Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Europa Creativă - Subprogramul MEDIA: Sprijin pentru acces la piețe 2020

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere

 Entități europene (societăți private, organizații fără scop lucrativ, asociații, organizații caritabile, fundații, municipalități/primării etc.) care:

 • își au sediul în una dintre țările participante la subprogramul MEDIA și
 • sunt deținute în mod direct sau prin participare majoritară de resortisanți ai acestor țări.

Contribuția financiară a Uniunii nu poate depăși:

 • 60% din totalul costurilor eligibile ale acțiunii, în cazul acțiunilor care se desfășoară în țări participante la subprogramul MEDIA;
 • 80% din totalul costurilor eligibile ale acțiunii, în cazul acțiunilor care se desfășoară în țări neincluse în subprogramul MEDIA

06 februarie 2020, ora 17:00 CET

Finanțator

Comisia Europeană 

Operator de program

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)

Buget

Bugetul total disponibil este estimat la 6.8 milioane euro

Activități eligibile

Prin prezenta cerere de propuneri se urmărește sprijinirea acțiunilor și a activităților desfășurate pe teritoriul și în afara țărilor participante la subprogamul MEDIA.

Vor fi considerate eligibile numai dosarele care corespund cel puțin uneia dintre cele 2 acțiuni enumerate mai jos:

 • Acțiunea 1 – Piețe (fizice) între întreprinderi pentru profesioniștii europeni din domeniul audiovizualului
 • Acțiunea 2 – Activități între întreprinderi de promovare a operelor europene

Activitățile trebuie să demareze între 01.07.2020 și 30.06.2021.

Durata maximă a acțiunii este de 12 luni.

Criterii de eligibilitate

Solicitanții trebuie să fie entități europene (societăți private, organizații fără scop lucrativ, asociații, organizații caritabile, fundații, municipalități/primării etc.) care își au sediul în una dintre țările participante la subprogramul MEDIA și care sunt deținute în mod direct sau prin participare majoritară de resortisanți ai acestor țări.

Programul permite cooperarea și acțiunile comune cu țările care nu participă la program, precum și cu organizațiile internaționale care sunt active în sectoarele culturale și creative, precum UNESCO, Consiliul Europei, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sau Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, pe baza unor contribuții comune pentru realizarea obiectivelor programului.

Agenția poate selecta propuneri ale unor solicitanți din țări din afara UE, cu condiția ca, la data deciziei de atribuire, să fi fost semnate acorduri care să stabilească modalitățile de participare a țărilor respective la programul instituit prin regulamentul menționat mai sus.

Lista actuală a țărilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 8 din Regulament și care demonstrează că Comisia a început negocierile cu aceste țări poate fi găsită aici.

Persoanele fizice nu pot aplica pentru fonduri.

Criterii de evaluare

Dosarele eligibile vor fi evaluate pe baza unui punctaj maxim de 100 de puncte, în funcție de criteriile și ponderea următoare:

Acțiunea 1

 • Relevanță și valoare adăugată europeană (30 de puncte)
  • Relevanța conținutului acțiunii, și anume aspectele inovatoare și dimensiunea internațională și europeană în raport cu obiectivele cererii de propuneri și cu nevoile industriei audiovizualului, incluzând jocuri video, seriale de televiziune, transmedia și filme de scurtmetraj.
 • Calitatea conținutului și a activităților (30 de puncte)
  • Adecvarea metodologiei la obiective, și anume formatul, grupul țintă, metodele de selecție, sinergia și colaborarea cu alte proiecte, instrumentele incluzând utilizarea de tehnologii digitale relevante pentru noile modele comerciale, fezabilitate și rentabilitate.
 • Diseminarea rezultatelor proiectului, impactul și sustenabilitatea (30 de puncte)
  • Impactul asupra finanțării, circulației internaționale și audienței globale a proiectelor și operelor și/sau efectele structurante asupra industriei europene a audiovizualului.
 • Organizarea echipei de proiect (10 puncte)
  • Repartizarea rolurilor și a responsabilităților echipei în raport cu obiectivele specifice ale acțiunii.

Acțiunea 2

 • Relevanță și valoare adăugată europeană (30 de puncte)
  • Relevanța activității promoționale B2B în raport cu obiectivele cererii de propuneri, valoarea adăugată în ceea ce privește vizibilitatea și circulația operelor europene pe piețele europene și internaționale, precum și inovarea și utilizarea de tehnologii digitale.
 • Calitatea conținutului și a activităților (30 de puncte)
  • Calitatea și fezabilitatea, eficacitatea strategiei de consolidare a distribuției și circulației operelor europene pe piețele europene și internaționale și rentabilitatea acțiunii.
 • Diseminarea rezultatelor proiectului, impactul și sustenabilitatea (30 de puncte)
  • Impactul sistemic în ceea ce privește o mai mare vizibilitate, circulație și cotă de audiență, eficacitatea în ceea ce privește efectele structurante asupra industriei europene a audiovizualului și valoarea adăugată în ceea ce privește oportunitățile de a intra pe piețe noi.
 • Organizarea echipei de proiect (10 puncte)
  • Repartizarea rolurilor și a responsabilităților echipei în raport cu obiectivele specifice ale acțiunii.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 160
Contact

Biroul Europa Creativă - MEDIA România 

Bd. Unirii, Nr. 22, Parter, Cam. 3, Sector 3, 030833, Bucureşti

Telefon: +4021.316.60.61

E-mail: info@media-romania.eu

Website: www.media-romania.eu