Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Kaufland - Programul În stare de bine, apelul pentru granturi mici, ediția 2020

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Perioada de depunere

Organizații neguvernamentale din România:

 • asociații
 • fundații sau 
 • federații
25.000 lei şi 50.000 lei 06 Februarie 2020, ora 09:00 - 07 februarie 2020, ora 16:00

Finanțator

Kaufland România

Operator de program

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) 

Buget

240.428,50 lei

Obiectivul programului

Creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în domeniile cultură, sport sau viață sănătoasă și care se adresează cu prioritate grupurilor vulnerabile.

Obiectivul apelului

FDSC organizează în cadrul Programului „În stare de bine” susținut de Kaufland România, un apel de granturi mici pentru inițiative în domeniile Sport, Viață Sănătoasă sau Cultură care promovează egalitatea de șanse și susțin cu prioritate fete din grupuri vulnerabile.

În contextul acestui program, beneficiari din grupuri vulnerabile includ beneficiari din următoarele categorii: persoane în situație de risc (afectate de sărăcie, marginalizare, abandon școlar, delincvență juvenilă, copii cu părinți aflați la muncă în străinătate, din familii monoparentale/ cu mai mult de doi copii), copii aflați în sistemul de stat de protecție a copilului; tineri care au părăsit sistemul de protecție a copiilor; persoane cu dizabilități, care suferă de boli incurabile, de boli cornice; persoane de etnie romă aflate în situații de risc ridicat; persoane afectate de violență domestică sau de gen.

Domenii de interes

Sport

 • proiecte care cresc participarea grupurilor vulnerabile și a comunităților din care acestea fac parte la activități de educație fizică și sport, inclusiv evenimente sportive la nivelul comunității sau care, prin activități sportive, contribuie la prevenirea/combaterea situațiilor de vulnerabilitate a cetățenilor;

Viață sănătoasă

 • proiecte care implică grupurile vulnerabile și comunitățile din care acestea fac parte în promovarea și adoptarea unui stil de viață sănătos, prin informare, activități educaționale sau de suport, abordând tematici precum nutriție, sănătate mintală, sănătatea relațiilor, educație pentru sănătate, prevenirea discriminării, a violenței domestice sau de gen, a consumului de substanțe (tutun, alcool, droguri etc.);

Cultură 

 • proiecte care stimulează expunerea și implicarea grupurilor vulnerabile și a comunităților din care acestea fac parte în activități culturale/creația culturală sau care prin activități culturale contribuie la prevenirea/combaterea situațiilor de vulnerabilitate a cetățenilor sau care contribuie la promovarea patrimoniului cultural, inclusiv imaterial, și valorificarea sa pentru dezvoltarea rurală și urbană în beneficiul grupurilor vulnerabile.

Activități eligibile

Activitățile proiectelor se pot axa pe următoarele tematici:

 • acces egal și implicarea grupurilor vulnerabile în activități culturale/ creație culturală, activități de educație fizică și sport, evenimente sportive;
 • informarea în special a grupurilor vulnerabile privind drepturile acestora și mecanisme prin care acestea pot fi cerute și aplicate;
 • acces și șanse egale la un stil de viață sănătos, prin informare, activități educaționale sau de suport, abordând tematici precum nutriție, sănătate mintală, sănătatea relațiilor, educație pentru sănătate, prevenirea discriminării, a violenței a consumului de substanțe;
 • promovarea modelelor (feminine sau provenite din grupuri vulnerabile) în societatea românească din domenii precum cultură, sport sau viață sănătoasă;

Lista nu este exhaustivă.

***

Solicitantul poate include activități și grupuri țintă care nu sunt enunțate explicit în prezentul Regulament, în măsura în care acestea se subscriu obiectivelor Programului și al prezentului Apel.

Sunt încurajate inițiativele care includ și evenimente publice care contribuie la promovarea egalității de șanse și la creșterea suportului publicului larg pentru susținerea fetelor din grupuri vulnerabile.

Toate activitățile unui proiect trebuie să se desfășoare în România. 

Criterii de evaluare

Jurizarea propunerilor de proiect se realizează în 2 etape: verificarea conformității administrative și a eligibilității și evaluarea tehnico-financiară.

Verificarea conformității administrative și a eligibilității

 • Respectarea regulilor impuse în cadrul acestui Regulament pentru organizație și proiect și transmiterea, împreună cu propunerea de proiect a tuturor anexelor solicitate, completate.

Evaluarea tehnico-financiară

În evaluarea calității cererilor de finanțare (incluzând și bugetul propus) și a capacității solicitantului, vor fi luate în considerare următoarele aspecte:

 • Relevanța față de program - Măsura în care nevoia/problema identificată și abordarea ei sunt în concordanță cu obiectivul și domeniile de acțiune ale Programului și ale Apelului (criteriu eliminatoriu);
 • Beneficiari - Beneficiarii direcți și indirecți sunt clar prezentați.
  • Constituie o prioritate proiectele care implică fete din grupuri vulnerabile, cu precadere din zona rurală, care se adresează unui număr cât mai mare de beneficiari sau unei/unor comunități întregi, și care implică beneficiari din proximitatea unui magazin Kaufland;
 • Activitățile proiectului - Activitățile sunt realiste și prezentate într-o înșiruire logică, contribuie la realizarea obiectivelor proiectului și pot rezolva sau ameliora problema/nevoia identificată;
 • Rezultate și indicatori - Rezultatele și indicatorii sunt formulați în termeni cuantificabili, măsurabili și verificabili.
 • Efecte - Efectele la nivelul beneficiarilor și/sau comunității sunt descrise realist și corelate cu activitățile realizate în cadrul proiectului; 
 • Buget - Buget realist și în concordanță cu activitățile propuse, care să demonstreze un management financiar sănătos, în mod special în privința eficienței economice și a raportului cost-beneficii;
 • Organizația solicitantă și partenerii - Solicitantul și Partenerii (dacă este cazul) au experiență în management de proiect, gestionare de bugete, realizarea de proiecte în domeniul pentru care solicită finanțare. 

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 532
Contact

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Adresa: Bulevardul Nerva Traian Nr. 21 Sector 3, București, România

Telefon: (021) 310 01 81

Fax: (021) 310 01 80

Persoane de contact:

 • Alexandru Miroiu – PR Specialist 0752.444.304 | alexandru.miroiu@fdsc.ro
 • Iuliana Rada – Coordonator Comunicare 0749.088.885 | iuliana.rada@fdsc.ro