Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Comisia Europeană - Sprijin pentru dialogul social

Beneficiari eligibili  Finanțare acordată Termen limită de depunere

Entități juridice sub formă de solicitanți unici, solicitanți principali, co-solicitanți și entități afiliate. 

1) Solicitanți unici - Entitățile afiliate și organizațiile asociate trebuie să se încadreze în una dintre următoarele categorii: parteneri sociali, organizații non-profit, universități și institute de cercetare, autorități publice, organizații internaționale.

2) Consorții - Co-solicitanții, entitățile afiliate și organizațiile asociate trebuie să se încadreze în una dintre următoarele categorii: parteneri sociali, organizații non-profit, universități și institute de cercetare, autorități publice, organizații internaționale.

Subvenția UE solicitată ar trebui să fie cuprinsă între 150 000 și 650 000 EUR 18 iunie 2020

Finanțator

Comisia Europeană

Operator de program

Direcția generală pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune 

Buget

Bugetul total alocat este estimat la 9 684 242 EUR.
 

Obiectiv

Acest apel va fi utilizat pentru a finanța consultări, întâlniri, negocieri și alte acțiuni comune, care să contribuie la:

 • consolidarea implicării partenerilor sociali în semestrul european și îmbunătățirea contribuției acestora la elaborarea politicilor UE;
 • dezvoltarea și consolidarea în continuare a statutului de membru al organizațiilor partenere sociale europene;
 • consolidarea capacității (intersectoriale și / sau sectoriale) partenerilor sociali naționali de a se angaja în dialogul social național și de a participa și de a contribui la dialogul social european, în special în acele state membre în care dialogul social este subdezvoltat.

Activități eligibile

Sunt vizate următoarele categorii de acțiuni:

 • Măsuri pentru pregătirea dialogului social european, precum sondaje pregătitoare, întâlniri și conferințe;
 • Măsuri privite ca parte a dialogului social, precum negocieri, ședințe pregătitoare pentru negocieri sau activități referitoare la punerea în aplicare a acordurilor negociate și a altor rezultate negociate;
 • Măsuri de diseminare, promovare, monitorizare și evaluare a activităților și rezultatelor la dialogul social european, de ex. prin evenimente europene sau naționale, învățare sau recenzii, studii și publicații (pe hârtie sau electronice) (inclusiv traduceri);
 • Măsuri pentru îmbunătățirea coordonării, funcționării și eficacității dialogului social european, inclusiv prin identificarea și dezvoltarea abordărilor comune de către comitetele de dialog social, precum schimbul de bune practici și evenimente de formare comune conexe;
 • Măsuri ale partenerilor sociali care contribuie la ocuparea forței de muncă și la dimensiunile sociale și economice ale Strategiei Europa 2020, inclusiv monitorizarea și analiza impactului acesteia asupra piețelor muncii;
 • Măsuri de susținere a partenerilor sociali europeni și a comisiilor de dialog social în contribuția lor la evaluarea impactului asupra ocupării forței de muncă și a dimensiunilor sociale ale inițiativelor UE

Criterii de eligibilitate

Eligibilitatea solicitanților (lideri și co-solicitanți) și a entităților afiliate

a) Locul înființării

Persoanele juridice stabilite și înregistrate în mod corespunzător în următoarele țări sunt eligibile ca solicitanți unici sau solicitanți principali:

 • statele membre ale UE;

Persoanele juridice stabilite și înregistrate în mod corespunzător în următoarele țări sunt eligibile ca co-solicitanți, entități afiliate sau organizații asociate:

 • statele membre ale UE;
 • Țări candidate: Albania, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia și Turcia.

b) Tipuri de entități:

 • Solicitanții unici, solicitanții principali, co-solicitanții și entitățile afiliate trebuie să fie persoane juridice. În aplicarea articolului 197.2.c) din Regulamentul financiar, organizațiile partenerilor sociali fără personalitate juridică sunt de asemenea eligibile cu condiția îndeplinirii condițiilor din Regulamentul financiar aferent acestuia.

Tipuri de entități pentru un solicitantul unic sau consorții

1) Solicitanți unici

 • Solicitantul unic trebuie să fie o organizație de parteneri sociali la nivel european
 • Entitățile afiliate și organizațiile asociate pot face parte din propunerea solicitantului unic.
 • Entitățile afiliate și organizațiile asociate trebuie să se încadreze în una dintre următoarele categorii: parteneri sociali, organizații non-profit, universități și institute de cercetare, autorități publice, organizații internaționale.

2) Consorții

Acțiunile pot implica consorții. Pentru a fi eligibile ca acțiuni de consorțiu, acestea trebuie să includă un solicitant principal și cel puțin un co-solicitant:

 • Solicitantul principal trebuie să fie o organizație de parteneri sociali la nivel european, național sau regional.
 • Dacă o organizație de parteneri sociali care reprezintă lucrătorii este solicitantul principal, co-solicitantul obligatoriu trebuie să fie o organizație de parteneri sociali care să reprezinte angajatorii.
 • Dacă solicitantul principal nu este o organizație de parteneri sociali la nivel european, consorțiul trebuie să includă cel puțin
  • o organizație dintr-o țară eligibilă diferită de cea a solicitantului principal și
  • o organizație de parteneri sociali la nivel european.
 • Pentru a putea fi eligibil, cel puțin una dintre organizațiile menționate la paragraful de mai sus trebuie să participe în calitate de co-solicitant, în timp ce celelalte pot participa în calitate de co-solicitant, entități afiliate ale solicitantului principal sau co-solicitant/ți sau organizația (organizații) asociată/e
 • Entitățile afiliate și organizațiile asociate sunt eligibile pentru consorții.
 • Co-solicitanții, entitățile afiliate și organizațiile asociate trebuie să se încadreze în una dintre următoarele categorii: parteneri sociali, organizații non-profit, universități și institute de cercetare, autorități publice, organizații internaționale.

d) Entități afiliate

 • Persoanele juridice care au o legătură juridică sau de capital cu solicitanții, care nu sunt limitate la acțiune și nici stabilite în scopul exclusiv al punerii în aplicare a acesteia și care satisfac criteriile de eligibilitate, pot participa la acțiune ca entități afiliate și pot declara costuri eligibile.
 • În acest scop, solicitanții identifică aceste entități afiliate în formularul de cerere.

e) Organizații asociate

 • Organizațiile asociate au voie să participe cu condiția ca rolul și valoarea adăugată a acestora să fie clar definite în propunerea tehnică. O organizație asociată poate participa la acțiune, dar nu poate declara costurile eligibile.

Criterii de evaluare

 • Măsura în care acțiunea îndeplinește obiectivele și prioritățile cererii de propuneri și contribuie la dialogul social european;
 • Dimensiunea transnațională a acțiunii, inclusiv implicarea reală a unei organizații de parteneri sociali la nivel european în cazul propunerilor neprezentate de o organizație la nivel european;
 • Calitatea consorțiului (co-solicitanții) și / sau a parteneriatului mai larg (entități afiliate și organizații asociate), inclusiv gradul de implicare și angajament al partenerilor în acțiune27 și adecvarea aranjamentelor interne de lucru. În cazul unui solicitant unic, fără nicio entitate afiliată sau organizație asociată, se va evalua oportunitatea punerii în aplicare a acestei acțiuni, inclusiv aranjamentele interne de lucru ale echipei;
 • Eficiența costurilor acțiunii și claritatea și complexitatea explicației bugetare;
 • Modalitățile de publicitate a acțiunii și diseminarea rezultatelor și de a asigura impactul și / sau efectul multiplicator al acțiunii;
 • Calitatea și structura generală a planului de lucru.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 195
Contact

www.fonduri-structurale.ro are experiență în scrierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene și de la stat, dobândită de-a lungul timpului în cadrul a numeroase proiecte de succes, coordonate atât din poziția de beneficiar, cât și din cea de consultant. Pentru mai multe detalii despre cum vă putem sprijini în depunerea unei cereri de finanțare în cadrul prezentului apel vă rugăm să ne scrieți la structuralcg@fonduri-structurale.ro.

Știri recente
Azi, 26 mai 2020
Ieri, 25 mai 2020