Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României: Runda 3 a apelului „Educație Școlară - 2019”

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere

Pentru proiectele din învăţământul preuniversitar, solicitanţii pot fi:

 • Inspectoratele Şcolare Judeţene (ISJ),
 • Casele Corpului Didactic (CCD)şi
 • Centrele Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) din Romania.

Acestea vor aplica pentru experţii lor educaţionali: inspectorii şcolari, formatorii de profesori şi consilierii.

Între 1.500 și 27.000 euro 05 mai 2020, ora 13:00

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României

Operator de program

ANPCDEFP - Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

Buget

200.995 euro

Obiectivul programului

Prin program se urmărește dezvoltarea capitalului uman şi a bazei de cunoştinţe în România.

Scop

Prezentul apel dorește să ajute la îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor experţilor educaţionali (inspectorilor şcolari, formatorilor de profesori, consilierilor) care susţin creşterea calităţii educaţiei în şcoală.

Activități eligibile

Prin apel sunt vizate noi mobilităţi de învăţare între România şi statele donatoare, pentru experţi educaţionali (inspectori şcolari, formatori de profesori, consilieri).

Activitățile eligibile sunt:

 • elaborarea de noi programe facultative(curricula), metode de predare specifice și materiale de predare / consiliere privind incluzivitatea și mediul multicultural, educația despre drepturile omului, participarea activă și cetățenia, abordarea didactică centrată pe elevi, etc;
 • testarea și / sau punerea în aplicare a unor practici sau orientări inovatoare în domeniul prestării de servicii sau în domeniile democrației, drepturilor omului, cetățeniei și incluziunii sociale în școli;
 • elaborarea de noi cursuri de formare continuă pentru profesori;
 • participarea la întâlniri de învățare și reflecție de la egal la egal cu beneficiarii din alte proiecte similare, pentru a îmbunătăți calitatea rezultatelor care vor fi transferate în sistemul educațional;
 • activități care facilitează recunoașterea și validarea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor dobândite prin mobilitatea învățării (dacă este posibil).

Toate activitățile vor consolida cooperarea și crearea de rețele între instituțiile române și instituția gazdă a statului donator.

Criterii de evaluare

Proiectele de mobilitate vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:

 • Relevanță (35 de puncte);
 • Proiectare și implementare (30 de puncte);
 • Impactul, diseminarea și transferul rezultatelor (35 de puncte).

Activitățile de mobilitate de învățare, axate pe democrație, cetățenie, drepturile omului și incluziunea socială vor fi prioritare prin puncte bonus în procesul de selecție (10 puncte / prioritate).

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 131
Contact

Pe parcursul tuturor etapelor de aplicare, selectare şi implementare puteţi contacta următorii experţi tehnici:

Expert tehnic învăţământ preuniversitar:

Magdalena Manea

magdalena.manea@anpcdefp.ro

Coordonator tehnic al programului:

Radu Stoika

radu.stoika@anpcdefp.ro