Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul RO-Cultura: Apelul pentru inițiative bilaterale – runda 1/2020

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
Organizațiile/entitățile din România sau din Statele Donatoare

Pentru o inițiativă bilaterală finanțată în cadrul acestui apel, sumele forfetare se acordă pentru maxim 2 persoane/solicitant.

Suma acordată pentru fiecare persoană este de:

 • maxim 1.260 euro pentru deplasări din România în Norvegia;
 • maxim 1.635 euro pentru deplasări din România în Islanda;
 • maxim 1.025 euro pentru deplasări din România în Liechtenstein;
 • maxim 1.280 euro pentru deplasări din Norvegia, Islanda, Liechtenstein în România.

 Un solicitant poate primi sprijin financiar în cadrul apelului de inițiative bilaterale doar o singură dată.

 

30 septembrie 2020

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Operator de program

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale

Buget

50.000 de euro

Scop

Scopul inițiativei bilaterale este de a dezvolta parteneriate între entitățile din România și cele din Statele Donatoare cu scopul elaborării unor proiecte viitoare referitoare la îmbunătățirea accesului la cultură ce pot fi depuse spre finanțare în cadrul apelurilor de proiecte Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului și Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă aferente Programului.

Activități eligibile

Prezentul apel de inițiative bilaterale urmărește să acorde sprijin în vederea identificării de parteneri de proiect pentru pregătirea și dezvoltarea unei propuneri de proiect în parteneriat cu entități din Statele Donatoare, prin următoarele activități eligibile:

 • Activități realizate în vederea dezvoltării de parteneriate între entitățile din România și cele din Statele Donatoare, prin intermediul întâlnirilor de lucru, schimbului de cunoștințe/experiență, în scopul elaborării unor proiecte viitoare referitoare la îmbunătățirea accesului la cultură ce pot fi depuse spre finanțare în cadrul apelurilor de proiecte Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului și Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă aferente Programului ;
 • Activități pentru identificarea de parteneri în scopul dezvoltării în parteneriat de proiecte referitoare la îmbunătățirea accesului la cultură ce pot fi depuse spre finanțare în cadrul apelurilor de proiecte Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului și Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă prin participarea la conferințe, seminarii, ateliere de lucru ce vizează patrimoniul cultural.

Activitățile pot fi implementate doar în România, Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

Criterii de eligibilitate

Organizațiile/entitățile din România sau din Statele Donatoare sunt eligibile în cadrul prezentului apel de inițiative bilaterale.

Pentru a fi eligibili în cadrul acestui apel, solicitanții și partenerii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie înregistrați ca persoane juridice în România sau în unul dintre Statele Donatoare;
 • să poată desfășura activități în domeniul vizat de inițiativa bilaterală;
 • se încadrează în una din următoarele categorii:
  • entități publice sau private, comerciale sau necomerciale sau organizații non-guvernamentale înființate ca persoane juridice în unul dintre Statele Donatoare;
  • entități publice sau private, comerciale sau necomerciale sau organizații non-guvernamentale înființate ca persoane juridice în România.

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 406
Contact

Persoană de contact: Cornelia Predoiu

Informații suplimentare pot fi solicitate la:

 • adresa de email: bilateral@ro-cultura.ro sau
 • telefon: + 40 21 222 84 79 (interior 107).