Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Ministerul Cercetării și Inovării - Competiție pentru subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • pentru Reviste: Institute naționale CDI, universități, Academia Română, Academia Oamenilor de Știință și Academiile de ramură;
 • pentru Cărți: angajatorul autorului/autorilor, editura unui INCD, a unei universități, sau aparținând altor societăți, asociații, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea- pentru cărți.
 • Maximum 50.000 lei pentru editarea unei reviste,
 • Maximum 12.000 lei pentru editarea unei cărți.

21.10.2019,

ora 16:30

Finanțator

Ministerul Cercetării și Inovării

Buget

630.000 lei

Obiectiv

Activitatea de subvenționare a editurii literaturii tehnico-științifice are scopul declarat de a sprijini din punct de vedere financiar comunitatea tehnico-științifică din România pentru editarea publicațiilor tehnico-științifice.

În anul 2019, MCI primește propuneri pentru subvenționarea editării cărților și revistelor cu caracter tehnico-științific.

Domenii de interes

Tematica abordată se încadrează în domeniile de specialitate inteligentă și prioritate publică, așa cum sunt definite prin Strategia Națională CDI 2014-2020.

 • Biochimia,
 • Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, spațiu și securitate,
 • Energie, mediu și schimbări climatice,
 • Eco-Nanotehnologii și materiale avansate,
 • Sănătate,
 • Patrimoniu și identitate culturală,
 • Tehnologii noi și emergente.

Criterii de eligibilitate

 • Revistele propuse spre subvenționare trebuie să fie transmise către minim 3 biblioteci, sau indexate în baze de date internaționale, aceasta urmând a se verifica la decontare,
 • Același aplicant poate solicita subvenție pentru cel mult 3 cărți tehnico-științifice,
 • Se vor acorda subvenții doar pentru Revistele și Cărțile care în urma procesului de evaluare în panel au obținut un punctaj mai mare sau egal cu 7.

Criterii de evaluare

Evaluarea ofertei pentru subvenționarea literaturii tehnico-științifice se realizează de către un panel de 3 evaluatori* – experți selectați din lista de evaluatori în cadrul ședinței Comisiei, urmărindu-se eliminarea situațiilor de conflict de interese.

Etapele de evaluare

Propunerile de subvenționare a publicațiilor tehnico-științifice sunt grupate după domeniile menționate în prezentul Ghid și evaluate, după cum urmează:

 • Comisia repartizează propunerile comisiilor de evaluare;
 • Evaluarea propunerilor se face atât individual, de către fiecare evaluator, cât și în ședința panelului de examinare, conform criteriilor de eligibilitate prevăzute în Anexa 3.1., criteriilor de evaluare prevăzute în Anexa 3.5 și Anexa 3.6;
 • Punctajul final negociat este stabilit conform Fișei de evaluare în panel a propunerii editoriale prezentată în Anexa 3.4;
 • Pe baza punctajelor finale negociate, Comisia de subvenționare a literaturii tehnico-științifice întocmește propunerea de subvenționare a publicațiilor, separat pentru Reviste și, respectiv pentru Cărți, în ordinea descrescătoare a punctajului final și o înaintează spre aprobare la MCI. În cazul existenței unui conflict de interese direct sau indirect, așa cum este definit în legislația în vigoare, pentru unul sau mai mulți dintre membrii Comisiei, acesta/aceștia nu vor lua parte la dezbaterea propunerii/lor respective, consemnându-se despre aceste situații în Procesul verbal al ședinței.

*Lista evaluatorilor este constituită din membrii Comisiei pentru Subvenționarea Literaturii Tehnico-Științifce, la care se pot adăuga experți – specialiști din domeniile publicațiilor propuse, membrii ai altor Comisii ale Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare-Inovare al MCI sau experți cooptați din cadrul universitățior sau ICD-urilor.

Pentru mai multe detalii click aici.

Vizualizări: 19
Contact

Ministerul Cercetării și Inovării

Persoana de contact:

Daniela Dinică

literatura2019@research.gov.ro

Știri recente
Azi, 19 septembrie 2020
Ieri, 18 septembrie 2020