Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Administrația Fondului Cultural Național - Proiecte editoriale, sesiunea III

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • Edituri şi redacții de publicații culturale;
 • Persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfăşoară activități editoriale (ex.: ONG, societăți comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale ș.a.);
 • Persoane juridice de drept public (Instituții publice care derulează proiecte editoriale).
Carte (inclusiv ediții critice): 35.000 lei/proiect
Reviste și publicații culturale: 30.000 lei/proiect
Ediții de poezie: 25.000 lei/proiect
31 mai 2020, ora 17:00

Finanțator

Ministerul Culturii

Operator de program

Administrația Fondului Cultural Național

Buget

Bugetul alocat în 2020 prin subvenție de la Ministerul Culturii este de 800.000 lei, distribuit astfel:

 • Carte (inclusiv ediții critice): 500.000 lei
 • Reviste și publicații culturale: 150.000 lei
 • Ediții de poezie: 100.000 lei
 • Pentru contestații este prevăzut un buget de 50.000 lei

Secțiunile de finanțare

Consiliul AFCN a definit priorități specifice disjunctive pentru fiecare secțiune de finanțare, fiind suficientă adresarea unei singure priorități pentru a putea obține punctajul maxim:

Carte

 • Promovarea limbajelor literare originale/inovatoare și a literaturii de debut
  • Prioritate care vizează proiecte care propun abordări stilistice, conceptuale, de limbaj şi de conținut considerate inedite şi inovatoare în domeniul din care fac parte. Sunt vizate şi proiecte care susțin autori aflați la publicarea primei sau a celei de a doua cărți.
 • Susținerea temelor artistice și/sau interdisciplinare
  • Prioritate care vizează editarea de prezentări mongrafice și/sau volume teoretice care analizează contextul contemporan de creație, însoțite de reproduceri și ilustrație vizuală, de exemplu: albume, monografii, studii critice, cataloage de artă vizuală, arhitectură, design, teatru ș.a.
 • Lucrări de non-ficțiune legate de cercetare și/sau educație
  • Prioritate care vizează editarea cărților de istorie, sociologie, antropologie, psihologie, stiințe politice, teoria literaturii, istoria și teoria artei etc. cu accent pe relevanța temelor abordate în relație cu domniul specific și contribuția adusă la cunoașterea domeniului.

Reviste și publicații culturale

 • Susținerea multiculturalității
  • Lansarea în discuție a unor teme din actualitatea creativă abordate dintr-o perspectivă multiculturală (inclusiv prin publicarea de texte ale unor autori străini)
 • Promovarea abordărilor pluridisciplinare
  • Prioritate care vizează proiecte editoriale care se situează la intersecția dintre diversele domenii ale artei (ex. arte vizuale, muzică, literatură, patrimoniu imaterial) şi/sau care activează interacțiunea dintre arte, ştiințe şi/sau alte domenii de activitate socială (ex. teatru, sociologie, fizică, istorie, ceramică, arhitectură etc.).
 • Continuitatea în susținerea conținutului cultural
  • Prioritate care vizează existența unui program editorial pe termen lung concentrat pe apropierea publicului de dezbaterile teoretice și de discursul artistic actual. 

Poezie

 • Promovarea limbajelor literare originale/inovatoare și a debutului
  • Prioritate care vizează proiecte care propun abordări stilistice, conceptuale, de limbaj şi de conținut considerate inedite şi inovatoare în domeniul din care fac parte. Sunt vizate şi proiecte care susțin autori aflați la publicarea primei sau a celei de a doua cărți.
 • Promovarea textelor pentru copii
  • Prioritate menită să susțină texte actuale adaptate interesului copiilor, care sunt capabile să stimuleze gândirea critică, consolidarea unui set de valori, imaginația și fantezia și să-i apropie de plăcerea lecturii
 • Antologii 
  • Prioritate care vizează publicarea în cadrul aceluiași volum de poezie a operelor mai multor autor

O entitate poate înscrie în concurs un singur proiect editorial pe secțiune, care poate conține maximum 10 titluri.

Tirajul minim obligatoriu (exemplare), este diferențiat pentru fiecare secțiune în parte, după cum urmează:  

 • Carte: 500
 • Reviste și publicații culturale: 800
 • Ediții de poezie: 500

Tirajul minim obligatoriu constituie criteriu de eligibilitate a cărui nerespectare determină eliminarea administrativă.

Nu sunt admise pentru finanțare titluri editate sau reeditate în ultimii 15 ani.

Criterii de evaluare

Pentru toate cele trei secțiuni de finanțare:

 1.  Justificarea și relevanţa proiectului
 2. Calitatea conținutului și a realizării tehnice
 3. Modalitatea de implementare a proiectului
 4. Structura bugetului

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 177
Contact

Administrația Fondului Cultural Național

Pentru mai multe detalii despre sesiunea de finanțare:

Telefon: 021 8919149

E-mail: contact@afcn.ro