Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Competiția #EUdatathon 2020 pentru crearea unui model de afaceri cu profit sau non-profit (social) prin explorarea de open data

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • Competiția EU Datathon 2020 este deschisă la nivel mondial tuturor celor care doresc să-și creeze o afacere profitabilă sau non-profitabilă (socială) prin explorarea datelor și /sau crearea de prototipuri de open data bazate pe date deschise(open data) și publice. 
 • O echipă poate fi compusă din una sau mai multe persoane fizice (până la 4), una sau mai multe companii sau una sau mai multe alte persoane juridice.

25.000 de euro/competiție împărțiți astfel:

Locul I: 12.000 euro

Locul al II-lea: 8.000 euro

Locul al III-lea: 5.000 euro

3 mai 2020 

Operator de program

Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene în strânsă colaborare cu Direcția generală pentru politica regională și urbană a Comisiei Europene

Buget

100.000 euro

Obiectiv

EU Datathon este o competiție menită să evidențieze potențialul conectării datelor UE și a datelor regionale, precum și să promoveze inovațiile și oportunitățile de transformare digitală prin utilizarea datelor deschise (open data).

Domeniile de interes

Competiția UE Datathon 2020 este formată din patru provocări.

Echipele pot participa la oricare sau la toate provocările următoare, dar cu o singură propunere/provocare:

 1. Provocarea 1: „O tranzacție ecologică europeană” - Challenge 1: ‘A European Green Deal’
 2. Provocarea 2: „O economie care funcționează pentru oameni” - Challenge 2: ‘An economy that works for people’
 3. Provocarea 3: „O nouă apăsare pentru democrația europeană” - Challenge 3: ‘A new push for European democracy’
 4. Provocarea 4: „O Europă potrivită pentru era digitală” - Challenge 4: ‘A Europe fit for the digital age’.

Activitități eligibile

Provocarea 1: „O tranzacție ecologică europeană” 

 • Oportunitatea potențială de a fi abordată de echipă: demonstrați modul în care inițiativele de cercetare și inovare ale UE pentru o Europă mai ecologică pot influența pozitiv UE și / sau regiunile europene. În mod alternativ, arătați cum regiunile și orașele pot contribui la o Europă mai ecologică.
 • Seturi de date obligatorii: Combinați cel puțin două seturi de date. Un set de date de la HORIZON 2020 (date deschise Orizont 2020 de la CORDIS și / sau Direcția Generală pentru Cercetare și Inovare a Comisiei Europene) și un set de date din Fondurile europene de investiții structurale (portal de date deschise și lista operațiunilor), Oficiul European de Brevete, Oficiul pentru Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene, Agenția Europeană de Mediu, Banca Europeană de Investiții, site-ul EMODnet, Portalul European de Date, Portalul de Date Deschise al UE, OCDE, Eurostat, Banca Mondială și / sau Centrul Comun de Cercetare al Europei Comision.
 • Seturi de date opționale: Orice alt set de date.

Provocarea 2: „O economie care funcționează pentru oameni” 

 • Oportunitatea potențială de a fi abordată de echipă: arată cum Uniunea Europeană ajută la realizarea coeziunii în regiuni și orașe prin finanțarea de cercetare a UE În mod alternativ, prezentați modul în care cercetarea și brevetele pot contribui la crearea de locuri de muncă și creștere pentru Europa.
 • Seturi de date obligatorii: Combinați cel puțin două seturi de date de la HORIZON 2020 (date deschise Orizont 2020 de la CORDIS și / sau Direcția generală pentru cercetare și inovare a Comisiei Europene), Portalul de date deschise al UE, Fondurile europene de investiții structurale (portal de date deschise și lista de operațiuni), Banca Europeană de Investiții, Oficiul pentru Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene, Banca Centrală Europeană, Portalul European de Date, Centrul comun de cercetare al Comisiei Europene, Eurostat, OCDE și / sau Banca Mondială.
 • Seturi de date opționale: Orice alt set de date.

Provocarea 3: „O nouă apăsare pentru democrația europeană” 

 • Oportunitatea potențială de a fi abordată de echipă: să dezvolte noi modalități de a împuternici cetățenilor și întreprinderilor să facă față provocărilor societății prin utilizarea datelor deschise: îmbunătățirea transparenței; combate dezinformarea; protejarea alegerilor; încurajarea implicării cetățenilor; faceți auziți vocile oamenilor din UE. Alternativ, îmbunătățiți echitatea investițiilor publice și combateți corupția cu controlul social al afacerilor publice (de exemplu, inițiativele: pactele de integritate sau la Școala de coeziune deschisă).
 • Seturi de date obligatorii: Combinați cel puțin două seturi de date de la Banca Centrală Europeană, Eurostat, fondurile europene de investiții structurale (portalul de date deschise și lista operațiunilor), Biroul european de asistență pentru azil, Centrul comun de cercetare al Comisiei Europene, Parlamentul European, OCDE, Banca Mondială, Oficiul European de Brevete, Portalul European de Date și / sau Portalul de Date Deschise al UE.
 • Seturi de date opționale: Orice alt set de date.

Provocarea 4: „O Europă potrivită pentru era digitală” 

 • Oportunitatea potențială de a fi abordată de echipă: Propune aplicații sau servicii pentru a sprijini transformarea digitală europeană, îmbunătățind abilitățile de date sau făcând datele mai inteligibile pentru toată lumea
 • Seturi de date obligatorii: Combinați cel puțin două seturi de date de la Banca Centrală Europeană, Eurostat, Fondurile europene de investiții structurale (portalul de date deschise și lista operațiunilor), Centrul comun de cercetare al Comisiei Europene, OCDE, Banca Mondială, brevetul european Biroul, portalul european de date și / sau portalul de date deschise al UE.
 • Seturi de date opționale: Orice alt set de date.

Criterii de evaluare

Relevanţă

 • Relevanța pentru provocarea selectată
 • Relevanța pentru transformarea digitală în Europa
 • Relevanța surselor de date propuse
 • Relevanța pentru o problemă sau necesitate economică și socială specifică
 • Potențialitatea și creativitatea soluției propuse

Reutilizarea datelor deschise

 • Potențialul economic și social
 • Noutatea
 • Scalabilitate
 • Planul de sustenabilitate

Soluția propusă

 • Definire clară a problemei
 • Metodologia științei datelor
 • Maturitatea produsului (disponibilitatea cererii și capacitatea de utilizare)
 • Soluția propusă oferă avantaje continue pentru un grup țintă identificat de utilizatori sau clienți
 • Abilitatea de partajare a vizualizărilor / tablourilor de bord sau a perspectivelor

Excelența

 • Capacitatea de a implementa planul de proiect
 • Interoperabilitatea cu alte surse de date (conectarea potențialului)

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 59
Contact

Pentru mai multe informații: op-datathon@publications.europa.eu

Știri recente
Azi, 09 aprilie 2020
Ieri, 08 aprilie 2020