Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

MOL România şi Fundaţia pentru Parteneriat: Programul Spații Verzi - Componenta Arii Naturale Protejate

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
ONG-urile din România cu expertiză/experiență în ceea ce priveşte tematica ariilor protejate în parteneriat cu şcoli şi/sau instituţii publice şi/sau administratori de arii naturale protejate din România Maximum 26.000,00 lei/proiect 20 februarie 2020, ora 16:00

Finanțator

MOL România și Fundaţia pentru Parteneriat

Buget

516.758,00 lei

Premiul Spații Verzi - Arii naturale protejate

La finalizarea programului, după evaluarea proiectelor implementate, MOL România împreună cu Fundaţia pentru Parteneriat va premia organizaţia care, prin proiectul derulat, a implicat un număr mare de voluntari, a reuşit să informeze despre importanţa ariilor naturale protejate un număr crescut de persoane și a aplicat idei creative şi inovatoare pe parcursul proiectului. În acordarea acestui premiu va fi luat în considerare şi reflectarea proiectului în mass-media.

Premiul constă în acordarea unei sume de 10.000 lei.

Activități eligibile

Programe tip Junior Ranger

 • ONG-urile implică elevii în programe de tip Junior Ranger. Aceste activităţi (excursii, tabere, workshopuri, etc.) au ca scop implicarea tinerilor în conservarea biodiversităţii şi protejarea naturii în arii protejate.

Ziua Parcului Naţional/Natural

 • Activităţi organizate cu ocazia acestei zile cu implicarea comunităţilor adiacente ariei protejate – menite să promoveze aria protejată şi întreaga zonă (ex. activităţi de conştientizare a importanţei biodiversităţii, a ariei respective, beneficiile pentru comunitate, târguri de produse locale, etc.).

Crearea/Amenajarea unor poteci tematice, interpretative

 • Înfiinţarea de poteci tematice, interpretative ce au diferite scopuri: de informare, de educaţie, de recreere, siguranţă şi conservare a resurselor naturale şi culturale. Potecile interpretative moderne nu oferă numai informaţii ci urmăresc conceptul de a-l implica activ pe observator într-un proces interactiv de învăţare şi experienţă în şi despre natură. Condiţie obligatorie: amenajarea potecilor tematice trebuie efectuată în prima jumătate a proiectului.

Activităţi legate de Ziua Internaţională a Biodiversităţii (22 mai)

 • Cu ocazia acestei zile se organizează un şir de activităţi cu scopul de a implica cât mai multe persoane în identificarea şi evaluarea numărului de specii de plante şi animale într-o anumită zonă.

Concursuri, competiţii, activităţi educaţionale inedite și/sau alte evenimente având ca temă conservarea naturii, organizate cu implicarea comunităţii locale.

Activităţi comune ale ONG-urilor/ administraţiilor şi ale şcolilor – (altele decât cele enumerate mai sus).

Activităţile planificate trebuie să fie în concordanţă cu planul de management (dacă există) al ariei naturale protejate.

Criterii de evaluare

Organizaţia şi partenerii:

 • experienţa solicitantului şi a partenerilor acestuia în managementul de proiect, inclusiv capacitatea de a gestiona bugete,
 • experienţa, competenţele profesionale şi calificările necesare solicitantului şi ale partenerilor acestuia în domeniul ariilor naturale protejate şi în implicarea comunităţii,
 • existenţa partenerilor şi nivelul de implicare al fiecăruia (descrierea clară a activităţilor desfăşurate de fiecare partener).

Proiectul – relevanţa, analiza situaţiei, metodologie, rezultate:

 • proiectul răspunde scopului programului,
 • proiectul răspunde unei nevoi reale - problema abordată este bine identificată, clar descrisă, fundamentată cu date şi argumente convingătoare, iar grupul/ grupurile ţintă sunt definite clar şi cuantificate,
 • activităţile sunt realiste şi fezabile în corelaţie cu resursele proiectului,
 • planificarea coerentă a activităţilor (claritatea şi fezabilitatea planului de acţiune al proiectului),
 • formularea rezultatelor şi indicatorilor în termeni cuantificabili, măsurabili şi verificabili,
 • numărul persoanelor implicate în derularea proiectului este adecvată atingerii obiectivelor,
 • modalităţile de promovare ale activităţilor proiectului sunt menţionate şi descrise,
 • existenţa ideilor creative în ceea ce priveşte metodele de implicare a comunităţii şi derularea activităţilor,
 • proiectul include activităţi eficiente pentru a asigura continuarea, valorificarea şi integrarea rezultatelor după finalizarea proiectului, din punct de vedere financiar şi instituţional.

Buget:

 • justificarea cheltuielilor propuse în relaţie cu rezultatele aşteptate (raport cost - eficienţă),
 • activităţile sunt realiste şi rezonabil bugetate,
 • bugetul este detaliat suficient.

Aplicanții vor primi o scrisoare de informare despre rezultatul evaluării cererii de finanțare iar organizațiile, ale căror proiecte au fost selecționate, vor fi informate despre condițiile semnării contractului de finanţare.

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 162
Contact

Bándi Enikő – Manager Program

E-mail: spatiiverzi@repf.ro

Știri recente
Azi, 11 august 2020
Ieri, 10 august 2020