Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Școala de valori – Bursele stART pentru tinerii talentați

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere

Persoanele fizice cu cetăţenie română, cu domiciliul stabil în România, care la începutul anului școlar 2019-2020 sunt în clasele a IX-a până la a XII-a, inclusiv, şi participă activ în unul dintre domeniile:

 • desen,
 • pictură,
 • muzică,
 • fotografie,
 • scriere creativă,
 • vlogging

Cuantumul burselor și a sprijinului financiar este alocat pentru fiecare din cele 30 de locuri disponibile după cum urmează:

 • Un participant poate să obțină bursa lunară în valoare maximă de 200 de lei;
 • Un participant poate solicita sprijin financiar în valoare maximă de:
  • 3.600 de lei pentru muzică;
  • 2.200 de lei pentru pictură;
  • 3.600 de lei pentru vlogging;
  • 3.600 de lei pentru scriere creativă;
  • 3.600 de lei pentru fotografie.

 

 

 

10 noiembrie 2019 ora 23:59

Finanțator

Provident Financial România IFN SA

Operator de program

Asociația Școala de Valori

Scopul programului

Programul Bursele stART reprezintă un program de burse creat special pentru tinerii talentați prin intermediul căruia sunt oferite, timp de un an, sprijinul financiar și consilierea necesară pentru a-și duce talentul la următorul nivel și pentru a-și îndeplini visurile.

Obiectiv

Cu ajutorul burselor, tinerii talentaţi pot achiziţiona materiale, instrumente, echipamente şi orice altceva este necesar pregătirii lor ca viitori muzicieni, pictori, artişti plastici, vloggeri, fotografi sau scriitori/jurnaliști. Vor putea participa la concursuri naţionale, la expoziţii şi concerte sau vor putea urma cursuri de perfecţionare în domeniul ales.

Criterii de eligibilitate

Proiectul se adresează tuturor persoanelor fizice cu cetăţenie română, cu domiciliul stabil în România, care la începutul anului școlar 2019-2020 sunt în clasele a IX-a până la a XII-a, inclusiv, şi participă activ în unul dintre domeniile: desen, pictură, muzică, fotografie, scriere creativă, vlogging.

Prin participant, în sensul prezentului ghid de înscriere, se înţelege orice elev de liceu înscris într-o instituţie şcolară din România, care practică activ muzica, desenul, pictura, fotografia, scrierea creativă, vlogging-ul și poate prezenta un portofoliu propriu, cu rezultate într-unul dintre domenii.

Nu pot participa în proiect copiii membrilor şi ai angajaților Asociației Școala de Valori şi copiii angajaților Provident Financial România IFN SA.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină:

 • Formular de înscriere;
 • Declarația părintelui sau a reprezentantului legal – Anexa 1;
 • Tabel cu rezultatele obținute de participant în intervalul 2018 - 2019, în domeniul pentru care doreşte bursa (Anexa 2 și copiile diplomelor atașate la anexă sau liste de rezultate descărcate de pe site-urile oficiale ale concursurilor/competiţiilor sau orice formă care ar valida abilitățile în domeniul ales de către solicitantul bursei);
 • Foaia matricolă pentru anul şcolar 2018 - 2019, cu notele participantului – eliberată de către secretariatul şcolii la care elevul învață;
 • Declaraţie pe proprie răspundere din partea părintelui sau a reprezentantului legal privind situaţia financiară a familiei– Anexa 3;
 • Un video demonstrativ în care participantul își prezintă talentul în maximum 2 (două) minute;
 • Un portofoliu cu minimum 5 lucrări realizate de către participant;

Opțional: declaraţia de susţinere din partea unui profesor (profesor diriginte, profesor cu care elevul face anumite cursuri). Nu este obligatoriu ca profesorul să fie din unitatea de învățământ în care elevul este înscris – Anexa 4.

Pe toată perioada proiectului, beneficiarii au obligativitatea de a se încadra în următoarele condiții de păstrare a bursei:

 • Nota 10 la purtare;
 • Media semestrială de minimum 8;
 • Să fie înscris la o unitate școalară din România;
 • Să respecte planul validat de către Comisie şi cuprins în formularul de înscriere.

Criterii de evaluare

Dosarele valide vor fi evaluate de către o comisie de specialitate, formată din personalităţi ale lumii artistice, profesori și practicieni, care va acorda punctajul în funcţie de performanţele, respectiv situaţia socială a participanţilor.

Lista beneficiarilor burselor va fi aprobată de către consiliul director al Asociației Școala de Valori și al Provident Financial România IFN SA.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 119
Contact

Persoana de contact

Oana Andrei, Project Manager

Telefon: 0721632419

E-mail: burselestart@scoaladevalori.ro

Știri recente
Azi, 02 iulie 2020
Ieri, 01 iulie 2020