Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Europa Creativă - Apel de proiecte pentru consolidarea cooperării culturale și a competitivității industriilor culturale și creative în Balcanii de Vest

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere

Propunerile de proiecte trebuie depuse în parteneriat de cel puțin 5 organizații (un lider de proiect și parteneri) care activează în sectoarele culturale și creative (cu excepția sectorului audiovizual).

Solicitanții (lider de proiect și parteneri) pot fi:

 • Organizații sau asociații, care lucrează în sectoarele culturale și creative (cu excepția audiovizualului) sau
 • Consiliile Naționale care se ocupă de sectoarele culturale și creative (cu excepția audiovizualului) sau
 • Organismele publice la nivel local, regional sau la nivel central implicat în sectoarele culturale și creative (cu excepția audiovizualului)
Între 100.000 și 500.000 euro

UPDATE28 aprilie 2020, ora 18:00

UPDATE: 31 martie 2020, ora 18:00

7 martie 2020, ora 18:00

Finanțator

Comisia Europeană

Operator de program

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)

Buget

5.000.000 euro

Scop

Scopul apelului este încurajarea reconcilierii și a relațiilor de bună vecinătate în Balcanii de Vest prin intermediul cooperării și al creației culturale.

Obiectiv

Obiectivele specifice ale apelului sunt:

 • sporirea cooperării culturale transfrontaliere în interiorul regiunii Balcanilor de Vest și cu statele membre ale Uniunii Europene;
 • întărirea competitivității industriilor culturale și creative în regiunea Balcanilor de Vest.

Prioritățile apelului

 1. Creșterea capacității industriilor culturale și creative de a lucra la nivel transnațional și internațional:
  • Promovarea cooperării între industriile culturale și creative din Balcanii de Vest și / sau cu statele membre UE (de exemplu: crearea de noi parteneriate, rețele, contacte profesionale în interiorul și în afara regiunii);
  • Consolidarea capacității operaționale a industriilor culturale și creative din Balcanii de Vest (de exemplu: dezvoltarea de noi competențe, experiențe și expertize profesionale; dezvoltarea publicului; promovarea unor noi modele de business, management și marketing în industriile culturale și creative; adaptarea la schimbările aduse de tehnologiile digitale).
 2. Creșterea circulației transnaționale a operelor culturale și creative și a mobilității transnaționale a actorilor culturali și creativi.
 3. Sporirea dialogului intercultural între artiști, operatori culturali și publicul larg (promovarea diversității și a bogăției expresiilor artistice și culturale în Europa; dialogul ca instrument de încurajare și susținere a creației, coeziunii sociale, înțelegerii culturale, toleranței, reconcilierii și bunelor relații de vecinătate).

Activități eligibile

Sunt eligibile numai activitățile care vizează atingerea efectivă a priorităților și obiectivelor prezentului apel de propuneri.

Activitățile pot acoperi toate sectoarele culturale și creative. Cu toate acestea, activitățile dedicate exclusiv sectoarelor audiovizuale nu sunt eligibile.

Condiții de eligibilitate

Solicitanții (lider de proiect și parteneri) pot fi:

 • Organizații sau asociații, care lucrează în sectoarele culturale și creative (cu excepția audiovizualului) sau
 • Consiliile Naționale care se ocupă de sectoarele culturale și creative (cu excepția audiovizualului) sau
 • Organismele publice la nivel local, regional sau la nivel central implicat în sectoarele culturale și creative (cu excepția audiovizualului)

Propunerile de proiecte trebuie depuse în parteneriat de cel puțin 5 organizații (un lider de proiect și parteneri), astfel: minimum 2 organizații din țări diferite din Balcanii de Vest și minimum 2 organizații din țări UE diferite. Liderul de proiect poate fi din oricare categorie de țări eligibile (UE sau Balcanii de Vest).

Solicitanții sunt încurajați să propună un consorțiu cu majoritatea partenerilor din Balcanii de Vest și să includă organizații care au avut o participare redusă la programul Europa Creativă până în prezent.

Organizația lideră de proiect trebuie să aibă cel puțin 2 ani de existență juridică la momentul depunerii propunerii.

Proiectele finanțate trebuie să aibă ca beneficiari principali țările din regiunea Balcanilor de Vest: Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Kosovo, Muntenegru, Serbia. 

Condiții de evaluare

 1. Relevanța
 2. Calitatea conținutului și a activităților
 3. Comunicarea și diseminarea
 4. Calitatea parteneriatului

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 369
Contact

Biroul Europa Creativă România

E-mail: cultura@europa-creativa.eu

Telefon: 021.316.60.61, de luni până joi între orele 9.00-17.00 și vineri între orele 9.00-14.30

Website: https://www.europa-creativa.eu/