Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

UEFISCDI - Apel pentru „Proiecte Colaborative de Cercetare”

Beneficiari eligibili Finațare acordată Termen limită de depunere
 • Promotorii proiectului: organizații de cercetare;
 • Partenerii de proiect: organizații de cercetare și / sau companii (întreprinderi mici, mijlocii și mari).

Atât organizațiile promotorii, cât și organizațiile sau companiile partenere trebuie să se afle pe teritoriul României sau Norvegiei.

Alți parteneri eligibili sunt organizații de cercetare din țări terțe, dar aceștia nu pot primi finanțare din subvenția proiectului.

Între 500.000 și 1.200.000 euro 16 decembrie 2019

Finanțator

Granturile SEE și Norvegiene 2014 - 2021

Operator de program

UEFISCDI - Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Buget

24.687.500 euro

Obiectiv

Apelul urmărește să acorde finanțare prin proiecte de cercetare colaborative care vizează îmbunătățirea dezvoltării cunoștințelor bazate pe cercetare în România, sprijinirea cooperării cu statele donatoare, creșterea capacității de cercetare, inclusiv prin creșterea numărului de tineri cercetători și a carierei femeilor în cercetare.

Domenii finanțate

Apelul oferă sprijin pentru cercetare în domenii precum:

 • energie,
 • mediu,
 • sănătate,
 • TIC,
 • biotehnologie,
 • științe sociale și umaniste inclusiv studii de gen și de incluziune socială.

Activități eligibile

Aplicațiile din fiecare arie tematică ar trebui să se încadreze într-unul sau mai multe dintre următoarele subiecte cheie:

 1. Energie:
 • materiale și tehnologii inovatoare pentru stocarea energiei;
 • eficiența energetică în procesul de generare, transmisie, distribuție de rețele inteligente și la consumator / utilizator final;
 • tehnologii ecologice pentru producerea / generarea de energie;
 • surse de energie - diversificare / echilibru;
 • captarea și stocarea carbonului.
 1. Mediu înconjurător:
 • gestionarea poluanților emergenți în sistemele acvatice (tehnici de impact, remediere și reciclare) pentru îmbunătățirea serviciilor ecosistemice ale resurselor de apă și a zonelor umede;
 • monitorizarea ecosistemelor, afectate de schimbările climatice, gestionarea biodiversității, biosecuritate, protecție și restaurare ecologică;
 • impactul asupra mediului și evaluarea rapidă a tehnologiilor și produselor moderne, noi și emergente (pot include și schimbările climatice);
 • resurse, tehnologii și instrumente pentru economia circulară;
 • cercetări privind schimbările climatice și / sau impactul fenomenelor naturale extreme asupra sistemelor naturale și antropice.
 1. Sănătate:
 • dezvoltarea strategiilor centrate pe pacient pentru combaterea cancerului;
 • medicina translațională în medicina regenerativă, boli neurodegenerative și rare;
 • îmbunătățirea sănătății publice prin implementarea strategiilor preventive bazate pe dovezi;
 • incluziunea și împuternicirea roma.
 1. Științe sociale și științe umaniste, inclusiv studii de gen și studii de incluziune socială:
 • migrație, mobilitate, diaspora;
 • democrație participativă, inovație socială și culturală, creștere economică;
 • cosmopolitism și naționalism;
 • includerea socială și economică a grupurilor dezavantajate;
 • digitalizarea și accesibilitatea patrimoniului cultural;
 • includerea și împuternicirea romilor.
 1. TIC:
 • securitate cibernetică, protecția datelor cu caracter personal, protecția infrastructurilor și serviciilor critice;
 • tehnologii, instrumente și metode de dezvoltare de software - inteligență artificială (IA) și cloud computing;
 • tehnologii avansate de robotică, mecatronică și fabricație aditivă (imprimare 3D, bioimprimare);
 • tehnologii și aplicații de Big Data și / sau Internet of Things pentru administrație publică, educație, agricultură, sănătate, servicii bancare etc.
 1. Biotehnologie:
 • biotehnologie pentru agricultură, acvacultură, silvicultură și producție de biomasă;
 • biotehnologie industrială și alimentară;
 • biotehnologie pentru sănătate, medicamente și industrii conexe;
 • biotehnologie integrată de mediu

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 68
Contact

UEFISCDI

Persoana de contact

Monica Cruceru - Coordonator competiție

Telefon:
+40 21 308 05 61

Fax:
+40 21 311 59 92

E-mail: monica.cruceru@uefiscdi.ro

Știri recente
Azi, 05 august 2020
Ieri, 04 august 2020