea dialogului între generaţii;
 • Sprijinirea adaptării activităţilor la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediul digital.

PROMOVAREA CULTURII SCRISE

 • Promovarea lecturii și/sau facilitarea accesului la cultura scrisă în zonele cu acces limitat la cultură;
 • Proiecte adresate publicului tânăr, inclusiv prin implicare editorială;
 • Sprijinirea adaptării activităţilor la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediul digital;
 • Medierea dialogului cu creatorii și/sau susţinerea dialogului cu literatura minorităţilor;
 • Medierea dialogului cu traducătorii și/sau susţinerea dialogului cu literatura mondială.

PROIECTE CU CARACTER REPETITIV

 • Sprijinirea adaptării activităţilor la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediul digital.
 • Dezvoltarea de abordări interdisciplinare, colaborative și/sau în coproducţie;
 • Promovarea artiștilor și/sau a produselor culturale din România;
 • Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură;
 • Dezvoltarea și diversificarea publicului;

REZIDENȚE DE CREAȚIE

 • Susţinerea producţiei și/sau a cercertării artistice și/sau literare;
 • Susţinerea schimbului cultural cu audienţele locale;
 • Dezvoltarea de abordări interdisciplinare, colaborative și/sau în coproducţie;
 • Sprijinirea colaborărilor naţionale și internationale și a schimburilor în mediul digital;
 • Promovarea artiștilor din România.

 

Criterii de eligibilitate

 • Pentru a fi eligibile proiectele culturale propuse trebuie să asigure o co-finanţare de minimum 10% din bugetul proiectului;
 • Nu sunt eligibile pentru finanţarea nerambursabilă din Fondul Cultural Naţional proiectele care sunt co-finanţate din alte fonduri publice care aplică scheme de minimim;
 • Un proiect cultural poate fi înscris la o singură arie tematică;
 • Un operator cultural nu poate înscrie în concurs mai mult de 3 (trei) proiecte culturale pe sesiune*.

*Chiar dacă un proiect atinge toate cele cinci priorități evaluatorii vor puncta doar primele trei, în ordinea menționării și argumentării acestora de către aplicant în cadrul cererii de finanțare.

Criterii de evaluare

 1. Calitatea artistică şi originalitatea proiectului cultural
  • Claritatea viziunii artistice
  • Caracterul inovator al proiectului cultural
 2. Relevanţă 
  • Relevanţa proiectului cultural în raport cu priorităţile de finanţare ale A.F.C.N. stabilite pentru sesiunea în curs, pentru fiecare arie
  • Relevanţa proiectului cultural în raport cu nevoile grupului ţintă identificat
 3. Fezabilitate
  • Experienţa managerială şi capacitatea de implementare 
  • Metodologie
 4. Buget 
  • Adecvarea bugetului 
 5. Promovare și impact
  • Definirea unui plan de promovare capabil să asigure vizibilitatea proiectului cultural  
  • Impactul estimat al proiectului în relație cu grupul țintă stabilit

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 200
Contact

Administrația Fondului Cultural Național 

Pentru informații suplimentare: contact@afcn.ro

Știri recente
Azi, 29 septembrie 2020
Ieri, 28 septembrie 2020