Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

DG REGIO - Apel de proiecte pentru sprijinirea implicării cetățenilor în punerea în aplicare a politicii de coeziune

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
Organizații non-profit (private sau publice) Maximum 25.000 EUR 31 mai 2020 

Finanțator

Comisia Europeană

Operator de program

Direcția Generală Politică Regională și Urbană (DG REGIO)

Buget

250.000 euro

Obiectiv

Obiectivul general este de a încuraja și a sprijini implicarea cetățenilor în politica de coeziune pentru o mai bună punere în aplicare și un sentiment mai puternic de asumare a rezultatelor în rândul cetățenilor.

Obiectivul specific este de a sprijini proiecte care oferă cetățenilor/organizațiilor societății civile (OSC) mijloace eficiente de a participa activ la proiectarea și/sau punerea în aplicare și/sau monitorizarea politicii de coeziune.

Activități eligibile

Acțiuni care vizează crearea și / sau îmbunătățirea de noi instrumente sau acțiuni pentru a sprijini implicarea cetățenilor în politica de coeziune.

Proiectele selectate vor promova participarea activă a cetățenilor la nivelul unui program operațional, al unui obiectiv de politică acoperit de program și/sau al unui obiectiv specific.

Se va acorda prioritate propunerilor de proiecte care vor viza: 

  • elaborarea de noi instrumente sau acțiuni care sprijină implicarea cetățenilor în politica de coeziune și/sau
  • sprijinirea extinderii instrumentelor sau activităților existente pentru consolidarea și extinderea implicării cetățenilor în politica de coeziune.

Criterii de evaluare

  • Coerența cu obiectivele cererii de propuneri
  • Calitatea planului de activitate al proiectului
  • Sustenabilitatea proiectului
  • Strategia de diseminare
  • Impactul și implicarea cetățenilor

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 323
Contact

Orice întrebări specifice suplimentare legate de acest apel pot fi adresate la REGIOCONTRACTS@ec.europa.eu.

Pentru a se asigura o gestionare eficientă a fiecărei solicitări, indicați în mod clar referința acestui apel de propuneri.