Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Comisia Europeană - Măsuri de informare și instruire pentru organizațiile de lucrători

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere

Entități juridice sub formă de solicitanți unici, solicitanți principali, co-solicitanți și entități afiliate. 

1) Solicitanți unici - Entitățile afiliate și organizațiile asociate trebuie să se încadreze în una dintre următoarele categorii: parteneri sociali, organizații non-profit, universități și institute de cercetare, autorități publice, organizații internaționale.

2) Consorții - Co-solicitanții, entitățile afiliate și organizațiile asociate trebuie să se încadreze în una dintre următoarele categorii: parteneri sociali, organizații non-profit, universități și institute de cercetare, autorități publice, organizații internaționale.

Subvenția UE solicitată ar trebui să fie cuprinsă între 150 000 EUR și 500 000 EUR 03 iunie 2020

Finanțator

Comisia Europeană

Operator de program

Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune 

Buget

Bugetul total alocat este estimat la 5.528.435 EUR.

Obiectiv

Apelul vizează consolidarea capacității organizațiilor de lucrători de a aborda, la nivel UE / transnațional, provocările legate de schimbările în ocuparea forței de muncă și a dialogului social, cum ar fi:

 • modernizarea pieței muncii, crearea de locuri de muncă și ocuparea forței de muncă în IMM-uri;
 • noi forme de lucru;
 • calitatea muncii, anticiparea, pregătirea și gestionarea schimbărilor și restructurării;
 • digitalizarea economiei și a societății - inclusiv a inteligenței artificiale;
 • ecologizarea economiei, durabilitatea, tranziția la o economie neutră din punct de vedere climatic;
 • mobilitatea forței de muncă intra-UE, migrația, ocuparea tinerilor, sănătatea și siguranța la locul de muncă, modernizarea sistemelor de protecție socială;
 • reconcilierea vieții profesionale și a familiei, egalitatea de gen, acțiunea în domeniul antidiscriminării, îmbătrânirea activă, viețile de muncă mai sănătoase și mai lungi, incluziunea activă și munca decentă.

Activități eligibile

Tipurile de activități care pot fi finanțate în cadrul acestui apel includ: conferințe, seminarii, mese rotunde, studii, sondaje, publicații, cursuri de formare, dezvoltarea instrumentelor de formare, înființarea rețelelor și dezvoltarea, schimbul de bune practici.

Pentru a fi eligibile, acțiunile trebuie desfășurate în statele membre ale Uniunii Europene sau în țările candidate. Aceasta se aplică în mod egal organizațiilor internaționale.
Cu toate acestea, în circumstanțe justificate, costurile de gestionare a proiectelor realizate în sediile organizațiilor internaționale stabilite în afara statelor membre ale UE sau ale țărilor candidate ar putea fi considerate eligibile.

Criterii de eligibilitate

Eligibilitatea solicitanților (lideri și co-solicitanți) și a entităților afiliate

a) Locul înființării

Persoanele juridice stabilite și înregistrate în mod corespunzător în următoarele țări sunt eligibile ca solicitanți unici sau solicitanți principali:

 • statele membre ale UE;

Persoanele juridice stabilite și înregistrate în mod corespunzător în următoarele țări sunt eligibile ca co-solicitanți, entități afiliate sau organizații asociate:

 • statele membre ale UE;
 • Țări candidate: Albania, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia și Turcia.

b) Tipuri de entități:

 • Solicitanții unici, solicitanții principali, co-solicitanții și entitățile afiliate trebuie să fie persoane juridice. În aplicarea articolului 197.2.c) din Regulamentul financiar, organizațiile partenerilor sociali fără personalitate juridică sunt de asemenea eligibile cu condiția îndeplinirii condițiilor din Regulamentul financiar aferent acestuia.

Tipuri de entități pentru un solicitantul unic sau consorții

1) Solicitanți unici

 • Solicitantul unic trebuie să fie o organizație de parteneri sociali care să reprezinte lucrătorii la nivel european.
 • Entitățile afiliate și organizațiile asociate pot face parte din propunerea solicitantului unic.
 • Entitățile afiliate și organizațiile asociate trebuie să se încadreze în una dintre următoarele categorii: parteneri sociali, organizații non-profit, universități și institute de cercetare, autorități publice, organizații internaționale.

2) Consorții

Acțiunile pot implica consorții. Pentru a fi eligibili ca consorțiu, acțiunile trebuie să includă un solicitant principal și cel puțin un co-solicitant.

Trebuie respectate următoarele criterii de eligibilitate:

 • Solicitantul principal trebuie să fie o organizație de parteneri sociali care să reprezinte lucrătorii la nivel european, național sau regional.
 • Dacă solicitantul principal nu este o organizație de parteneri sociali la nivelul UE, consorțiul trebuie să prevadă participarea a
  • cel puțin unei organizații dintr-o țară eligibilă diferită față de cea a solicitantului principal și
  • a unei organizații de parteneri sociali la nivel european
 • Pentru a putea fi eligibil, cel puțin una dintre organizațiile menționate la paragraful de mai sus trebuie să participe în calitate de co-solicitant, în timp ce cealaltă / alte persoane pot participa în calitate de co-solicitant, entitate afiliată a solicitantului principal sau a co-solicitanților sau organizație (organizații) asociate.
 • Entitățile afiliate și organizațiile asociate sunt eligibile pentru consorții.
 • Co-solicitanții, entitățile afiliate și organizațiile asociate trebuie să se încadreze în una dintre următoarele categorii: parteneri sociali, organizații non-profit, universități și institute de cercetare, autorități publice, organizații internaționale.

d) Entități afiliate

 • Persoanele juridice care au o legătură juridică sau de capital cu solicitanții, care nu sunt limitate la acțiune și nici stabilite în scopul exclusiv al punerii în aplicare a acesteia și care satisfac criteriile de eligibilitate, pot participa la acțiune ca entități afiliate și pot declara costuri eligibile.
 • În acest scop, solicitanții identifică aceste entități afiliate în formularul de cerere.

e) Organizații asociate

 • Organizațiile asociate au voie să participe cu condiția ca rolul și valoarea adăugată a acestora să fie clar definite în propunerea tehnică. O organizație asociată poate participa la acțiune, dar nu poate declara costurile eligibile.

Criterii de evaluare

 1. Măsura în care acțiunea îndeplinește obiectivele și prioritățile cererii de propuneri și contribuie la dialogul social european
 2. Dimensiunea transnațională a acțiunii, inclusiv implicarea reală a unei organizații de parteneri sociali la nivel european în cazul propunerilor ce nu sunt prezentate de o organizație la nivel european
  • Calitatea consorțiului (co-solicitanții) și / sau a parteneriatului mai larg (entități afiliate și organizații asociate), inclusiv gradul de implicare și angajament al partenerilor în acțiune și adecvarea aranjamentelor interne de lucru;
  • În cazul solicitantului unic fără nicio entitate afiliată sau organizație asociată, se va evalua adecvarea punerii în aplicare a acestei acțiuni, inclusiv aranjamentele interne de lucru ale echipei
 3. Eficiența din punct de vedere al costurilor acțiunii și claritatea și completitatea explicației bugetare
 4. Calitatea aranjamentelor pentru publicizarea acțiunii și diseminarea rezultatelor și pentru a asigura impactul și / sau efectul multiplicator al acțiunii
 5. Calitatea și structura generală a planului de lucru

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 186
Contact

www.fonduri-structurale.ro are experiență în scrierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene și de la stat, dobândită de-a lungul timpului în cadrul a numeroase proiecte de succes, coordonate atât din poziția de beneficiar, cât și din cea de consultant. Pentru mai multe detalii despre cum vă putem sprijini în depunerea unei cereri de finanțare în cadrul prezentului apel vă rugăm să ne scrieți la structuralcg@fonduri-structurale.ro.

Știri recente
Azi, 26 mai 2020
Ieri, 25 mai 2020