Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni - Apel de proiecte pentru sprijinirea activităților românilor de pretutindeni

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • Asociaţii
 • Fundaţii
 • Unităţi de cult
 • Organizaţii neguvernamentale ale românilor de pretutindeni
 • Organizaţii internaţionale
 • Persoane fizice autorizate
 • Persoane juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate 

În funcție de domeniu:

 • Reintegrare – plafonul maxim acordat este de 150.000 lei pe proiect;
 • Educație - plafonul maxim acordat este de 150.000 lei pe proiect;
 • Cultură- plafonul maxim acordat este de 100.000 lei pe proiect;
 • Mass-media- plafonul maxim acordat este de 100.000 lei pe proiect;
 • Societatea civilă- plafonul maxim acordat este de 100.000 lei pe proiect;
 • Spiritualitate și tradiție- plafonul maxim acordat este de 100.000 lei pe proiect.
15 aprilie 2020

Finanțator

Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Obiectiv

Obiectivul este sprijinirea activităților românilor de pretutindeni prin acordarea de finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar.

Programe finanțate

 • Reintegrare
 • Educaţie
 • Cultură
 • Mass-media
 • Societatea civilă
 • Spiritualitate şi tradiţie

Domeniile prioritare în anul 2020 sunt Reintegrare și Educație.

În cadrul aceleiași sesiuni de finanțare, un solicitant poate depune cel mult două proiecte, cu condiția ca acestea să se încadreze în programe diferite.

Activități eligibile

Reintegrare

 • Facilitarea inserției și reinserției sociale, precum și pe piața muncii a cetățenilor români cu reședința sau domiciliul în străinătate, la restabilirea acestora pe teritoriul României, precum și atragerea oamenilor de afaceri români din diaspora pe piața din România. Facilitarea inserției în mediul școlar a copiilor români reveniți în țară din diapsora.

Educaţie

 • Sprijinirea procesului de integrare a românilor care îşi au domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a românilor de pretutindeni şi formarea noii generaţii, care să reprezinte România şi interesele româneşti în străinătate.

Cultură

 • Păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a românilor din vecinătate şi din diaspora, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile româneşti din afara graniţelor ţării.

Mass-media

 • Păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a românilor, promovarea României şi a valorilor comunităţilor româneşti, prin sprijinirea mass-mediei de expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare.

Societatea civilă

 • Sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ în comunităţile locuite de români şi solidaritatea pe care societatea civilă o generează în rândul comunităţilor de români.

Spiritualitate şi tradiţie

 • Păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii religioase a românilor de pretutindeni.

Criterii de evaluare

Criterii referitoare la proiect

 • Relevanţa şi impactul proiectului în conformitate cu obiectivele Ministerului exprimate în Strategia Națională pentru Românii de Pretutindeni, Ghidul Beneficiarului, Programul de Guvernare și în prevederile legale în materie
 • Descrierea clară a obiectivelor, activităților și a rezultatelor așteptate:
  • descrierea obiectivelor
  • descrierea activităților 
  • descrierea rezultatelor așteptate
 • Concordanța între obiective, activități și rezultate așteptate
 • Estimare realistă a bugetului
 • Concordanță între activitățile descrise și bugetul solicitat

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 332
Contact

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni 

proiecte@mprp.gov.ro