Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Active Citizens Funs - Apelul 3: Activism civic și advocacy, Runda 1

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • ONG
 • Fundații pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru Tineret
 • Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Granturi medii

 • Între 50.001 – 100.000 Euro

Granturi mari

 • Între 100.001 – 250.000 Euro

Granturi strategice

 • Între 100.001 – 250.000 Euro

Alocare specială pentru mediu și schimbări climatice

 • 3.500.000 Euro

11 Martie 2020; ora 16:00

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Operator de program

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Buget

Granturi Medii și Mari

 • 4.900.000 Euro

Granturi strategice

 • 2.800.000 Euro

Alocare specială pentru mediu și schimbări climatice

 • 3.500.000 Euro 

Obiectiv

Obiectivul acestui Apel este sprijinirea activităților de tip watchdog, monitorizare și advocacy la nivel local și central.

Parteneri de proiect

Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este încurajat, în special cu Parteneri din Statele Donatoare.

Proiectele pot fi implementate în parteneriat cu Parteneri de proiect. Partenerii de proiect vor împărtăși aceleaşi valori şi obiective economice sau sociale cu ale Solicitantului, care vor fi realizat prin implementarea proiectului. Partenerii vor fi implicați activ și vor contribui în mod efectiv la implementarea proiectului.

Următoarele entități legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri de proiect:

 • Organizații neguvernamentale,
 • Entități publice (cum ar fi autoritățile publice locale și centrale, instituții/ agenții publice, servicii guvernamentale deconcentrate la nivel local, unități administrative teritoriale, universități etc.), precum și
 • Entități private (comerciale sau non-comerciale), înființate ca persoane juridice fie în:
  • România, State Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein),
  • State Beneficiare (Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia şi Slovenia) şi/sau
  • Țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România (Moldova, Ucraina şi Serbia),
 • Orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.

Doar următoarele entități sunt eligibile să primească finanțare ca Parteneri de proiect în cadrul Programului:

 • ONG-uri care îndeplinesc cerințele de eligibilitate stabilite pentru Solicitanți în secțiunea 4.2 a) - i) și nu se află în situațiile specificate la secțiunea 4.3. a) -e);
 • Organizații internaționale, organisme sau agenții ale acestora;
 • Entităţi publice. 

Activități eligibile

 1. Inițiative ce vizează promovarea transparenței decizionale în sectorul public/privat. Acestea pot include:
  • Dezvoltarea și implementarea unor instrumente care să faciliteze un mediu mai accesibil, mai transparent și participativ în procesul decizonal în sectorul public/ privat sau care își propune să îmbunătățească politicile publice (inclusiv solicitări în baza liberului acces la informații de interes public);
  • Dezvoltarea și implementarea de campanii de advocacy și cercetare, mobilizarea membrilor / suporterilor, activități de lobby și lucru cu actori relevanți (studenți, tineri profesioniști, experți în elaborarea de politici publice, profesioniști IT, influenceri, bloggeri, jurnaliști de investigație etc.);
  • Dezvoltarea și implementarea unor mecanisme sau instrumente de tip reacție rapidă la noile politici publice din România/ UE;
 2. Inițiative de monitorizare a autorităților publice, propunerilor de politici publice, campanii de advocacy și reacții publice;
 3. Litigii/cazuri întreprinse în justiție în legătură cu rolul de watchdog a organizațiilor societății civile (consiliere, asistență juridică, etc.);
 4. Acțiuni de advocacy ce susțin îmbunătățirea cadrului legal/ fiscal/ a politicilor publice ce afectează societatea civilă;
 5. Dezvoltarea de noi platforme, rețele sau coaliții;
 6. Organizarea de activități educaționale privind protecția mediului/ schimbărilor climatice prin metode experențiale, inovatoare și creative. Acestea ar putea viza cetățenii, profesorii, elevii/ studenții, etc.
  • Activități educaționale dedicate – programe orientate către profesori în vederea sporirii competențelor privind metodele educaționale inovatoare și out of the box;
  • Activități practice pentru sporirea competențelor grupurilor țintă în ceea ce privește protecția mediului și schimbările climatice;
  • Dezvoltarea activismului legat de protecția mediului şi a schimbărilor climatice.
 7. Inițiative de advocacy și monitorizare a politicilor publice prin abordări participative privind protecția mediului/ schimbărilor climatice. Acestea ar putea include:
  • Analiza politicilor de mediu și susținerea dialogului între ONG-uri și factorii de decizie locali/ naționali;
  • Monitorizarea și îmbunătățirea implementării legislației privind protecția mediului prin implicarea directă a ONG-urilor și cetățenilor;
  • Advocacy pentru sensibilizarea opiniei publice și acțiuni împotriva unor proiecte publice sau private dăunătoare mediului;
  • Sensibilizarea opiniei publice prin măsuri participative și îmbunătățirea accesului la informații obiective și de încredere, acțiuni concrete, dezvoltarea și implementarea unor instrumente și sisteme inovatoare și eficace pentru participarea publicului;
 8. Litigii/cazuri întreprinse în justiție în legătură cu protecția mediului/ schimbărilor climatice (consiliere, asistență juridică, etc.). 

Lista nu este exhaustivă.

Criterii de evaluare

 • Relevanţa şi coerenţa proiectului
 • Metodologia şi fezabilitatea proiectului
 • Sustenabilitate
 • Bugetul proiectului
 • Solicitant şi Partner/i

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 176
Contact

Apelul 3

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

 • Tel: 0040 21 310 01 81/ 0040 752 444 309
 • E-mail: apel3@fdsc.ro
 • Persoană de contact: Paul Chioveanu, Grants Officer

Pentru proiecte legate de tematica protecției mediului și schimbărilor climatice

Fundația pentru Parteneriat

 • Tel: 0040 266 310678
 • E-mail: apel3.mediu@repf.ro
 • Persoană de contact: Csilla Dániel, Senior Grants Officer