Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Fondul Român de Dezvoltare Socială - Schema de granturi mici „Acces la finanțare” 2020

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
Autorități ale administrației publice locale, respectiv comune, orașe (inclusiv municipii) și județe pe teritoriul cărora se află comunități marginalizate rurale sau mic-urbane (cu până la 20.000 de locuitori), locuite de persoane cu risc de sărăcie sau excluziune socială Între 5.000 și 40.000 euro

UPDATE: 27 iulie 2020, ora 17:00

24 iunie 2020, ora 17:00

Finanțator

Granturile SEE și Norvegiene 2014 - 2021

Operator de program

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) 

Buget

Suma alocată prezentului apel este de 815.152 de euro si provine din Granturile SEE 2014 – 2021 (85%) și cofinanțarea publică (15%).

Obiectivul programului

Schema de grant are ca obiectiv creșterea capacității autorităților locale de a obține finanțări pentru implementarea măsurilor prevăzute în strategiile și planurile locale de dezvoltare, vizând dezvoltarea locală și reducerea sărăciei în comunități sărace, izolate, marginalizate.

Activități eligibile

Documentaţiile tehnice a căror elaborare este finanțată prin schema de granturi mici se referă la investiţii comunitare constând ȋn construirea/extinderea/reabilitarea/modernizarea următoarelor tipuri de infrastructură:

  • Infrastructură socială - proiecte ce vizează infrastructura pentru servicii sociale (infrastructură socială, pentru educație, sănatate, ocuparea forţei de muncă);
  • Infrastructură de apă - proiecte ce vizează asigurarea alimentării cu apă a unităților care furnizează servicii sociale;
  • Infrastructură de canalizare - proiecte ce vizează evacuarea apelor uzate pentru unitățile care furnizează servicii sociale;
  • Drumuri, poduri și podețe - proiecte ce vizează drumuri de interes județean, drumuri de interes local, poduri și podețe ce permit/ facilitează accesul grupurilor defavorizate la servicii sociale;
  • Infrastructură de locuinţe - proiecte ce vizează locuinţele sociale.

Pe lângă activitățile de elaborare a documentațiilor tehnice de investiții, care vor constitui componenta principală a proiectelor, acestea pot include, de la caz la caz, și următoarele activități, justificate în raport cu obiectivul general și obiectivele specifice ale acestora:

  • activități de comunicare și promovare;
  • activități de elaborare a conceptului de investiție (tema de proiectare), prin implicarea, unde este cazul, a partenerului național și a partenerului din Statele Donatoare (vizită pentru schimb de experiență în Statele Donatoare ș.a.).

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 1250
Contact

Fondul Român de Dezvoltare Socială

Adresa: Str. Eugeniu Carada nr. 1, et. 3, sector 3, Bucuresti, Cod postal 030057

Telefon / Fax: 004 021 315 34 15; 004 021 315 34 40;

E-mail: office@frds.ro