Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Europa Creativă – Apel destinat proiectelor de cooperare culturală

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere

Operatorii (organizații neguvernamentale, companii private, instituții publice) care au activitate în sectoarele culturale și creative (inter alia: arhitectura, arhivele, bibliotecile și muzeele, artizanatul artistic, audiovizualul, patrimoniul cultural material și imaterial, designul, muzica, literatura, artele spectacolului, industria editorială, radioul, artele vizuale).

Sunt eligibili aplicanții din: statele membre UE; EFTA care sunt părți la acordul EEA; țări acoperite de Politica Europeană de Vecinătate, țări în curs de aderare, candidate și potențiale candidate, beneficiind de o strategie de preaderare.

Pentru categoria 1 – Proiecte de mai mică amploare: 200.000 euro;

Pentru categoria 2 – Proiecte de mai mare amploare: 2.000.000 euro.

Se estimează că vor fi finanțate aproximativ 100 de proiecte.

 

27 noiembrie 2019,

ora 18:00

Finanțator

Comisia Europeană

Buget

48.444.567 euro

Categorii de proiecte

 • Categoria 1 – Proiecte de mai mică amploare:
  • minimum 3 organizații din țări diferite participante la program;
  • grant UE de cel mult 200.000 €, reprezentând 60% din bugetul total eligibil.
 • Categoria 2 – Proiecte de mai mare amploare:
  • minimum 6 organizații din țări diferite participante la program;
  • grant UE de cel mult 2.000.000 €, reprezentând 50% din buget din bugetul total eligibil.

Un operator poate depune un singur proiect la una dintre cele două categorii.

Scop

Prin intermediul acestei componente de finanțare se încurajează cooperarea transnațională între organizații precum teatre, muzee, asociații și fundații, centre de cercetare, biblioteci, universități, edituri, galerii de artă, institute și centre culturale, companii din sfera business-ului creativ, autorități publice etc. din cele 41 de țări participante la program. 

Obiectiv

Pe baza scopului menționat anterior, principalele obiective ale proiectelor de sprijin pentru cooperarea europeană sunt:

 • consolidarea capacității sectoarelor culturale și culturale europene de a opera transnațional și internațional;
 • promovarea circulației transnaționale a lucrărilor culturale și creative și a actorilor culturali și creatori, în special artiști;
 • contribuirea la dezvoltarea audienței și îmbunătățirea accesului la lucrările culturale și creative din Uniune și nu numai, cu un accent special pe copii, tineri, persoane cu dizabilități și grupuri subreprezentate;
 • contribuirea la inovație și creativitate în domeniul culturii, de exemplu, prin testarea de noi modele de afaceri și promovarea răspândirilor inovatoare pe alte sectoare.

Priorități

A. promovarea mobilității transnaționale a artiștilor și a celorlalți profesioniști din domeniul culturii, precum și încurajarea circulației transnaționale a creațiilor acestora

B. dezvoltarea publicului: noi modalități de interacțiune cu un public existent, dar și diversificarea publicului, inclusiv prin atragerea de noi categorii; implicarea activă a publicului în activități; expunerea publicului la creații artistice și culturale din alte spații europene

C. consolidarea capacităților: dezvoltarea de competențe și internaționalizarea carierelor, cu scopul de a facilita accesul la oportunități profesionale și de a crea condițiile necesare pentru networking la nivel internațional și circulația transnațională a operelor. Acest lucru se realizează prin:

 • C.1 digitizare – programul sprijină proiectele transnaționale care permit actorilor din sectoarele culturale și creative să se adapteze la schimbările digitale și   încurajează utilizarea tehnologiilor digitale de la producție la distribuție și consum
 • C.2 noi modele de afaceri – sunt finanțate proiectele transnaționale care îmbunătățesc abilitățile de afaceri ale actorilor din sectoarele culturale și creative, pentru a le permite să înțeleagă mai bine schimbările contextului economic și să găsească noi surse de venituri sau noi modele de management care permit o performanță mai bună cu costuri mai mici 
 • C.3 educație și formare – sunt sprijinite proiectele transnaționale care oferă participanților oportunitatea de a dobândi noi competențe și de a-și îmbunătăți șansele de angajare

D. dialogul intercultural și integrarea socială a migranților și a refugiaților: vizează facilitarea integrării refugiaților în mediul european, consolidarea înțelegerii culturale reciproce și promovarea dialogului intercultural și interreligios, a toleranței și a respectului pentru alte culturi.

E. moștenirea Anului european al patrimoniului cultural 2018: sunt sprijinite proiectele transnaționale care vizează promovarea patrimoniului cultural ca sursă de inspirație pentru creația și inovarea contemporană și consolidează interacțiunea dintre patrimoniul cultural și alte sectoare culturale și creative.

Activități eligibile

 • schimburi între actori culturali pentru dobândirea de noi competențe și expertize (competențe digitale, noi modele de afaceri și de management, noi abordări de lucru cu publicul, sprijin pentru organizațiile mici în dezvoltarea capacității de a solicita împrumuturi): sesiuni de formare profesională, ateliere de lucru, realizarea de diverse materiale și instrumente-suport, inclusiv online (de exemplu, website-uri) etc.
 • schimburi de actori culturali între mai multe țări, inclusiv vizite prelungite și rezidențe artistice, care îi ajută pe artiștii/ profesioniștii din domeniul culturii să-și dezvolte carierele ­– de exemplu: creație artistică, coproducții și creații colective (co-creations) care sunt itinerate în diferite țări
 • activități derulate de organizații culturale din diferite țări, care fac coproducții și/ sau derulează activități în diferite spații/ în cadrul mai multor evenimente din diverse țări sau în cadrul unui singur eveniment cu recunoaștere și vizibilitate internaționale și, prin urmare, cu efect multiplicator în alte țări. Trebuie incluse activități de sporire și diversificare a publicului și de facilitare a accesului audienței la creații complexe. De exemplu: prin intermediul unor expoziții itinerante între parteneri sau al unui muzeu care împrumută colecții unui muzeu dintr-o altă țară și acordă o atenție deosebită lărgirii publicului și extinderii duratei de viață a expozițiilor
 • activități culturale și/ sau din domeniul audiovizual care sprijină integrarea refugiaților în Europa. Proiectele pot promova diverse creații comune și sunt încurajate să abordeze și aspecte juridice, lingvistice, de gen, chestiuni legate de mobilitate și specificități ale populației-țintă. Proiectele trebuie să stimuleze identificarea competențelor artistice specifice ale refugiaților, să pună în valoare talentele artistice ale populației refugiate sau să contribuie la sporirea abilităților de integrare socială și profesională.

Lista nu este exhaustivă.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 11
Contact

Biroul Europa Creativă

E-mail: cultura@europa-creativa.eu

Telefon: 021 316.60.61 (L-J între 9:00-17:00, V între 9:00-14:30)