Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Europa Creativă - Subprogramul MEDIA: Sprijin pentru festivaluri de film 2020

Beneficiari eligibili Finanţare acordată Termen limită de depunere

Pentru Acțiunea 2 Sprijin pentru rețelele europene de festivaluri:

Solicitanții trebuie să fie entități juridice europene (societăți private, organizații fără scop lucrativ, asociații, organizații caritabile, fundații, municipalități/primării etc.) care:

  • își au sediul în una dintre țările participante la subprogramul MEDIA și
  • sunt deținute în mod direct sau prin participare majoritară de resortisanți ai acestor țări.

Acţiunea 2             

Maximum 180.000 euro           

Acțiunea 2                           

23 aprilie 2020, ora 17.00 CET          

Finanţator

Comisia Europeană

Operator de program

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)

Buget

Pentru Acțiunea 2 Sprijin pentru rețelele europene de festivaluri, este disponibilă o sumă orientativă de 500.000 euro.

Obiectivul subprogramului

Subprogramul MEDIA oferă sprijin pentru următoarele măsuri:

  • inițiative de sprijin care prezintă și promovează o diversitate de producții audiovizuale europene;
  • activități de sprijin care au drept scop îmbunătățirea cunoștințelor publicului cu privire la producțiile audiovizuale europene și sporirea interesului față de acestea.

Activităţi eligibile

Activitățile eligibile pentru rețea sunt cele legate de:

  • coordonarea membrilor rețelei și a activităților referitoare la dezvoltarea sa structurată durabilă (de exemplu, evenimente de colaborare; schimb de know-how și de informații; comunicarea între membri)
  • acordarea de sprijin financiar unor terți (membri ai rețelei) pentru punerea în aplicare de activități comune în conformitate cu prioritățile și obiectivele cererii (cuantumul maxim al finanțării pentru fiecare membru este de 30.000 euro)

Criterii de eligibilitate

Solicitanții trebuie să fie entități juridice europene (societăți private, organizații fără scop lucrativ, asociații, organizații caritabile, fundații, municipalități/primării etc.) care își au sediul în una dintre țările participante la subprogramul MEDIA și care sunt deținute în mod direct sau prin participare majoritară de resortisanți ai acestor țări.

Programul este deschis, de asemenea, pentru acțiunile de cooperare bilaterală sau multilaterală care vizează țările sau regiunile selectate pe baza unor credite suplimentare plătite de aceste țări sau de aceste regiuni și a unor acorduri specifice care urmează a fi convenite cu țările sau regiunile respective.

Programul permite cooperarea și acțiunile comune cu țările care nu participă la program, precum și cu organizațiile internaționale care sunt active în sectoarele culturale și creative, precum UNESCO, Consiliul Europei, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sau Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, pe baza unor contribuții comune pentru realizarea obiectivelor programului.

Pot fi selectate și propuneri ale unor solicitanți din țări din afara UE, cu condiția ca, la data deciziei de atribuire, să fi fost semnate acorduri care să stabilească modalitățile de participare a țărilor respective la programul instituit prin regulamentul menționat mai sus.

Agenția poate să selecteze propuneri ale unor solicitanți din țări din afara UE, cu condiția ca, la data deciziei de atribuire, să existe acorduri semnate de stabilire a modalităților de participare a țărilor respective la programul instituit prin regulamentul menționat mai sus.

Lista actualizată a țărilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 8 din regulamentul menționat și cu care Comisia Europeană a început negocieri poate fi consultată aici.

Persoanelor fizice nu le este permisă solicitarea unui grant.

Acțiunea 2 Sprijin pentru rețelele europene de festivaluri este deschisă unei rețele europene formate dintr-o entitate de coordonare ȘI cel puțin 3 organizații membre. Entitatea de coordonare și organizațiile membre trebuie să fie înființate în mod legal în diferite țări participante.

Entitatea de coordonare depune cererea în numele tuturor organizațiilor membre și trebuie să fie în măsură să reprezinte membrii rețelei în orice relație contractuală care poate fi încheiată cu agenția, în cazul selectării rețelei. Cererile trebuie să includă scrisori de intenție din partea organizațiilor membre, prin care să-și confirme participarea.

Criterii de evaluare

  1. Relevanță (30)

Acest criteriu evaluează relevanța rețelei pentru a îndeplini obiectivele prezentei cereri de propuneri.

  1. Calitatea conținutului și a activităților (30)

Acest criteriu evaluează calitatea strategiilor pentru activitățile comune, potențialul rezultatelor preconizate, eficiența din punctul de vedere al costurilor a acordurilor de lucru.

  1. Diseminarea rezultatelor proiectului, impact și sustenabilitate (20)

Acest criteriu evaluează abordarea rețelei în ceea ce privește promovarea, comunicarea și diseminarea activităților sale comune și promovarea schimbului de cunoștințe și a schimbului de bune practici.

  1. Calitatea rețelei (20)

Acest criteriu evaluează structura geografică a rețelei și distribuția rolurilor și responsabilităților în legătură cu obiectivele specifice ale acțiunii propuse.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 150
Contact

Biroul Europa Creativă - MEDIA România

Bd. Unirii, Nr. 22, Parter, Cam. 3, Sector 3, 030833, Bucureşti,

Telefon: +4021.316.60.61;

E-mail: info@media-romania.eu;

Website: www.media-romania.eu

Știri recente
Azi, 01 aprilie 2020
Ieri, 31 martie 2020