Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Fondul de inovare - Apel de proiecte pentru demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de carbon

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere

Persoane juridice direct responsabile de implementarea și gestionarea proiectului, împreună cu alți solicitanți (să nu acționeze ca intermediar), și care aparțin uneia dintre următoarele categorii:

 • entități private,
 • entități publice sau
 • organizații internaționale

Valoarea maximă a grantului este stabilită pentru fiecare proiect pe baza calculului de costuri relevante efectuat conform metodologiei și acoperă până la 60% din costurile relevante ale proiectelor.
Grantul va fi plătit în sume forfetare (lump sum)

 

Etapa I: 29 octombrie 2020, 17:00 CET

Etapa 2: 23 iunie 2021, 17:00 CET

Finanțator

Proiectele vor fi finanțate din veniturile obținute din licitarea certificatelor de emisii din sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii.

Operator de program

Agenţia Executivă pentru Inovații și Rețele

Buget

1 miliard de euro

În cazul proiectelor promițătoare care nu sunt încă gata pentru comercializare, se rezervă un buget separat de 8 milioane euro pentru asistența destinată dezvoltării proiectelor.

Obiectiv

Obiectivele acestui apel sunt:

 • să sprijine proiecte care demonstrează tehnologii, procese sau produse extrem de inovatoare, suficient de mature și care au un potențial semnificativ de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră
 • să ofere sprijin financiar adaptat nevoilor pieței și profilurilor de risc ale proiectelor eligibile, atrăgând în același timp resurse publice și private suplimentare.

Se dorește ca proiectele ce vor fi finanțate prin acest apel să contribuie la tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic și la atingerea obiectivelor politice prevăzute în Strategia pe termen lung a Comisiei și Pactul Verde European. 

Domenii de interes

Fondul de Inovare se concentrează pe:

 • Tehnologii și procese inovatoare cu emisii reduse de carbon în industriile cu consum energetic, inclusiv produse care le înlocuiesc pe cele cu consum de carbon
 • Generarea inovatoare de energie regenerabilă
 • Construcția și exploatarea captării și stocării carbonului
 • Captarea, utilizarea și stocarea dioxidului de carbon și 
 • Stocarea energiei

Acitivități eligibile

Următoarele activități pot fi finanțate în cadrul acestui apel:

 • activități care susțin inovația în tehnologii și procese cu emisii reduse de carbon în sectoarele enumerate în anexa I la Directiva ETS a UE, inclusiv captarea și utilizarea de carbon într-un mod sigur pentru mediu  care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice, precum și a produselor care le înlocuiesc pe cele cu consum de carbon produse în sectoarele enumerate în anexa I la Directiva ETS UE,
 • activități care ajută la stimularea construcției și funcționării proiectelor care vizează captarea și stocarea geologică de CO2 în condiții de siguranță a mediului;
 • activități care ajută la stimularea construcției și funcționării tehnologiilor inovatoare de energie regenerabilă și de stocare a energiei.

Captarea și utilizarea carbonului pot fi finanțate dacă capturarea de CO2 are loc în una dintre activitățile enumerate în anexa I la Directiva ETS UE sau dacă utilizarea CO2 produce produse care le înlocuiesc pe cele cu consum de carbon din sectoarele enumerate în anexa I la Directiva EU ETS, chiar dacă carbonul este capturat în afara activităților din anexa I.

Criterii de eligibilitate

 • Cererile pot fi depuse de un consorțiu de persoane juridice care acționează împreună.
 • În cazul unei cereri de către un consorțiu de persoane juridice, finanțarea este acordată consorțiului, care este responsabil de livrarea proiectului.
 • Entitățile participante la consorțiu vor trebui să semneze un acord de consorțiu - stabilindu-și aranjamentele interne și desemnează un coordonator al proiectului - înainte de a semna acordul de grant.
 • Sunt permise entitățile afiliate care participă la proiect cu finanțare, dar care nu devin beneficiari.

Etapa I, proiecte mari: Pot fi depuse numai proiectele la scara largă ce au un total al cheltuielilor de capital de peste 7.500.000 euro

Criterii de evaluare

 1. Potențialul de evitare a emisiilor de gaze cu efect de seră (Greenhouse gas (GHG) emission avoidance potential)
 2. Gradul de inovație 
 3. Maturitatea proiectului

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 1250
Știri recente
Azi, 28 noiembrie 2023
Ieri, 27 noiembrie 2023