Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Active Citizens Fund - Apelul 2: Educaţie şi implicare civică, Runda 1

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Perioada de depunere
 • ONG
 • Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București,
 • Fundația Națională pentru Tineret,
 • Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Între 50.001 – 100.000 Euro

Runda 1

11 Martie 2020; ora 16:00

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Operator de program

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Buget

 • Alocare financiară Runda 1
  • 793.800 Euro
 • Alocare financiară Runda 2
  • 529.200 Euro

Alocare financiară totală* 1.323.000 Euro

Obiectiv

Obiectivul apelului nr. 2 este de a creşte nivelul educației civice și de drepturile omului și de a acorda sprijin cetăţenilor în exercitarea drepturilor lor.

Parteneri de proiect

Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este încurajat, în special cu Parteneri din Statele Donatoare. 

Proiectele pot fi implementate în parteneriat cu Parteneri de proiect. Partenerii de proiect vor împărtăși aceleaşi valori şi obiective economice sau sociale cu ale Solicitantului, care vor fi realizat prin implementarea proiectului. Partenerii vor fi implicați activ și vor contribui în mod efectiv la implementarea proiectului.

Următoarele entități legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri de proiect:

 • Organizații neguvernamentale,
 • Entități publice (cum ar fi autoritățile publice locale și centrale, instituții/ agenții publice, servicii guvernamentale deconcentrate la nivel local, unități administrative teritoriale, universități etc.), precum și
 • Entități private (comerciale sau non-comerciale), înființate ca persoane juridice fie în:
  • România,
  • State Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein),
  • State Beneficiare (Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia şi Slovenia) şi/sau
  • Țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România (Moldova, Ucraina şi Serbia), orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.

Doar următoarele entități sunt eligibile să primească finanțare ca Parteneri de proiect în cadrul Programului:

 • ONG-uri care îndeplinesc cerințele de eligibilitate stabilite pentru Solicitanți în secțiunea 4.2. a) - j) și nu se află în situațiile specificate la secțiunea 4.3 a) -e);
 • Organizații internaționale, organisme sau agenții ale acestora;
 • Entităţi publice.

Este posibil ca alte tipuri de parteneri să nu aibă acces la finanţare, dar pot contribui la activitățile și/ sau la cofinanțarea necesară pentru proiect.

Activități eligibile

 • Educarea cetățenilor, inclusiv a studenților, în problematica drepturilor civice și drepturilor omului (în afara sistemului formal)
 • Sprijinirea iniţativelor de media literacy
 • Dezvoltarea parteneriatului între ONG-uri mari/ cu experiență și ONG-uri mici/ mai puțin experimentate pentru a susţine educația civică și cea pentru drepturilor omului.
 • Susţinerea participării active a cetățenilor în activitățicivice
 • Litigii/cazuri întreprinse în justiţie privind susţinerea participării cetăţenilor (consiliere, asistență juridică etc.)

Lista nu este exhaustivă.

Criterii de evaluare

 1. Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii
  • Conformitatea administrativă
  • Eligibilitatea
 2. Evaluarea tehnică şi financiară
  • Relevanţa şi coerenţa proiectului
  • Metodologia şi fezabilitatea proiectului
  • Sustenabilitate
  • Bugetul proiectului
  • Solicitant şi Partner/i
 3. Comitetul de Selecţie
  • Comitetul de Selecție va examina clasamentul și recomandările făcute de evaluatori și va recomanda OF proiectele ce urmează a fi finanţate, în limita sumei disponibile pentru Apelul pentru propuneri de proiecte. Comitetului de Selecție pot include condiții, clarificări și o listă de rezervă a Cererilor de finanţare care sunt recomandate pentru finanţare, dar care nu pot fi finanţate la momentul luării deciziei, datorită fondurilor insuficiente.
 4. Comitetul Executiv
  • Comitetul Executival Programului este responsabil de luarea deciziei finale privind selecția Cererilor de finanţare. Comitetul Executiv poate modifica decizia Comitetului de Selecție în cazuri justificate. Dacă o astfel de modificare are ca rezultat o respingere a unui proiect care altfel ar fi fost aprobat, Solicitantul în cauză va fi informat în scris despre justificarea modificării.
 5. Anunţarea rezultatelor
  • Odată ce decizia finală este luată, rezultatul procesului de selecție va fi disponibil online pentru toţi Solicitanţii, în contul organizației. Solicitanții vor fi informați prin e-mail cu privire la faptul că rezultatele selecției sunt disponibile în contul organizației. La cerere, Solicitații care au fost respinşi pot primi un feedback detaliat cu privire la motivele pentru care proiectul nu a primit finanţare.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 309
Contact

Apelul 2

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

 • Tel: 0040 21 310 01 81/ 0040 752 444 309
 • E-mail: apel1@fdsc.ro
 • Persoană de contact:Paul Chioveanu, Grants Officer
Știri recente
Azi, 15 iunie 2021
Ieri, 14 iunie 2021