Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul RO-Cultura: Apel de proiecte pentru Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului (sesiunea 2)

Beneficiari eligibili

Finanțare acordată

Termen limită de depunere
 • instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.)
 • organizație neguvernamentală
 • societate comercială sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie)

Parteneri de proiect eligibili din România: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv organizații neguvernamentale, cu personalitate juridică, înființată în România, a cărei activitate este, printre altele, în sectoarele culturale și creative

Parteneri de proiect din Statele Donatoare: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv organizații neguvernamentale, cu personalitate juridică, înființată în unul dintre statele donatoare, a cărei activitate principală este în sectoarele culturale și creative

Între 50.000 Euro și 200.000 Euro 01 iulie 2020

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Operator de program

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale

Obiectiv

Programul RO-CULTURA vizează consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.

Acest apel de proiecte vizează creșterea gradului de acces la cultură, promovarea diversității culturale și consolidarea dialogului intercultural. Pentru ca activitățile culturale să aibă un impact mai mare, transferul de cunoștințe și expertiză între organizațiile din România și Statele Donatoare este încurajat, împreună cu producția în comun a evenimentelor artistice.

Buget

 2.000.000 Euro

Activități eligibile

Toate activitățile unui proiect trebuie să se desfășoare în România sau în Statele Donatoare. Cu toate acestea, dacă există o justificare adecvată și convergentă cu obiectivele Programului, sunt permise excepții pentru activități care implică schimb de know-how, instruiri, vizite de studiu, participare la conferințe/seminarii/expoziții sau alte evenimente similare, care pot avea loc în alte state beneficiare.

Tipuri de activități eligibile:

 • Inițiative de artă contemporană(artă plastică, artă dramatică, muzică etc) desfășurate la nivel local, regional, național sau internațional;
 • Producții artistice rezultate ca urmare a documentării istoriei culturale a minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale;
 • Abordări inovative ale patrimoniului cultural ce vizează dezvoltarea publicului;
 • Schimb de experiențe, know-how și bune practici în sectoarele culturale și creative cu entități din statele donatoare;
 • Inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/profesioniștilor din sectoarele culturale și/sau creative a lucrărilor acestora;
 • Inițiative ce vizează dezvoltarea potențialului de angajare în cadrul sectoarelor culturale și creative;
 • Inițiative ce vizează dezvoltarea sau actualizarea competențelor și abilităților artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele culturale și creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare;
 • Activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing etc. vizând dezvoltarea profesională a membrilor echipei de proiect;
 • Dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea pe piață;
 • Inițiative ce vizează creșterea incluziunii și conștientizării publice cu privire la diversitatea culturală;
 • Implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele culturale și creative, care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților;
 • Susținerea dezvoltării locale prin abordări interdisciplinare.

Enumerarea tipurilor de activități de mai sus este exemplificativă. Alte activități decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiecului în condiții optime, respectând obiectivele și rezultatele Programului.

Criterii de evaluare

Procesul de evaluare și selecție a proiectelor se va derula în 3 etape:

 1. Verificarea conformități administrative și a eligibilității
 2. Evaluarea tehnică și financiară a proiectului
 3. Procedura de selecție a proiectelor de către Comitetul de Selecție.

Evaluarea tehnică și financiară a proiectului:

Principalele criterii de evaluare sunt:

 • calitatea cultural-artistică;
 • relevanța proiectului;
 • capacitatea de implementare și experiența solicitantului și a partenerilor, dacă este cazul;
 • fezabilitatea proiectului;
 • impactul și sustenabilitatea proiectului.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Seminar informativ online

Marți, 26 mai, începând cu ora 11:00, va fi organizat un seminar online dedicat prezentului apelului.

Seminarul vine în sprijinul entităților care pregătesc o cerere de finanțare în cadrul sistemului electronic de depunere EMSC. Participanții vor avea posibilitatea de a obține răspunsuri la întrebări punctuale referitoare la apelul deschis până pe 1 iulie 2020.

Seminarul se va desfășura pe platforma Zoom și va fi structurat exclusiv pentru a răspunde solicitărilor de clarificări referitoare la scrierea și depunerea de proiecte în cadrul apelului.

Pentru a optimiza desfășurarea seminarului, participanții sunt rugați să compleze secțiunea dedicată întrebărilor din cadrul Formularului de înscriere.

Răspunsurile vor fi făcute cunoscute în cadrul seminarului online și ulterior, în măsura în care sunt de interes general, vor fi publicate pe website-ul Programului (secțiunea Întrebări frecvente).

Formularul de înscriere poate fi completat aici.

Cei înscriși vor primi un email de confirmare, precum și structura seminarului și condițiile de participare.  

Mai multe detalii despre seminar aici.

Vizualizări: 444
Contact

Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

Adresa: Bd. Unirii, nr. 22, București, România

E-mail: office@ro-cultura.ro

Telefon/Fax: 021-2228479, 021-2244512

Website: www.ro-cultura.ro

Facebook: Programul RO-Cultura

Știri recente
Azi, 15 iunie 2021
Ieri, 14 iunie 2021