Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul LIFE - Apel de proiecte pentru mediu și acțiuni climatice

Beneficiari eligibili Buget Termen limită de depunere
 • Organism public care își desfășoară activitatea sub autoritatea unui guvern național, precum:
  • autoritate locală sau administrație națională
  • organizație comercială privată
  • ONG-uri
450 de milioane de euro 
 • Proiecte tradiționale pentru mediu și utilizarea eficientă a resurselor: 14 iulie 2020
 • Proiecte tradiționale privind natura și biodiversitatea: 16 iulie 2020
 • Guvernanța mediului și proiecte tradiționale de informare: 16 iulie 2020
 • Proiecte integrate în cadrul subprogramului pentru mediu: 6 octombrie 2020
 • Proiecte de asistență tehnică: 16 iulie 2020

Finanțator

Comisia Europeană

Operator de program

EASME- Agenția Executivă pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Buget

În acest an s-au alocat peste 450 de milioane de euro pentru proiecte de conservare a naturii, de protecție a mediului și de acțiune climatică.

LIFE finanțează proiecte în cadrul subprogramelor:

 • Mediu- 75% din pachetul financiar global
 • Climat- 25%

Subprogramul Mediu

Proiecte tradiționale

Natură și biodiversitate –  proiecte de conservare a naturii, în special în domeniile biodiversității, habitatelor și speciilor. Subprogramul oferă granturi pentru:

 • Cele mai bune practici;
 • Proiecte- pilot și demonstrative care contribuie la punerea în aplicare a directivelor UE privind păsările și habitatele, strategia UE în domeniul biodiversității, punerea în aplicare și gestionarea rețelei Natura 2000.

Proiectele primesc o cofinanțare de până la 60%. Rata de cofinanțare poate fi de până la 75% dacă cel puțin jumătate din costurile totale estimate ale proiectului sunt utilizate pentru acțiuni de îmbunătățire a stării de conservare a habitatelor prioritare sau a speciilor enumerate în directivele UE privind păsările și habitatele.

Mediu și utilizarea eficientă a resurselor - proiecte din sectorul mediului, în special în domeniul aerului, al substanțelor chimice, al economiei verzi și circulare, al accidentelor industriale, al gestionării marine și costiere, al zgomotului, solului, deșeurilor, apei și al mediului urban.

Programul oferă granturi de acțiune pentru proiecte pilot și demonstrative pentru dezvoltarea, testarea și demonstrarea abordărilor politice sau de gestionare. Acesta acoperă, de asemenea, dezvoltarea și demonstrarea tehnologiilor inovatoare, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea politicii și legislației UE în domeniul mediului, precum și a celor mai bune practici și soluții. Comisia Europeană caută în special tehnologii și soluții care sunt pregătite să fie puse în aplicare în condiții apropiate de piață, la scară industrială sau comercială, pe durata proiectului.

Proiectele primesc o cofinanțare de până la 55%.

Guvernanța și informarea în materie de mediu- proiecte în domeniul conștientizării, al formării în domeniul mediului și al consolidării capacităților, al conformității și al aplicării legislației, al dezvoltării cunoștințelor și al participării publicului și a părților interesate.

Acesta cofinanțează granturi de acțiune pentru proiecte de informare, conștientizare și diseminare care au ca scop creșterea gradului de conștientizare în domeniul mediului. De asemenea, programul include platforme de cooperare și schimbul de cunoștințe privind soluțiile și practicile durabile în materie de mediu.

Proiectele primesc o cofinanțare de până la 55%.

Proiecte integrate

În cadrul subprogramului pentru mediu, aceste proiecte la scară largă pun în aplicare planuri, strategii sau foi de parcurs în domeniile naturii ( inclusiv gestionarea rețelei Natura 2000), apa, deșeurile și aerul.

Proiectele primesc o cofinanțare de până la 60%, cu o medie de 10 milioane de euro pentru fiecare proiect.

Proiecte pregătitoare

Proiectele pregătitoare răspund nevoilor specifice pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a politicii și legislației UE în domeniul mediului.

Proiectele primesc o cofinanțare de până la 60%.

Asistență tehnică

Proiectele de asistență tehnică oferă granturi de acțiune și sprijin financiar pentru a ajuta solicitanții să pregătească proiecte integrate.

Proiectele primesc o cofinanțare de până la 60%.

Pentru mai multe detalii despre subprogramul Mediu, click aici.

Termene limită Mediu

 • Proiecte tradiționale pentru mediu și utilizarea eficientă a resurselor: 14 iulie 2020
 • Proiecte tradiționale privind natura și biodiversitatea: 16 iulie 2020
 • Guvernanța mediului și proiecte tradiționale de informare: 16 iulie 2020
 • Proiecte integrate în cadrul subprogramului pentru mediu: 6 octombrie 2020
 • Proiecte de asistență tehnică: 16 iulie 2020

Subprogramul Climă/ Climat ( ?)

Proiecte tradiționale

Atenuarea schimbărilor climatice- proiecte- pilot și demonstrative care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la punerea în aplicare și la dezvoltarea politicii și a legislației UE, la cele mai bune practici și soluții.

Subprogramul de acțiune climatică sprijină proiecte în domeniul energiilor regenerabile, al eficienței energetice, al agriculturii, al utilizării terenurilor și al gestionării turbăriilor.

Comisia Europeană caută tehnologii și soluții care sunt pregătite să fie puse în aplicare în condiții apropiate de piață, la scară industrială sau comercială, pe durata proiectului.

Subprogramul promovează, de asemenea, schimbul de cunoștințe și abordările integrate, ar fi strategiile și planurile de acțiune de atenuare a schimbărilor climatice la nivel local, regional sau național.

Proiectele primesc o cofinanțare de până la 55%.

Adaptarea la schimbările climatice- proiecte-pilot și demonstrative care contribuie la creșterea rezilienței la schimbările climatice. Comisia Europeană caută în special tehnologii și soluții care sunt pregătite să fie puse în aplicare în condiții apropiate de piață, la scară industrială sau comercială, pe durata proiectului.

Programul LIFE cofinanțează proiecte în domeniile:

 • rezilienței la deficitul de apă;
 • secete;
 • incendii forestiere sau inundații;
 • tehnologii adaptive pentru sectoarele economice și protejarea resurselor naturale.

Subprogramul privind schimbările climatice promovează, de asemenea, dezvoltarea și punerea în aplicare a politicii UE privind adaptarea la schimbările climatice, cele mai bune practici și soluții pentru adaptarea la schimbările climatice, inclusiv abordările ecosistemice și schimbul de cunoștințe.

Proiectele primesc o cofinanțare de până la 55%.

Guvernanța și informarea în domeniul climei- proiecte în domeniul creșterii gradului de conștientizare, formării și consolidării capacităților, al conformității și al aplicării legii, al dezvoltării cunoștințelor și al participării părților interesate.

Proiectele primesc o cofinanțare de până la 55%.

Proiectele integrate

În cadrul subprogramului pentru politici climatice, aceste proiecte la scară largă pun în aplicare planuri, strategii sau foi de parcurs în principal în domeniile atenuării schimbărilor climatice și al adaptării.

Proiectele primesc o cofinanțare de până la 60 %, cu o medie de 10 milioane EUR pentru fiecare proiect.

Proiectele pregătitoare

Proiectele pregătitoare răspund nevoilor specifice pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a politicii și legislației UE în domeniul mediului.

Proiectele primesc o cofinanțare de până la 60%.

Asistență tehnică

Proiectele de asistență tehnică oferă granturi de acțiune și sprijin financiar pentru a ajuta solicitanții să pregătească proiecte integrate.

Proiectele primesc o cofinanțare de până la 60%.

Pentru mai multe detalii despre subprogramul Climă, click aici.

Termene limită Climă

 • Proiecte tradiționale de atenuare a schimbărilor climatice: 6 octombrie 2020
 • Proiecte tradiționale privind adaptarea la schimbările climatice: 6 octombrie 2020
 • Guvernanța climatică și proiecte tradiționale de informare: 6 octombrie 2020
 • Proiecte integrate în cadrul subprogramului de acțiune climatică: 6 octombrie 2020
 • Proiecte de asistență tehnică: 16 iulie 2020
Vizualizări: 60
Contact

Pentru întrebări privind prezentul apel de proiecte: https://ec.europa.eu/easme/en/contact 

Știri recente
Azi, 29 septembrie 2020
Ieri, 28 septembrie 2020