Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Comisia Europeană - Incubatoare (organizații de sprijin pentru afaceri) pentru antreprenoriat incluziv și social

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
Pentru a fi eligibil, solicitantul unic, principal, co-solicitantul și entitatea afiliată trebuie să fie:
 • entități publice sau private de orice tip;
 • stabilite legal într-una din țările participante la EaSI.
 • o rețea de incubatoare de afaceri cu personalitate juridică proprie sau reprezentând (ca secretariat comun sau coordonator desemnat oficial) o rețea formală stabilită.
Subvenția UE solicitată ar trebui să fie cuprinsă între 1 000 000 EUR și 1 300 000 EUR. 25 mai 2020

Finanțator

Comisia Europeană

Operator de program

Direcția generală pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune 

Buget

Bugetul total alocat este estimat la 1 300 000 EUR.

Obiectiv

Acest apel are ca scop mobilizarea rețelelor existente de incubatoare de întreprinderi pentru a-și extinde activitatea către antreprenoriat social și incluziv. Pentru a realiza acest lucru, acțiunea susținută se bazează pe experiența organizațiilor și rețelelor de sprijin care vizează deja antreprenorii sociali și potențialii antreprenori. În mod optim, acest lucru va fi combinat cu sprijin pentru extinderea și replicarea ideilor de întreprindere socială și inovare socială prin diseminarea cunoștințelor și înțelegerea oportunităților potențiale ale pieței pe alte teritorii. Acest tip de transfer de cunoștințe poate fi asigurat prin implicarea partenerilor pertinenți în calitate de co-solicitanți și / sau de experți calificați implicați direct în implementarea proiectului.

Activități eligibile

Propunerile trebuie să fie centrate în jurul activităților care promovează conceptele „antreprenoriat inclusiv și social” între toate organizațiile membre individuale ale rețelei sau consorțiul de rețele. Activitățile se vor concentra în special pe transferul de cunoștințe și consolidarea capacităților între organizațiile membre, astfel încât acestea să fie bine echipate pentru a lucra cu (potențiali) antreprenori din aceste domenii

Tipurile de activități care pot fi finanțate în cadrul acestui apel de propuneri pot include:

 • producția și difuzarea materialelor informaționale relevante;
 • vizite de studiu și schimb de bune practici;
 • activități de formare, webinarii, seminarii, conferințe etc;
 • dezvoltarea serviciilor de sprijinire a întreprinderilor pentru antreprenori sociali incluzivi, inclusiv seturi de instrumente, șabloane, manuale și alte materiale de asistență;
 • acțiuni care vizează crearea și îmbunătățirea conexiunilor cu părțile interesate în antreprenoriatul social incluziv și social;
 • acțiuni de conștientizare și diseminare între membrii rețelei și către publicul larg.

Criterii de eligibilitate

a) Locul înființării
Persoanele juridice stabilite și înregistrate în mod corespunzător în următoarele țări sunt eligibile ca solicitant unic, solicitant principal, co-solicitant:

 • Statele membre ale UE;
 • Islanda și Norvegia în conformitate cu Acordul SEE;
 • Albania, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia și Turcia

b) Tipul entităților
Pentru a fi eligibil, solicitantul unic, principal, co-solicitantul și entitatea afiliată trebuie să fie:

 • entități publice sau private de orice tip;
 • stabilit legal într-una din țările participante la EaSI.
 • o rețea de incubatoare de afaceri cu personalitate juridică proprie sau reprezentând (ca secretariat comun sau coordonator desemnat oficial) o rețea formală stabilită.

Pentru a fi eligibil, solicitantul unic trebuie să:

 • aibă membrii stabiliți în cel puțin 14 state membre ale UE și în cel puțin o țară care nu participă la EaEA.

Dacă un singur solicitant este considerat neeligibil, cererea va fi respinsă.

Pentru a fi eligibil, consorțiul (solicitantul principal și co-solicitanții în comun) trebuie:

 • să fie stabilit în cel puțin 14 state membre ale UE și în cel puțin o țară care nu participă la EaSI. Solicitantul principal și fiecare co-solicitant trebuie să îndeplinească individual cele trei criterii de mai sus pentru entități.

c) Consorții

Acțiunile pot implica consorții.

Pentru consorții:

 • Dacă solicitantul principal este considerat neadmisibil, cererea va fi respinsă.
 • Dacă un co-solicitant este considerat neeligibil, această organizație va fi eliminată din consorțiu și costurile / activitățile lor vor fi eliminate din buget / proiect. Eligibilitatea consorțiului modificat va fi apoi reevaluată fără ele. Dacă cererea este acceptată pentru finanțare, planul de lucru și bugetul trebuie să fie adaptate după caz.

d) Entități afiliate

 • Persoanele juridice care au o legătură juridică sau de capital cu solicitanții, care nu sunt limitate la acțiune și nici stabilite în scopul exclusiv al punerii în aplicare a acesteia și care satisfac criteriile de eligibilitate, pot participa la acțiune ca entități afiliate și pot declara costuri eligibile.
 • În acest scop, solicitanții identifică aceste entități afiliate în formularul de cerere.

Solicitant unic

 • În cazul în care mai multe entități îndeplinesc criteriile de solicitare a unei subvenții și formează împreună o entitate legal constituită, entitatea respectivă poate fi tratată de ordonatorul de credite responsabil ca unic (singur) solicitant, cu condiția ca cererea să identifice entitățile implicate în acțiunea sau activitatea propusă.
 • În acest scop, solicitanții identifică aceste entități afiliate în formularul de cerere.

Criterii de evaluare

Propunerile vor fi evaluate pe baza următoarelor:

 • Relevanța propunerii pentru obiectivele apelului;
 • Calitatea metodelor și activităților de lucru propuse în vederea atingerii obiectivelor;
 • Impactul propunerii și potențialul de sustenabilitate;
 • Eficiența costurilor acțiunii.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 309
Contact

www.fonduri-structurale.ro are experiență în scrierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene și de la stat, dobândită de-a lungul timpului în cadrul a numeroase proiecte de succes, coordonate atât din poziția de beneficiar, cât și din cea de consultant. Pentru mai multe detalii despre cum vă putem sprijini în depunerea unei cereri de finanțare în cadrul prezentului apel vă rugăm să ne scrieți la structuralcg@fonduri-structurale.ro.

Știri recente
Azi, 05 iunie 2020
Ieri, 04 iunie 2020