Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Ministerul Finanţelor Publice: HG807/2014 - Programul „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii”

Beneficiari eligibiili Valoarea totală  Termen limită de depunere
Întreprinderile nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică Minimum 4,5 milioane lei/proiect 31 decembrie 2020

Finanțator

Ministerul Finanţelor Publice 

Buget

1.500.000.000 lei

Intensitatea maximă a ajutorului

Regiunea Județe componente Perioadă Intensitate maximă

Nivel maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere 

-mil. euro-

Nord-Est Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui 2014-2020 50% 37,5
Sud-Est Brăila, Buzău, Contanța, Galați, Vrancea și Tulcea 2014-2020 50% 37,5
Sud Muntenia Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman 2014-2020 50% 37,5
Sud-Vest Oltenia Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea 2014-2020 50% 37,5
Nord-Vest Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj 2014-2020 50% 37,5
Centru Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu 2014-2020 50% 37,5
Vest Arad, Casaș-Severin, Hunedoara și Timiș 2014-2020 35% 26,25
Ilfov Ilfov 2014-2020 35% 26,25
București București 2018-2020 10% 7,5

Obiectivul programului

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor. 

Activități eligibile

Sunt eligibile investiţiile care se realizează în toate sectoarele de activitate, cu excepţia:

 • ajutoare acordate în sectorul pescuitului şi acvaculturii;

 • ajutoare acordate în sectorul producţiei primare;

 • ajutoare acordate în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

  • atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză, sau

  • atunci când acordarea ajutoarelor este condiţionată de transferarea lor parţială sau integrală către producători primari;

 • ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive;

 • ajutoare care favorizează activităţile din sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcţiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor şi al infrastructurii conexe, şi sectorul energiei şi al infrastructurii pentru aceasta.

Criterii de evaluare

Etapa 1 – analiza din punct de vedere al conformității documentelor:

 • Înregistrarea Cererii de acord pentru finanţare și a documentației anexate acesteia,
 • Verificarea existenței și conformității Cererii de acord pentru finanțare și a documentației anexate acesteia,
 • Solicitare de informații suplimentare în cazul în care se constată neconformitatea unor documente,
 • Elaborare notă de fundamentare și elaborare proiect Scrisoare de respingere în cazul în care se constată lipsa documentelor care trebuie să însoțească Cererea de acord pentru finanțare. 

Etapa 2 – analiza din punct de vedere al eligibilității proiectului de investiții:

 • Verificarea conformității documentelor transmise în urma solicitării de informații suplimentare, dacă este cazul,
 • Evaluarea Cererii de acord pentru finanţare și a documentelor anexate din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate,
 • Evaluarea viabilităţii proiectului de investiţii şi a eficienţei economice a întreprinderii pe baza informaţiilor şi documentelor prezentate în planul de afaceri,
 • Verificarea îndeplinirii efectului stimulativ al ajutorului de stat,
 • Solicitarea de informații şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare, dacă este cazul,
 • Soluţionarea Cererii de acord pentru finanţare prin emiterea acordului pentru finanțare sau a proiectului de acord pentru finanțare. 

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 1318
Contact

www.fonduri-structurale.ro are experiență în scrierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene și de la stat, dobândită de-a lungul timpului în cadrul a numeroase proiecte de succes, coordonate atât din poziția de beneficiar, cât și din cea de consultant. Pentru mai multe detalii despre cum vă putem sprijini în depunerea unei cereri de finanțare în cadrul prezentei scheme de minimis, vă rugăm să ne scrieți la structuralcg@fonduri-structurale.ro.

Știri recente
Azi, 31 octombrie 2020
Ieri, 30 octombrie 2020