Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Active Citizens Fund - Apelul 7: Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, Runda 1

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • ONG
 • Fundații pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru Tineret
 • Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Granturi medii

 • între 50.001 şi 100.000 Euro

Granturi mari

 • între 100.001 şi 250.000 Euro

11 Martie 2020; ora 16:00

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Operator de program

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Buget

5.600.000 Euro

Obiectiv

Obiectivul acestui Apel este să susţină acţiuni de advocacy la nivel local/ naţional pentru justiţia socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile şi să crească capacitatea grupurilor vulnerabile.

Parteneri de proiect

Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este încurajat, în special cu Parteneri din Statele Donatoare. 

Proiectele pot fi implementate în parteneriat cu Parteneri de proiect. Partenerii de proiect vor împărtăși aceleaşi valori şi obiective economice sau sociale cu ale Solicitantului, care vor fi realizat prin implementarea proiectului. Partenerii vor fi implicați activ și vor contribui în mod efectiv la implementarea proiectului.

Următoarele entități legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri de proiect:

 • Organizații neguvernamentale,
 • Entități publice (cum ar fi autoritățile publice locale și centrale, instituții/ agenții publice, servicii guvernamentale deconcentrate la nivel local, unități administrative teritoriale, universități etc.), precum și
 • Entități private (comerciale sau non-comerciale), înființate ca persoane juridice fie în:
  • România,
  • State Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein),
  • State Beneficiare (Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia şi Slovenia) şi/sau
  • Țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România (Moldova, Ucraina şi Serbia),
 • Orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.  

Doar următoarele entități sunt eligibile să primească finanțare ca Parteneri de proiect în cadrul Programului:

 • ONG-uri care îndeplinesc cerințele de eligibilitate stabilite pentru Solicitanți în secțiunea 4.2. b) - i) și nu se află în situațiile specificate la secțiunea 4.3. a) -e);  organizații internaționale, organisme sau agenții ale acestora;
 • entităţi publice Este posibil ca alte tipuri de parteneri să nu aibă acces la finanţare, dar pot contribui la activitățile și/ sau la cofinanțarea necesară pentru proiect

Activități eligibile

 • Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile: îmbunătăţirea legislaţiei, aplicarea legii şi a practicilor instituţionale, îmbunătăţirea/ dezvoltarea de servicii pentru grupuri vulnerabile, etc.
 • Creşterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii noi sau îmbunătăţite (educaţie, sănătate, ocupare, locuire, servicii sociale etc.). Aceasta poate include: 
  • servicii medicale îmbunătăţite, oferite cu echipamente noi
  • servicii de consiliere/ asistenţă juridică
  • servicii de îngrijire de zi
  • servicii de reintegrare a foştilor deţinuţi
  • educaţie informală
  • adăposturi pentru femei
  • creşterea participării economice a grupurilor vulnerabile
  • promovarea şi implementarea strategiilor/ iniţiativelor de auto-ajutorare (self-help) şi creştere a capacităţii pentru combaterea excluziunii sociale 
 • Mobilizarea grupurilor vulnerabile în acţiuni de advocacy pentru nevoile lor şi acţiuni între egali vulnerabili. Aceasta poate include:
  • creşterea accesului la informaţii relevante (despre drepturi, oportunităţi de angajare, etc.)
  • schimbarea atitudinilor şi practicilor grupurilor vulnerabile pentru a fi mai proactive şi pentru a-şi cere drepturile
  • transfer de tehnici de advocacy
 • Sprijinirea participării grupurilor vulnerabile în procese (publice) de consultare (să îşi facă vocea auzită în subiecte importante pentru ei, să-şi apere şi salvgardeze drepturile, să le fie luate în considerare părerile şi dorinţele atunci când sunt luate decizii asupra vieţii lor), cum ar fi participarea la dezbateri publice privind bugetele locale, dezvoltarea de strategii locale, etc.
 • Litigii privind justiţia socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile (consiliere, asistenţă juridică, etc.)
 • Dezvoltarea unor modele noi sau îmbunătăţirea celor deja existente (metodologie, tip de serviciu, instrument de evaluare, cercetare etc.) pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile. Aceasta poate include:
  • soluţii inovatoare în abordarea excluziunii şi injustiţiei sociale
  • abordarea bazată pe cerere în intervenţiile la nivel comunitar
  • modele de implicare a grupurilor vulnerabile în rezolvarea problemelor locale
  • elaborarea de planuri de acţiune locală care să răspundă nevoilor celor mai dezavantajaţi membri ai comunităţii
  • noi modele consultative pentru împuternicirea şi implicarea grupurilor vulnerabile 
 • Creare de reţele/ Networking cu alte ONG-uri locale sau stakeholderi pentru a lucra împreună şi a aborda instituţiile de decizie pentru rezolvarea problemelor locale
 • Acţiuni de advocacy pe lângă antreprenori şi angajatori locali pentru incluziunea economică a persoanelor vulnerabile
 • Întocmirea de hărţi şi promovarea bunelor practici şi a lecţiilor învăţate în combaterea sărăciei, favorizarea justiţiei sociale, generarea de oportunităţi pentru grupuri vulnerabile din zone insuficient deservite, etc.

Lista nu este exhaustivă.

Criterii de evaluare

 • Relevanţa şi coerenţa proiectului
 • Metodologia şi fezabilitatea proiectului
 • Sustenabilitate
 • Bugetul proiectului
 • Solicitant şi Partner/i

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 214
Contact

Apelul 7

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

 • Tel: 0040 21 310 01 81/ 0040 757 579 183
 • E-mail: apel7@fdsc.ro
 • Persoană de contact: Irina Bejan, Senior Grants Officer