Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Administrația Fondului Cultural Național - Apel pentru proiecte și acțiuni culturale

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
Operatori culturali - asociaţii, fundaţii, instituţii publice de cultură, persoane fizice autorizate, societăţi comerciale care derulează activităţi culturale

Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este diferită în funcţie de aria tematică, după cum urmează:

 • 85.000 lei - Arte Vizuale, Artele spectacolului (teatru, muzică, dans), Proiecte cu caracter repetitiv, Artă digitală și noile medii;
 • 70.000 lei - Educaţie prin cultură, Intervenţie culturală, Patrimoniu Cultural Material, Patrimoniu Cultural Imaterial.
 • 60.000 lei - Promovarea culturii scrise
30 martie 2020, ora 17:00

Finanțator

 Administrația Fondului Cultural Național

Buget

Bugetul disponibil pentru această sesiune este de 12.500.000 lei și acoperă cele 11 arii de finanţare și contestaţiile, fiind repartizat astfel:

 1. Arte vizuale: 2.500.000 lei
 2. Artele spectacolului -Teatru: 1.300.000 lei
 3. Artele spectacolului - Muzică: 900.000 lei
 4. Artele spectacolului - Dans: 650.000 lei
 5. Arta digitală și noile media: 800.000 lei
 6. Proiecte cu caracter repetitiv: 900.000 lei
 7. Intervenție culturală: 800.000 lei
 8. Educație prin cultură: 1.700.000 lei
 9. Promovarea culturii scrise: 500.000 lei
 10. Patrimoniu cultural material: 800.000 lei
 11. Patrimoniu cultural imaterial: 800.000 lei

*Contestații: 850.000 lei

Obiectiv

Unul din obiectivele principale ale Administrației Fondului Cultural Național îl constituie finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, organizate în țară și/sau în străinătate.

Pe baza resurselor existente în Fondul Cultural Naţional, Administraţia a lansat pe an două sesiuni de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale: 1 septembrie și 1 martie. Sesiunile demarează în urma apelului public de participare cu o perioadă de 30 de zile pentru înscrierea ofertelor culturale.

Arii tematice

 1. Arte vizuale
 2. Artele spectacolului -Teatru
 3. Artele spectacolului - Muzică
 4. Artele spectacolului - Dans
 5. Arta digitală și noile media
 6. Proiecte cu caracter repetitiv
 7. Intervenție culturală
 8. Educație prin cultură
 9. Promovarea culturii scrise
 10. Patrimoniu cultural material
 11. Patrimoniu cultural imaterial

*Contestații

Activități eligibile

Arte vizuale

 • arie tematică în care se pot înscrie proiecte ce abordează medii variate, ce au ca finalitate o manifestare vizuală (ex. pictură, sculptură, grafică, arte decorative, fotografie, video-art, instalaţii, ceramică, colaj, experiment vizual și de animaţie, artă textilă, tehnici mixte, performance art, proiecte curatoriale ce au ca finalitate realizarea unei expoziţii și care pot viza inclusiv domeniile de arhitectură și design); 

Nu pot fi înscrise proiecte ce propun documentarea, producţia și/sau realizarea de film (documentar, ficţiune).

Artele spectacolului

 • teatru
 • muzică 
 • dans 

 Intervenţie culturală

 • arie ce vizează proiecte de activare participativă, intervenţii în spaţiul public, iniţiative de regenerare urbană, animaţie stradală, artă comunitară ș.a.; 

Educaţie prin cultură 

 • arie ce vizează proiecte care au în vedere utilizarea culturii şi creativităţii, în cadru formal sau alternativ, ca mijloace de educaţie pentru diverse categorii de vârstă

Artă digitală și noile medii

 • proiecte care vizează generarea de conţinut multimedia - texte originale, grafică, video, animaţie etc.;
 • proiecte care vizează accesibilizarea și promovarea către publicul generalist a unor resurse greu accesibile sau a unor informaţii aflate în arhive;
 • proiecte editoriale digitale

Promovarea culturii scrise

 • arie tematică destinată proiectelor care au în vedere stimularea apetitului pentru lectură, pentru explorarea și înţelegerea textului scris, precum și a interesului pentru carte ca obiect

Patrimoniu cultural material

 • proiecte care cuprind activităţi legate de promovarea patrimoniului local și naţional, promovarea în context cultural a patrimoniului mobil/imobil, cercetări privind patrimoniul cultural, abordări alternative de promovare a patrimoniului material

Patrimoniu cultural imaterial

 • arie tematică destinată proiectelor ce vizează practicile, reprezentările, expresiile, cunoștinţele, abilităţile pe care comunităţile, grupurile sau, după caz, indivizii le recunosc ca parte integrantă a patrimoniului lor cultural (cuprinde, dar nu se reduce la: tradiţii, muzică și dansuri populare, meșteșuguri, ritualuri, gastronomie etc.)

Proiecte cu caracter repetitiv

 • arie tematică destinată exclusiv proiectelor cu caracter repetitiv, festivalurilor, galelor, concursurilor artistice, celebrărilor, proiectelor tematice și colective, bienale etc..

Nu sunt eligibile festivaluri care propun filme de lung metraj comerciale, cu succes de casă.

Criterii de evaluare

Pentru fiecare arie tematică au fost definite cinci priorităţi specifice, din care se pot alege trei, care vor fi punctate în procesul de evaluare, după cum urmează:

ARTE VIZUALE

 • Susţinerea producţiei și/sau a cercetării artistice;
 • Promovarea artei în spaţii alternative;
 • Susţinerea dialogului și/sau a mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale;
 • Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură;
 • Dezvoltarea de abordări interdisciplinare.

TEATRU

 • Susţinerea producţiei;
 • Susţinerea dialogului și/sau a mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale;
 • Adresarea către publicul tânăr;
 • Promovarea și difuzarea proiectelor teatrale;
 • Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură.

MUZICĂ

 • Susţinerea producţiei muzicale;
 • Susţinerea dialogului și/sau a mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale;
 • Adresarea către publicul tânăr;
 • Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură;
 • Dezvoltarea și diversificarea publicului.

DANS

 • Susţinerea producţiei coregrafice;
 • Susţinerea dialogului și/sau a mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale;
 • Promovarea și difuzarea proiectelor coregrafice;
 • Dezvoltarea și diversificarea publicului;
 • Susţinerea și consolidarea sectorului coregrafic din România.

ARTĂ DIGITALĂ ȘI NOILE MEDII

 • Susţinerea producţiei inovatoare;
 • Susţinerea colaborărilor transdisciplinare, cu organisme și entităţi din afara scenei artistice;
 • Susţinerea proiectelor de digitalizare și valorizare a arhivelor;
 • Dezvoltarea de abordări curatoriale și/sau de proiecte editoriale originale;
 • Dezvoltarea și diversificarea publicului.

PROIECTE CU CARACTER REPETITIV

 • Dezvoltarea și diversificarea publicului;
 • Dezvoltarea de abordări interdisciplinare;
 • Susţinerea dialogului și/sau a mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale;
 • Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură;
 • Promovarea artiștilor și/sau a produselor culturale din România.

INTERVENȚIE CULTURALĂ

 • Promovarea peisajului cultural prin abordări interdisciplinare;
 • Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură;
 • Promovarea incluziunii, a diversităţii și a toleranţei;
 • Promovarea dezvoltării sustenabile;
 • Activarea culturală și comunitară în spaţii publice.

EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ

 • Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură ;
 • Promovarea incluziunii, diversităţii și a toleranţei;
 • Promovarea valorilor europene și a gândirii critice;
 • Promovarea educaţiei continue;
 • Promovarea cetăţeniei active.

PROMOVAREA CULTURII SCRISE

 • Promovarea lecturii și/sau facilitarea accesului la cultura scrisă în zonele cu acces limitat la cultură;
 • Proiecte adresate publicului tânăr, inclusiv prin implicare editorială;
 • Medierea dialogului cu creatorii și/sau susţinerea dialogului cu literatura minorităţilor;
 • Medierea dialogului cu traducătorii și/sau susţinerea dialogului cu literatura mondială;
 • Susţinerea proiectelor de scriere creativă, a cenaclurilor, a cercurilor de lectură.

PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL

 • Identificarea de soluţii inovatoare pentru promovarea patrimoniului în context local și/sau european;
 • Susţinerea educaţiei și a bunelor practici pentru protejarea patrimoniului;
 • Dezvoltarea și diversificarea publicului;
 • Promovarea dezvoltării sustenabile;
 • Activarea culturală și comunitară în relaţie cu patrimoniul.

PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL

 • Valorificarea patrimoniului cultural imaterial prin abordări interdisciplinare în context local și/sau internaţional;
 • Dezvoltarea și diversificarea publicului;
 • Susţinerea dialogului intercultural;
 • Identificarea de soluţii inovatoare pentru documentarea și arhivarea patrimoniului imaterial;
 • Promovarea dialogului între generaţii. 

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 259
Contact

Pentru informații suplimentare: 

Administrația Fondului Cultural Național

Telefon: 021.893.3150

E-mail: contact@afcn.ro

Website: www.afcn.ro

Știri recente
Azi, 09 aprilie 2020
Ieri, 08 aprilie 2020