Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Active Citizens Fund - Apelul 5: Sprijin strategic pentru drepturile omului şi tratament egal, Runda 1

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • ONG-uri,
 • Fundațiile pentru Tineret de la nivel județean și ale municipiului București precum și Fundația Națională pentru Tineret, 
 • Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică 

Granturi medii

 • 50.001 – 100.000 Euro

Granturi mari

 • 100.001 – 250.000 Euro

Granturi strategice

 • 100.001 – 250.000 Euro

Alocare specială

 • 250.000 Euro pentru Egalitate de gen și violență bazată pe gen
 • 750.000 Euro pentru Combaterea încălcării drepturilor omului şi a discriminării romilor

Runda 1

11 Martie 2020; ora 16:00

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Operator de program

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Buget

Granturi Medii și Mari

 • 4.350.000 Euro

Granturi Strategice

 • 900.000 Euro

Obiectiv

Obiectivul acestui Apel este de a susține ONG-urile pentru a-și consolida rolul de monitorizare și advocacy pentru drepturile omului, inclusiv în legătură cu aspecte legate de egalitatea de gen și combaterea violenței bazate pe gen.

Parteneri de proiect

Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este încurajat, în special cu Parteneri din Statele Donatoare.

Proiectele pot fi implementate în parteneriat cu Parteneri de proiect. Partenerii de proiect vor împărtăși aceleaşi valori şi obiective economice sau sociale cu ale Solicitantului, care vor fi realizate prin implementarea proiectului. Partenerii vor fi implicați activ și vor contribui în mod efectiv la implementarea proiectului. 

Următoarele entități legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri de proiect:

 • Organizații neguvernamentale,
 • Entități publice (cum ar fi autorități publice locale și centrale, instituții/ agenții publice, servicii guvernamentale deconcentrate la nivel local, unități administrative teritoriale, universități etc.), precum și
 • Entități private (comerciale sau non-comerciale), înființate ca persoane juridice fie în:
  • România,
  • State Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein),
  • State Beneficiare (Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia şi Slovenia) şi/sau
  • Țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România (Moldova, Ucraina şi Serbia),
  • Orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.

Doar următoarele entități sunt eligibile să primească finanțare ca Parteneri de proiect în cadrul Programului:

 • ONG-uri care îndeplinesc cerințele de eligibilitate stabilite pentru Solicitanți în secțiunea 4.2 a) - i) și nu se află în situațiile specificate la secțiunea 4.3 a) -e);
 • Organizații internaționale, organisme sau agenții ale acestora;
 • Entităţi publice Este posibil ca alte tipuri de parteneri să nu aibă acces la finanţare, dar pot contribui la activitățile și/ sau la cofinanțarea necesară pentru proiect.

Activități eligibile

 • Campanii pentru creșterea nivelului de conștientizare, abordarea stereotipurilor și susținerea/ consolidarea/ extinderea schimbărilor pozitive în atitudini și practici legate de:
  • Drepturile omului,
  • Egalitate de gen și violență bazată pe gen (VBG)
 • Promovarea și crearea de spații sigure și motivaționale pentru cetățenii pentru a identifica și raporta situații de încălcare a drepturilor omului, a se implica activ în apărarea drepturilor omului și promovarea tratamentului egal. Aceasta include dezvoltarea și utilizarea de instrumente, platforme, pagini web accesibile, mecanisme etc.
 • Dezvoltarea de parteneriate cu entități publice sau private (mass media, dar nu exclusiv) în vederea promovării și apărării drepturilor omului. Acestea pot include:
  • campanii de conștientizare;
  • advocacy pentru drepturile omului / tratament egal;
  • raportarea infracțiunilor motivate de ură, a discriminării, a încălcării drepturilor omului etc.
  • colectarea de informații cu privire la respectarea drepturilor omului (inclusiv prin jurnalism de investigație);
  • furnizarea de asistență mulidisciplinară victimelor incălcărilor drepturilor omului sau facilitarea accesului la expertiză în domeniul drepturilor omului;
  • abordarea dreptului la libertate de expresie în contextul respectării drepturilor omului (în special în cazul mass media și al jurnalismului de investigație);
  • o mai bună acoperire (outreach) a grupurilor afectate de incălcări ale drepturilor omului;
  • Identificarea și adoptarea de bune practici in domeniul drepturilor omului.
 • Promovarea adoptării perspectivei drepturilor omului în activitatea ONG-urilor care vizează alte domenii de activitate precum educație, sănătate, servicii sociale etc. și promovarea de măsuri pozitive în prevenirea conflictelor. Se pot dezvolta materiale/ instrumente/ metodologii.
 • Studii, rapoarte, colectare de date în domeniul drepturilor omului (de exemplu privind drepturile femeilor și egalitatea de gen, identificarea și ințelegerea stereotipurilor, implementarea normelor internaţionale privind drepturile omului în politicile naționale, naţionalism și drepturile omului, activism pe tema drepturilor omului, economie/ afaceri și drepturile omului; drepturile copiilor; drepturile persoanelor cu dizabilităţi, sănătate și drepturile omului; justiţie internaţională; drepturile LGBTQI; refugiați etc.) pentru documentarea/ fundamentare unor initiaţive în lobby, advocacy, campanii și dezvoltarea de servicii.
 • Activități de monitorizare și watchdog privind implementarea politicilor și strategiilor naționale, a recomandărilor instituțiilor internaţionale de monitorizare privind:
  • Drepturile omului,
  • Egalitate de gen și violență bazată pe gen (VBG)
 • Advocy pentru îmbunătățirea legislației, aplicarea legii, îmbunătățirea / dezvoltarea de servicii pentru victimele discriminării și încălcării drepturilor omului
 • Furnizarea / imbunătățirea serviciilor de sprijin pentru victime (inclusiv pentru martori sau alte părți implicate) ale discriminării și incălcării drepturilor omului, inclusiv servicii privind egalitatea de gen și violență bazată pe gen
 • Combaterea discursului instigator la ură prin măsuri pozitive, de exemplu crearea de reţele de colaborare (multi stakeholder) pentru promovarea unei înțelegeri comune, promovarea dialogului și generarea de acțiuni constructive în diferite domenii 
 • Educație și instruire pentru diferite grupuri țintă - de exemplu, elevi/studenți, colegi de muncă, profesori, medici, jurnaliști, bloggeri etc. în școală sau la locul de muncă în vederea adoptării/ întăririi/ includerii în activitatea lor a unei perspective a drepturilor omului și tratamentului egal 
 • Campanii de informare1 și educare privind discriminarea pentru a recunoaște abuzul sau încălcările drepturilor și a-și cere drepturile, în mod special în contexte în care discriminarea este răspândită și există un istoric al abordării necorespunzătoare – școli, loc de muncă, profesii medicale, armată, poliție, sistemul judiciar, sport
 • Sprijin pentru litigii / cazuri întreprinse în justiție privind drepturile omului/ tratment egal (consiliere, asistență juridică, etc.)
 • Iniţiative care abordează drepturile economice (dreptul la muncă în condiţii juste şi favorabile), libertatea de opinie și exprimare, participarea la alegeri și afaceri publice, egalitate în faţa legii, dreptul la un proces corect și prezumția de nevinovăție pentru grupurile vulnerabile (persoane cu nivel scăzut de educație/ calificare, statut economic/ social scăzut etc.)
 • Promovarea copiilor ca deținători de drepturi și nu doar ca beneficiari ai măsurilor de protecție
 • Inițiative care abordează perspectiva drepturilor omului asupra îmbătrânirii (ageism)

Criterii de evaluare

 • Relevanţa şi coerenţa proiectului
 • Metodologia şi fezabilitatea proiectului
 • Sustenabilitate
 • Bugetul proiectului
 • Solicitant şi Partner/i

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 191
Contact

Apelul 5

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

 • Tel: 0040 21 310 01 81/ 0040 752 444 303
 • E-mail: apel5@fdsc.ro
 • Persoană de contact: Oana Tigănescu, Senior Grants Officer