Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul Orizont 2020 - European SME innovation Associate

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
IMM-uri vizionare, stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată Programului Orizont 2020, care nu găsesc competențele necesare pentru o idee particulară de inovare la nivel național

Subvenționarea unui număr de 115 IMM-uri în limita bugetului disponibil

15 ianuarie 2020, 17:00 CEST

Finanțator

Comisia Europeană

Buget

4.500.000 euro

Obiectiv

Acțiunea „European SME Innovation Associate” va oferi subvenții unui număr indicativ de 115 IMM-uri vizionare, care au întâmpinat dificultăți în recrutarea de competențe rare la nivel național pentru dezvoltarea de strategii inovatoare ambițioase. IMM-urile vor fi susținute să angajeze timp de un an un cercetător cu experiență („innovation associate”), pentru a dezvolta o idee inovatoare. Sarcina asociatului va fi să exploreze, pe parcursul contractului său, potențialul ideii lor inovatoare și să o transforme într-un proiect de inovație.

Un alt obiectiv al acțiunii este de a susține cercetătorii cu experiență să acumuleze și să dezvolte abilități în managementul inovării și managementul afacerilor, pe care ei le vor aplica direct pe parcursul performanței lor ca asociați.

Criterii de eligibilitate

Pentru beneficiari:

 • Solicitanții trebuie să fie IMM-uri unice;
 • Orice beneficiar nu poate primi mai mult de o subvenție în cadrul acestui subiect de apel. În cazul în care un solicitant prezintă mai multe propuneri, numai ultima propunere depusă va fi luată în considerare pentru evaluare.
 • IMM-urile care au primit o subvenție în cadrul acțiunii pilot anterioare desfășurate în 2017/2018 (programul de lucru 2016/2017) nu sunt eligibile în cadrul acestui apel.
 • Doar cererile de la IMM-uri stabilite în statele membre ale UE sau în țările asociate cu Orizont 2020 sunt eligibile.
 • Aplicațiile trebuie să includă un plan de recrutare, fișa postului, textul avizului pentru postul asociat, precum și un plan de publicitate (Euraxess, alte mijloace media). Anunțul vacant trebuie să ofere și o indicație clară a tipului de contract și a pachetului de remunerare. Cererea trebuie să conțină o declarație de onoare că postul vacant nu a fost completat la depunerea cererii.
 • Aplicația trebuie să includă o descriere clară a poziției asociatului în organizația companiei.
 • Propunerile nu sunt necesare pentru a oferi un proiect de plan de exploatare și diseminare.

Pentru „asociatul inovator” – cercetător:

Asociatul va trebui să îndeplinească următoarele criterii:

 • deținător de doctorat (sau echivalent),
 • expertiză în conformitate cu cerințele postului, astfel cum este prezentat în anunțul vacant;
 • respectarea criteriilor de mobilitate transnațională, astfel cum sunt definite în regula mobilității din Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) 17.

Activități eligibile

 • IMM-ul care va primi un grant va fi obligat să publice locul vacant pe EURAXESS;
 • IMM-ul care va primi grantul va fi obligat să angajeze un „asociat inovator” pentru o perioadă continuă de un an;
 • Sarcinile asociatului inovator vor fi acelea de a identifica potențialul ideii companiei de inovare cu obiective și să o transforme în proiecte inovative pe perioada acoperită de grant;
 • Asociatul inovator va trebui să lucreze exclusiv la proiectul descris în acordul de grant.

Criterii de evaluare

 • Excelență: Potențialul de ambiție și inovație pentru IMM din postul vacant ocupat, ducând în cele din urmă la inovații radicale în IMM
 • Impact: Abilitate demonstrată de a recruta abilitățile necesare pe piața națională a muncii;
 • Calitatea și eficiența implementării: Coerența și eficacitatea planului de recrutare și dezvoltare personală.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 128
Contact

Comisia Europeană

Telefon: +32 2 299 11 11, 8.00-19.00 CET

Website: https://ec.europa.eu/

Facebook:

 • https://www.facebook.com/EuropeanCommission/
 • https://www.facebook.com/reprezentanta.comisiei.europene.in.romania/