Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Active Citizens Fund - Apelul 9: Diversificarea surselor de finanțare

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • ONG-urile înființate legal, cu personalitate juridică și cu sediul în România, 
 • Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București / Fundația Națională pentru Tineret, 
 • Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică
Între 15.000 şi 100.000 Euro 15 octombrie 2020, ora 16:00

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Operator de program

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Buget

1.500.000 Euro

Obiectiv

Obiectivul acestui apel este dezvoltarea capacității de strângere de fonduri a ONG-urilor.

Parteneri de proiect

Proiectele pot fi implementate în parteneriat cu Parteneri de proiect. Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este încurajat, în special cu Parteneri din Statele Donatoare.

Următoarele entități legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri de proiect:

 • organizații neguvernamentale,
 • entități publice (cum ar fi autoritățile publice locale și centrale, instituții/ agenții publice, servicii guvernamentale descentralizate/deconcentrate, unități administrative teritoriale, universități etc.), precum și
 • entități private (comerciale sau non-comerciale), înființate ca persoane juridice fie în:
  • România,
  • State Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein),
  • State Beneficiare (Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia și Slovenia) și/sau
  • țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România (Moldova, Ucraina și Serbia),
 • orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.

Proiecte eligibile

Apelul #9 sprijină proiecte care vizează dezvoltarea sustenabilității financiare a ONG-urilor prin îmbunătățirea competențelor și tacticilor de strângere de fonduri și/sau sprijinirea dezvoltării și implementării strategiilor și campaniilor de strângere de fonduri.

Sunt sprijinite două tipuri principale de intervenții:

 1. Proiecte care se concentrează pe dezvoltarea sustenabilității financiare a ONG-urilor individuale, implementate de organizații care doresc să-și dezvolte propriile competențe de strângere de fonduri și de cultivare a donatorilor și să-și îmbunătățească cunoștințele despre sustenabilitatea financiară și/sau să-și dezvolte și să-și implementeze strategii și campanii de strângere de fonduri în vederea diversificării surselor de finanțare;
 2. Proiecte axate pe sprijinirea unor cohorte/ grupuri de ONG-uri în vederea dezvoltării sustenabilității lor financiare, implementate de ONG-uri bine dezvoltate, cu experiență semnificativă în strângerea de fonduri și subiecte legate de sustenabilitatea financiară, care sunt capabile să transfere cunoștințele lor către ONG-uri mai mici și/sau mai puțin experimentate și de a le sprijinii în activitățile lor de strângere de fonduri. 

Activități eligibile

 • Organizarea de traininguri (online și/sau offline) de către ONG-uri cu experiență pentru ONG-uri mai puțin experimentate, pentru a obține: o competențe în domeniul strângerii de fonduri; o cunoștințe despre strategiile și instrumentele de strângere de fonduri; o cunoștințe despre utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în activitățile de strângere de fonduri; o cunoștințe despre cultivarea donatorilor; o cunoștințe despre transparență și bună guvernare;
 • Dezvoltarea strategiilor de strângere de fonduri sau a planurilor de acțiune pentru a ghida activitățile de strângere de fonduri ale ONG-urilor sau pentru a ajusta strategiile existente;
 • Dezvoltarea și utilizarea diferitelor instrumente și mecanisme de strângere de fonduri pentru a extinde baza de donatori a ONG-urilor, precum și pentru a-i păstra pe cei existenți;
 • Implementarea diverselor activități de strângere de fonduri (strângere de fonduri locale prin implicare comunitară, finanțare participativă - crowdfunding, donații online, evenimente de strângere de fonduri, donații recurente etc.);
 • Dezvoltarea capacității de cultivare a donatorilor și implementarea activităților de cultivare a donatorilor;
 • Training, consultare, coaching, mentoring - a personalului și a conducerii - în strângerea de fonduri (pentru a dobândi competențele și cunoștințele necesare despre strângerea de fonduri și pentru a îmbunătăți sustenabilitatea financiară pe termen lung a organizației);
 • Dezvoltarea unor proceduri de guvernare transparentă și responsabilă, cum ar fi procesele participative pentru planificarea strategică; elaborarea documentelor de reglementare internă; înființarea/dezvoltarea unui organ de conducere independent; sisteme de prevenire a conflictelor de interese; reglementări/metodologii/instrumente pentru consultarea beneficiarilor și a altor părți interesate; raportarea către public și către donatori;
 • Dezvoltarea de proceduri de management eficiente, cum ar fi reguli financiare; sistem de management al cunoștințelor și documentelor organizației care este utilizat în mod sistematic; politici și practici pentru dezvoltarea resurselor umane;
 • Informarea regulată a publicului cu privire la activitățile și rezultatele organizației prin organizarea de evenimente, publicarea și distribuirea rapoartelor anuale și a altor publicații specifice, prezența în mass-media, pagina web funcțională și actualizată.

Lista nu este exhaustivă.

Criterii de evaluare

 • Relevanţa şi coerenţa proiectului
 • Metodologia şi fezabilitatea proiectului
 • Sustenabilitate
 • Bugetul proiectului
 • Solicitant şi Partner/i

Pentru mai multe detali, click aici

Vizualizări: 334
Contact

Fundația pentru Parteneriat

Persoană de contact: Katalin Kovács, Ofițer de Grant

Telefon: 0040 748 072 282

E-mail: apel9@repf.ro

Știri recente
Azi, 29 septembrie 2020
Ieri, 28 septembrie 2020