Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Europa Creativă - Subprogramul MEDIA: Sprijin pentru educația cinematografică 2020

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere

Un consorțiu (șeful de proiect și cel puțin 2 parteneri) de entități (întreprinderi private, organizații non-profit, asociații, organizații de caritate, fundații, primării/consilii locale etc.):

 • cu sediul într-una din țările participante la subprogramul MEDIA și
 • deținut direct sau prin participare majoritară de cetățeni din țările respective.
Minimum 200.000 euro 12 martie 2020, ora 17.00 CET/CEST 

Finanțator

Comisia Europeană

Operator de program

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)

Buget

1,9 milioane de euro

Obiectivul subprogramului

Subprogramul MEDIA acordă sprijin pentru activități care au ca scop promovarea educației cinematografice și îmbunătățirea cunoștințelor și a interesului publicului cu privire la operele audiovizuale europene, inclusiv în ceea ce privește patrimoniul audiovizual și cinematografic, mai ales în rândul publicului tânăr.

Activităţi eligibile

 • Proiecte care oferă mecanisme pentru o mai bună cooperare a inițiativelor de educație cinematografică din Europa în vederea îmbunătățirii eficienței și a dimensiunii europene a acestor inițiative și a dezvoltării de proiecte noi și inovatoare, în special cu ajutorul instrumentelor digitale. Publicul țintă al inițiativelor de educație cinematografică trebuie să fie tinerii cu vârsta sub 19 ani.
 • Proiecte care oferă mecanisme pentru a mări contribuția filmelor și operelor audiovizuale europene la educație, inclusiv cataloage organizate de filme. Proiectul ar trebui să se bazeze într-o proporție semnificativă (cel puțin 50 %) pe filme europene.

Proiectele necesită cel puțin 3 parteneri, din care cel puțin 2 parteneri trebuie să fie din sectorul educației cinematografice. Partenerii trebuie să aibă sediul în 3 țări diferite care participă la subprogramul MEDIA și să acopere cel puțin 3 limbi diferite.

Acțiunea trebuie să înceapă între 01.09.2020 și 01.01.2021 și să dureze 24 luni.

Criterii de eligibilitate

Solicitantul trebuie să fie un consorțiu (șeful de proiect și cel puțin 2 parteneri) de entități (întreprinderi private, organizații non-profit, asociații, organizații de caritate, fundații, primării/consilii locale etc.), cu sediul într-una din țările participante la subprogramul MEDIA și deținut direct sau prin participare majoritară de cetățeni din țările respective. În cazul în care o societate este cotată la bursă, pentru a i se stabili naționalitatea se va lua în considerare locul unde se află bursa.

Programul este deschis, de asemenea, acțiunilor de cooperare bilaterală sau multilaterală care vizează anumite țări sau regiuni, în funcție de creditele suplimentare plătite de țările sau regiunile respective și de acordurile specifice care urmează să fie convenite cu acestea.
Programul permite cooperarea și derularea de acțiuni comune cu țări care nu participă la program, precum și cu organizații internaționale care activează în sectoare culturale și creative, cum sunt UNESCO, Consiliul Europei, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sau Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, pe bază de contribuții comune la realizarea obiectivelor programului.
Pot fi selectate și propuneri ale unor solicitanți din țări din afara UE, cu condiția ca, la data deciziei de atribuire, să existe acorduri semnate care să stabilească modalitățile de participare a țărilor respective la programul instituit prin regulamentul menționat mai sus.

Lista actualizată a țărilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 8 din regulament și cu care Comisia a demarat negocieri poate fi consultată aici.

Persoanele fizice nu pot să solicite acordarea unui grant.

Criterii de evaluare

Se va acorda un punctaj dintr-un total de 100 de puncte, pe baza următoarelor ponderi:

 • Relevanță și valoare adăugată europeană (30 de puncte):
  • Acest criteriu evaluează relevanța conținutului și valoarea adăugată europeană a acțiunii în raport cu obiectivele cererii de propuneri.
  • Va evalua în special dimensiunea europeană a proiectului și capacitatea proiectului de a atrage publicul.
 • Calitatea conținutului și a activităților (40 de puncte):
  • Acest criteriu evaluează calitatea generală a proiectului, inclusiv metodologia, formatul, grupul țintă, metodele de selecție și pedagogice, fezabilitatea și randamentul, precum și aspectele inovatoare ale proiectului, inclusiv utilizarea strategică a tehnologiei digitale și a diferitelor platforme de distribuție.
 • Diseminarea rezultatelor proiectului, impactul și sustenabilitatea (20 de puncte):
  • Acest criteriu evaluează impactul diseminării rezultatelor proiectului și impactul proiectului asupra promovării, circulației și interesului arătat operelor audiovizuale europene.
 • Calitatea echipei de proiect și gruparea (10 puncte):
  • Acest criteriu va lua în considerare amploarea parteneriatului și schimbul de cunoștințe în cadrul parteneriatului în raport cu obiectivele acțiunii.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 110
Contact

Biroul Europa Creativă - MEDIA România

Bd. Unirii, Nr. 22, Parter, Cam. 3, Sector 3, 030833, Bucureşti,

Telefon: +4021.316.60.61;

E-mail: info@media-romania.eu;

Website: www.media-romania.eu

Știri recente
Azi, 07 aprilie 2020
Ieri, 06 aprilie 2020