Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Kaufland România și Asociația Act for Tomorrow - Apelul START ONG, ediția 2020

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Perioada de depunere
 •  ONG-urile și fundațiile, fără scop lucrativ, înființate legal și cu sediul în România, cu venituri totale de maxim 50.000 euro în anul 2019; 
 • ONG-urile și fundațiile, fără scop lucrativ, înființate legal și cu sediul în România constituite în cadrul anului 2020 și care respectă calendaristic proporțional plafonul veniturilor; 
 • Instituțiile publice (unități de învățământ preuniversitar: grădinițe, școli, licee/colegii, centre de copii/bătrâni, cantine sociale publice) care au personalitate juridică proprie;
 • Grupurile informale/de inițiativă.

Pragul nr. 1: maximum 1.000 euro/proiect

Pragul nr. 2: Între 1.000 și 5.000 euro/proiect

Pragul nr. 3: Între 5.000 și 10.000 euro/proiect

Programul se desfășoară prin intermediul unor runde succesive de apeluri de proiecte lansate în fiecare lună, pe data de 1, pe parcursul anului 2020 până în luna decembrie inclusiv.

Primul apel de proiecte va fi deschis solicitanților în data de 1 martie 2020. ora 09:00.

Finanțator

Kaufland România

Operator de program

Asociația Act for Tomorrow 

Obiectiv

Scopul principal al programului este acela de a încuraja organizațiile non-guvernamentale, grupuri informale/de inițiativă și instituțiile să dezvolte și să implementeze proiecte de responsabilitate socială, în domeniile menționate, care să ducă la dezvoltarea comunităților din care acestea fac parte.

Buget

500.000 euro

Activități eligibile

În cadrul programului vor fi finanțate proiecte încadrate în următoarele domenii: educație, mediu, sănătate, social, cultură.

 • Proiecte aparținând domeniului social:
  • proiecte de combatere a violenței și urii, proiecte vizând consilierea psiho-socială pentru persoane discriminate pe criterii de rasă, etnie, sex, dizabilitate, boli cu transmitere sau pe alte criterii de discriminare cunoscute, proiecte care au ca scop prevenirea sau combaterea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială etc.
 • Proiecte aparținând domeniului educație:
  • proiecte de educație non-formală, având ca beneficiari atât elevi cât și cadre didactice, proiecte de responsabilizare a cetățenilor cu privire la viața în comunitatea în care trăiesc prin diverse activități de felul promovarea drepturilor omului, proiecte de prevenire a abandonului școlar, proiecte de pregătire a tinerilor în vederea integrării profesionale, proiecte de îmbunătățire a infrastructurii școlare, bullying etc.
 • Proiecte aparținând domeniului sănătate:
  • proiecte de informare și conștientizare, proiecte de prevenire a diferitelor afecțiuni medicale etc.
 • Proiecte aparținând domeniului mediu:
  • proiecte de amenajare a spațiilor verzi, de împădurire și conservare a resurselor naturale, proiecte de informare (cu privire la risipă de exemplu), proiecte vizând reutilizarea resurselor și colectarea selectivă, proiecte de combatere a schimbărilor climatice și de economie circulară etc.
 • Proiecte aparținând domeniului cultură:
  • Proiecte aparținând domeniului cultură: proiecte cu privire la susținerea și promovarea diferitelor forme de artă, promovarea patrimoniului local/național, proiecte de integrare a persoanelor aparținând cel puțin unei categorii de grupuri defavorizate prin cultură.

! Proiectele aparținând domeniului cultură trebuie să implice în mod direct beneficiarii cărora li se adresează, aceștia aparținând cel puțin unei categorii de grup defavorizat.

Praguri de finanțare

În cadrul programului vor exista trei praguri de finanțare, după cum urmează:

Pragul nr. 1: proiecte în valoare maximă de 1 000 euro

 • Vor exista 10 (zece) apeluri de proiect în perioada martie - decembrie 2020. Valoarea totală a finanțărilor acordate pentru pragul nr.1: 60.000 euro.
 • Valoarea lunară a plafonului disponibil: 6.000 euro.
 • Număr minim de proiecte finanțate lunar: 6.
 • Fiecare proiect încadrat în acest prag trebuie să aibă perioada de desfășurare de minim o lună.
 • Proiectele pot fi desfășurate în perioada aprilie – decembrie 2020.

Pragul nr. 2: proiecte cu o valoare cuprinsă între 1 000 și 5 000 euro

 • Vor exista 8 (opt) apeluri de proiect în perioada martie – octombrie 2020. Valoarea totală a finanțărilor acordate pentru pragul nr.2: 240.000 euro.
 • Valoarea lunară a plafonului disponibil: 30.000 euro.
 • Număr minim de proiecte finanțate lunar: 6.
  Fiecare proiect încadrat în acest prag, trebuie să aibă perioada de desfășurare de minim două luni.
 • Proiectele pot fi desfășurate în perioada aprilie – decembrie 2020.

Pragul nr. 3: proiecte cu o valoare cuprinsă între 5 000 și 10.000 euro

 • Vor exista 8 (opt) apeluri de proiect în perioada martie – octombrie 2020. Valoarea totală a finanțărilor acordate pentru pragul nr.3: 200.000 euro.
 • Valoarea lunară a plafonului disponibil: 25.000 euro.
 • Număr minim de proiecte finanțate lunar: 2 .
 • Fiecare proiect încadrat în acest prag, trebuie să aibă perioadă de desfășurare de minim două luni.
 • Proiectele pot fi desfășurate în perioada aprilie – decembrie 2020.

Criterii de eligibilitate

 • Proiectul trebuie să răspundă obiectivelor programului;
 • Încadrarea proiectelor în domeniile descrise în cadrul regulamentului și în tipurile de proiecte finanțate/nefinanțate prin prezentul program.
 • Încadrarea proiectelor în calendarul programului, perioada aprilie-decembrie 2020;
 • Încadrarea proiectului pe pilonul corespunzător bugetului solicitat;
 • Completarea corectă a tuturor câmpurilor din cadrul aplicației;
 • Respectarea condițiilor de eligibilitate ale aplicantului;
 • Pentru a fi considerată o aplicație eligibilă, aplicantul trebuie să aibă cel puțin o pagină de Facebook a solicitantului sau dedicată proiectului;
 • Toate activitățile unui proiect trebuie să se desfășoare în România;
 • Datele de contact transmise în cadrul aplicației ( email, telefon, pagina de Facebook, site) trebuie să fie corecte și valide;

Criterii de evaluare

 • Scopul proiectului este clar descris și obiectivele proiectului sunt SMART (S - specific; M - măsurabil; A - (de) atins/abordabil; R - relevant; T - încadrat în timp);
 • Proiectul deservește grupul țintă identificat, care este descris clar și concret (număr de beneficiari, caracteristici și orașul/județul din care provin);
 • Planul de activități este corelat cu obiectivele;
 • Activitățile sunt descrise clar și concis și în ordinea desfășurării lor;
 • Bugetul proiectului respectă categoriile de cheltuieli enumerate în modelul de bugetal programului.
  • De asemenea, cheltuielile sunt realiste, rezonabile și esențiale pentru ducerea proiectului la bun sfârșit (bugetul folosit este proporțional cu numărul de beneficiari și impactul estimat);
 • Echipa proiectului menționată și rolurile fiecăruia;
 • Documentele organizației/instituției/grupului (solicitate la ultimul punct din formular) trebuiesă fie complete și autentice.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 1490
Contact

Website: https://startong.ro
E-Mail: startong@actfortomorrow.ro
Telefon: 0756 511 222

Știri recente
Azi, 24 noiembrie 2020
Ieri, 23 noiembrie 2020