Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Agenția Națională pentru Romi - Apel de proiecte adresat informării, educației non-formale și conștientizării

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • Persoane juridice fără scop patrimonial
 • Asociații
 • Fundații 
Între 30.000 și 50.000 lei 15 iulie 2020

Finanțator

Guvernul României prin Agenția Națională pentru Romi

Operator de program

Agenția Națională pentru Romi

Buget

400.000 lei

Scopul programului

Programul urmărește promovarea în comunitățile vulnerabile cu romi a unui stil de viață sănătos adresat mamei și copilului prin sesiuni de informare, educație non-formală și conștientizare asupra riscului de îmbolnăvire a familiei și a comunității.

Obiectiv

Obiectivul general  al programului de finanțare este promovarea unui stil de viață sănătos prin informare, educație non-formală și conștientizare ca urmare a abordării integrate a celor două domenii prioritate Educație și Sănătate, astfel:

 • „Îmbunătățirea stării de sănătate a cetățenilor români aparținând minorității rome prin creșterea accesului la servicii de sănătate preventive și curative și prin promovarea unui stil de viață sănătos”, conform obiectivului general cuprins în HG18/2015, capitolul Sănătate;
 • „Realizarea de activități extrașcolare cu elevi și copii romi și cei care nu aparțin acestei minorități pentru deprinderea și stimularea relațiilor interetnice”, conform direcției de acțiune (17) curprinse în HG18/2015, capitolul Educație. 

Activități eligibile

Tipuri de activități eligibile:

 • Identificarea și inventarierea nevoilor medico-sociale ale beneficiarilor în vederea informării autorităților competente (DSP, ANR, Ministerul Sănătății etc);
 • Desfășurarea de sesiuni de Educație non-formală în sensul promovării elementelor cultural identitare rome (concurs de poezie, concurs de desen, întreceri sportive, teatru etc.), destinate elevilor proveniți din comunități dezavantajate, organizate în spații formale și informale, cu respectarea normelor în vigoare, respectiv, distanțării sociale - cel puțin 4 sesiuni;
 • Desfășurarea de sesiuni de educație pentru sănătate de informare, educare și conștientizare asupra riscului de îmbolnăvire a familiei și a comunității, destinate părinților/tuturilor elevilor beneficiari ai sesiunilor de educației non-formală - cel puțin 4 sesiuni;
 • Consultanță în domeniul medico-social;
 • Activități de promovare a proiectului.

Criterii de eligibilitate

Următoarele criterii de eligibilitate sunt luate în calcul pentru cererile de finanțare transmise către ANR:

 1. Solicitanți eligibili - solicitanții se încadrează în categoriile care, potrivit prezentei proceduri operaționale pot depune o cerere de finanțare în cadrul programului ANR „Reducerea riscurilor și prevenirea îmbolnăvirilor asociate modelelor de mortalitate și morbiditate prevalate la cetățenii români aparținând minorității rome”;
 2. Tipuri de activități eligibile - cererile de suport ce vin în îndeplinirea obiectivelor programului pilot al ANR și abordează prioritățile stabilite în acesta;
 3. Cheltuieli eligibile - lista tipurilor de cheltuieli solicitate, pe care autoritatea finanțatoare le consideră conforme cu legislația în vigoare. 

Neîndeplinirea oricăruia dintre criteriile de mai sus, atrage după sine respingerea de către evaluator a cererii de finanțare înaintată de solicitant. 

Vizualizări: 230
Contact

Agenția Națională pentru Romi

Adresa: Str.Splaiul Independenței, nr. 202A, etaj 8, Sector 6, București, România

Email: info@anr.gov.ro

Telefon: 0213 11 30 48

Fax: 0213 11 30 47

Website: http://www.anr.gov.ro

Știri recente
Azi, 09 iulie 2020
Ieri, 08 iulie 2020