Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

MOL România şi Fundaţia pentru Parteneriat - Programul Spații Verzi Urbane

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • ONG-uri din România în parteneriat cu şcoli şi/sau instituţii publice din oraşele/municipiile din România

Parteneri eligibili:

 • organizaţii neguvernamentale și nonprofit, care funcționează în baza Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 sau a Legii 21/1924 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare,
 • asociaţii de proprietari care funcţionează în România conform legii nr. 230/2007,
 • instituţii de învăţământ (grădiniţe, şcoli generale, licee, universităţi) din oraşele şi municipiile României,
 • autorități publice locale sau centrale, instituții/agenții publice, unități administrativ teritoriale.
 • firme din domeniul presei scrise și/sau audio-vizuale
Maximum 11.000,00 lei/proiect 20 februarie 2020, ora 16:00

Finanțator

MOL România și Fundația pentru Parteneriat

Buget

279.303,00 lei

Premiul Spații Verzi

La finalizarea programului, după evaluarea proiectelor implementate, MOL România împreună cu Fundaţia pentru Parteneriat va premia organizația care a obținut cele mai spectaculoase rezultate prin proiectul derulat. În acordarea acestui premiu va fi luat în considerare şi reflectarea proiectului în mass-media.

Premiul constă în acordarea unei sume de 10.000 lei. 

Obiectiv

Ediţia 2020 a programului de finanțare Spaţii Verzi - componenta Arii Naturale Protejate, urmăreşte promovarea şi popularizarea ariilor protejate din România cu scopul de a ridica nivelul de acceptare al acestora în rândul comunităţilor locale.

Activități eligibile

În cadrul componentei Spații Verzi Urbane sunt finanțate proiecte în două categorii:

 1. Reabilitare/creare spații verzi, combinat cu programe interactive de educație ecologică și de sănătate,

Se pot solicita fonduri pentru înfiinţarea şi reabilitarea parcurilor publice, a terenurilor de joacă, a parcurilor şcolilor pe baza principiilor mediu-protective, în scopul utilizării comunitare. Se va pune accent pe creativitate prin activităţile de educaţie ecologică non-formală, desfăşurate în grădiniţe, şcoli, ori în comunitatea mai largă în cadrul căreia se desfăşoară proiectul respectiv. 

 1. Programe organizate cu prilejul Săptămânii Europene a Mobilității pentru un stil de viață ecoconștient

Sunt finanțate serii de activități, acțiuni organizate cu ocazia Săptămânii Europene a Mobilității (în cursul lunii septembrie), care presupun un grad ridicat de participare a comunității.

Activități eligibile:

Activități eligibile la categoria Reabilitare/creare spații verzi, combinat cu programe interactive de educație ecologică și de sănătate

 • înfiinţarea sau reabilitarea spaţiului verde prin gazonare, plantări de flori, arbuşti şi arbori autohtoni,
 • crearea de livezi, grădini de plante aromatice și de legume,
 • plasarea de obiecte care să permită observarea naturii în curtea unităților de învățământ sau în parcuri, crearea de “open-garden”-uri (de exemplu instrumente de observarea a vremii/stații meteorologice, determinatoare de plante, hrănitoare pentru păsări, etc.),
 • amplasarea de mobilier urban sau renovarea celor existente (bănci, echipament sportiv, rasteluri pentru biciclete, hamace, beanbags, etc.),
 • reabilitarea cu materiale naturale sau mediu-protective a diferitelor elemente din spaţiile publice, cum ar fi: bănci, mese, echipamente de sport, suporturi de biciclete, stabilimente pentru odihnă,
 • înfiinţarea din materiale naturale a unor terenuri de joacă, suporturi de biciclete, bănci, mese, unelte de sport, stabilimente pentru odihnă în spaţii publice, -
 • montarea şi vopsirea coşurilor de gunoi; înfiinţarea colectoarelor selective de deşeuri (numai în localităţi unde există servicii de colectare selectivă a deşeurilor), -
 • activități de implicare a comunităţii în forma evenimentelor comunitare,
 • curăţirea spaţiilor publice de recreere (parcuri, spaţii verzi),
 • se vor include obligatoriu activităţi de educaţie ecologică non-formală și de sănătate (în afara curriculei şcolare) cu elemente creative, destinate comunităţilor locale:
  • organizarea de programe tematice (organizarea de activități în domeniul educației pentru sănătate, organizarea de evenimente sportive, competiții),
  • organizarea de programe, concursuri, expoziții, prezentări cu ocazia zilelor de protecție a mediului și a naturii,
  • conștientizarea importanței colectării selective a deșeurilor (programe de colectare a hârtiei și a altor deșeuri),
  • organizarea de excursii pe teren, excursii în parcuri sau arii protejate,
  • organizarea altor activități care contribuie la formarea unei atitudini eco-conștiente și la dezvoltarea unui stil de viață sănătos.

Activități eligibile la categoria Programe organizate cu prilejul Săptămânii Europene a Mobilității pentru un stil de viață eco-conștient

În cadrul acestei categorii este încurajată organizarea unor serii de activități în cursul a mai multor zile, care să alcătuiască un program mai amplu, implicând o scală cât mai largă a grupului țintă. Activitățile eligibile sunt serii de acțiuni organizate cu ocazia Săptămânii Europene a Mobilității (în cursul lunii septembrie), care presupun un grad ridicat de participare a comunității, cum ar fi (lista de mai jos nu este exhaustivă și cele înșirate sunt numai exemple/idei):

 • organizarea unei zile de ciclism pentru a promova folosirea bicicletei ca mijloc de transport alternativ (excursii cu bicicleta în oraș, organizarea de concursuri de biciclete, etc.),
 • promovarea folosirii transportului în comun,
 • crearea de străzi live (de exemplu plantarea copacilor pe o stradă “neprietenoasă”),
 • organizarea de prezentări interactive cu implicarea specialiștilor (privind efectele pozitive ale activității fizice asupra sănătății),
 • prezentarea activităților cluburilor sportive locale,
 • organizarea de plimbări sau picnicuri în zone verzi, coridoare verzi,
 • alte activități care contribuie la îmbunătățirea stării ecologice a orașelor și la crearea unui mediu de viață mai sănătoasă.

Criterii de evaluare

Organizaţia şi partenerii:

 • experienţa solicitantului şi a partenerilor acestuia în managementul de proiect, inclusiv capacitatea de a gestiona bugete,
 • existenţa partenerilor şi nivelul de implicare al fiecăruia (descrierea clară a activităţilor desfăşurate de fiecare partener).

Proiectul – relevanţa, analiza situaţiei, metodologie, rezultate:

 • proiectul răspunde scopului programului,
 • proiectul este creativ şi inovativ,
 • proiectul răspunde unei nevoi reale - problema abordată este bine identificată, clar descrisă, fundamentată cu date şi argumente convingătoare, iar grupul/ grupurile ţintă sunt definite clar şi cuantificate, 
 • activităţile sunt realiste şi fezabile în corelaţie cu resursele proiectului,
 • planificarea coerentă a activităţilor (claritatea şi fezabilitatea planului de acţiune al proiectului),
 • formularea rezultatelor și indicatorilor în termeni cuantificabili, măsurabili şi verificabili,
 • modalităţile de promovare ale activităţilor proiectului sunt menţionate şi descrise,
 • existența partenerilor media cu scopul promovării proiectului,
 • existenţa ideilor creative în ceea ce priveşte metodele de implicare a comunităţii şi derularea activităţilor. 

Buget:

 • justificarea cheltuielilor propuse în relaţie cu rezultatele aşteptate (raport cost - eficienţă),
 • activităţile sunt realiste şi rezonabil bugetate,
 • bugetul este detaliat suficient.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 255
Contact

Bándi Enikő – Manager Program

E-mail: spatiiverzi@repf.ro

Știri recente
Azi, 11 august 2020
Ieri, 10 august 2020