Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Comisia Europeană - Apel de proiecte pentru promovarea și protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
Pentru a fi eligibil, solicitantul principal și co-solicitanții trebuie să fie entități publice sau organizații private sau organizații internaționale. Organizațiile orientate spre profit trebuie să depună cereri în parteneriat cu entități publice sau organizații private non-profit.

Subvenția solicitată ar trebui să fie cuprinsă între 250.000 și 500.000 euro ( nu poate fi mai mică de 100.000 euro).

01 iunie 2020

Finanțator

Comisia Europeană

Operator de program

Direcția generală pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune

Buget

Bugetul total alocat este estimat la 1 320 000 EUR.

Obiectiv

Obiectivele acestui apel sunt următoarele:

 • să promoveze colectarea, schimbul și diseminarea de bune practici inovatoare pentru promovarea și protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități și pentru includerea activă a acestora și participarea deplină la societate, ținând cont de tendințele socio-economice, precum îmbătrânirea populației și digitalizarea;
 • completarea lacunelor de date referitoare la situația persoanelor cu dizabilități în domenii specifice, precum dezinstituționalizarea și traiul independent, protecția socială, educație, piețe de accesibilitate sau furnizarea de servicii tehnologice de asistență.

Activități eligibile

Tipurile de activități care pot fi finanțate în cadrul acestui apel de propuneri includ:

 • studii, cercetări, analize, sondaje, evaluări, culegerea de date și statistici; dezvoltarea metodologiilor comune și, după caz, a indicatorilor sau a reperelor; elaborarea și publicarea de ghiduri, rapoarte și materiale educaționale;
 • învățare reciprocă, recenzii de la egal la egal, ateliere, întâlniri și conferințe de experți;
 • activități de instruire, evenimente de instruire și formare de instrumente de formare online sau alte module de instruire;
 • activități de conștientizare și diseminare, respectiv identificarea și schimburi privind bunele practici, abordări și experiențe inovatoare, campanii media, compilarea și publicarea de materiale pentru diseminarea informațiilor despre program și rezultatele acestuia, dezvoltarea, operarea și întreținerea sistemelor și instrumentelor care folosesc tehnologiile informaționale și de comunicare.

Criterii de eligibilitate

a) Locul înființării
Persoanele juridice înființate și înregistrate în mod corespunzător într-una dintre țările participante la programul REC15 sunt eligibile ca solicitanți principali și co-solicitanți:

 • Statele membre ale UE;
 • Islanda și Liechtenstein;
 • Serbia

b) Tipul entităților

 • Pentru a fi eligibil, solicitantul principal și co-solicitanții trebuie să fie entități publice sau organizații private sau organizații internaționale. Organizațiile orientate spre profit trebuie să depună cereri în parteneriat cu entități publice sau organizații private non-profit

c) Consorții

 • Pentru a fi eligibile, acțiunile trebuie să aibă implicarea unui consorțiu (solicitant principal și minimum un co-solicitant).

d) Entități afiliate

 • Entitățile afiliate cu solicitantul/ții nu sunt eligibile să primească finanțare în cadrul acestui apel de propunere. Dacă entitățile afiliate vor să participe, pot participa ca co-solicitanți.

e) organizații asociate

 • O organizație asociată poate participa la acțiune, dar nu poate declara costurile eligibile.

Criterii de evaluare

Criteriile de evaluare sunt următoarele:

 • Relevanța pentru obiectivele și prioritățile apelului;
 • Calitatea acțiunii propuse și a planului de lucru;
 • Valoarea adăugată europeană;
 • Rezultate așteptate, diseminare, durabilitate și impact pe termen lung;
 • Eficiența costurilor.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 233
Contact

www.fonduri-structurale.ro are experiență în scrierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene și de la stat, dobândită de-a lungul timpului în cadrul a numeroase proiecte de succes, coordonate atât din poziția de beneficiar, cât și din cea de consultant. Pentru mai multe detalii despre cum vă putem sprijini în depunerea unei cereri de finanțare în cadrul prezentului apel vă rugăm să ne scrieți la structuralcg@fonduri-structurale.ro.

Știri recente
Azi, 26 mai 2020
Ieri, 25 mai 2020