Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Bursele ANIS pentru susținerea cadrelor didactice în integrarea unor tehnologii noi în programa universitară

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • Lectori universitari
 • Asistenți universitari
5.000 euro/proiect Proiectele pot fi înscrise începând cu luna septembrie 2020

Finanțator & Operator de program

Asociația patronală a industriei de software și servicii

Obiectiv

Scopul programului Burse ANIS este realizarea unui parteneriat intre industrie si mediul academic pentru sustinerea cadrelor didactice in integrarea unor tehnologii noi în programa universitara si a unor metode inovative de predare.

Domenii tehnologice eligibile

 • Big data
 • Cyber Security
 • Inteligenta Artificiala
 • Machine Learning
 • FinTech
 • HealthTech
 • Tech for All

Activități eligibile

Pentru titularii de curs

Introduce un curs nou și/sau se preocupă constant de actualizarea permanentă a unuia existent, pe unul dintre cele 7 domenii ale Programului, în următoarele condiții:

 • Curs nou, introdus în anul universitar 2020-2021 (nu s-a mai predat în facultatea respectivă);
 • Curs existent a cărei programă a fost actualizată în proporție de cel puțin 50%, în anul universitar 2020-2021;
 • Curs existent a cărei programă a fost actualizată permanent, cel puţin 60% în ultimii 2 ani;
 • Curs existent pentru care se folosesc/introduc metode de predare noi și inovative (nu au mai fost folosite pentru predarea în facultate a cursului respectiv).

Cursul propus este sprijinit de facultate, fiind cuprins în planul de învăţământ aferent anului universitar 2020-2021, în oricare din formele recunoscute: obligatoriu, opţional sau facultativ.

Pentru asistenți universitari

Actualizează conținutul unui laborator, pe unul dintre cele 7 domenii ale Programului, în următoarele condiții:

 • Face dovada actualizării în anul universitar 2020-2021 în proporţie de cel puţin 50 a conţinutului laboratorului;
 • Face dovada actualizării continue a conţinutului laboratorului, cel puţin 60% în ultimii 2 ani.

Cursul şi activitatea de laborator sunt cuprinse în planul de învăţământ aferent anului universitar 2020- 2021, în oricare din formele recunoscute: obligatoriu, opţional sau facultativ.

*Candidaţii care supun analizei Comitetului de evaluare o actualizare a Cursului/Laboratorului vor face o analiză comparativă succintă între varianta anterioară şi cea nouă, relevând care sunt elementele de noutate şi cum sunt atinse obiectivele prezentului program. Specific, dacă este vorba de o inovaţie la nivel de predare, candidatul trebuie să prezinte comparativ cum se preda Cursul/Laboratorul până acum şi cum se va preda din anul universitar următor)

Criterii de eligibilitate

Pentru titularii de curs

 • Vârsta până în 40 de ani (împliniţi în cursul anului 2020).
 • Titlul de doctor și grad didactic de lector universitar.

Opţional: candidatul are în CV argumente care îl recomandă pentru a ține cursul propus - a mai ținut cursuri în domeniu, în facultate sau în afara ei, eventual în străinătate, chiar și cursuri de tip scurt, nu neapărat formale / are activitate de cercetare în domeniu / a desfășurat activități informale în domeniul cursului, eventual în cadrul unor asociații sau grupuri de interes, colaborări cu industria etc.). 

Pentru asistenţii universitari

 • Vârsta până în 40 de ani (împliniţi în cursul anului 2020).
 • Gradul didactic de asistent universitar.
 • Are acordul cadrului didactic titular pentru a aplica la program*.

*În concurs, se va înscrie asistentul universitar, cu acordul cadrului didactic titular, sponsorizarea oferita prin Bursa ANIS urmând a se împărţi în funcţie de implicarea fiecăruia în aducerea elementelor inovatoare, dar nu mai puţin de 50% pentru asistent. 

Criterii de evaluare

Inovație

 • Caracterul inovativ* al cursului/laboratorului şi sustenabilitatea lui -- (punctaj de la 1 la 10)

*Integrarea celor 7 tehnologii în activitatea de predare

Structura

 • Structura detaliată a cursului/laboratorului acoperă obiectivele și materia cursului/laboratorului -- (punctaj de la 1 la 10)

Metoda

 • Profilul candidatului și folosirea unor metode inovative de predare (spre ex. utilizarea unei platforme electronice, integrarea în curs de Open Educational Resources / OER, implementarea unui sistem de blended learning, eventuala integrare de MOOC in cursul tradiţional, etc.) -- (punctaj de la 1 la 10)

Etape

Septembrie 2020 – Înscriere proiecte După aprobarea de către Senatul Universităților a cursurilor/laboratoarelor, se depun candidaturile prin trimiterea către ANIS a formularului de înscriere și a unui video de maxim 5 minute în care se vor scoate în evidență principalele puncte ale aplicației și aspectul inovator al cursului/laboratorului.

Octombrie 2020 – Evaluarea Etapa 1 – Comitetul evaluează și alege proiectele finaliste Etapa 2 – Interviuri între cadrele didactice selectate și comitet

Noiembrie 2020 – Desemnarea proiectelor selectate pentru a fi sponsorizate si ceremonia de decernare a Burselor ANIS

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 167
Contact

Asociația patronală a industriei de software și servicii

Pentru informații suplimentare: office@anis.ro