Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul Național Casa Verde Fotovoltaice – Apel de proiecte pentru achiziționarea de panouri fotovoltaice

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
Persoanele fizice

Până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei.

Depunere continuă până la epuizarea fondurilor

Finanțator

Ministerul Mediului și Ministerul Fondurilor Europene

Operator de program

Administrația Fondului pentru Mediu

Buget

Sume alocate pe regiuni:

 • Regiunea Bucureşti - Ilfov - 80.000.000 lei;
 • Regiunea Nord Est - judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui - 81.980.000 lei;
 • Regiunea Sud Est - judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea - 68.300.000 lei;
 • Regiunea Sud Muntenia - judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman - 72.880.000 lei;
 • Regiunea Sud Vest - judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea - 53.240.000 lei;
 • Regiunea Vest - judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş - 52.200.000 lei;
 • Regiunea Nord Vest - judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş -65.540.000 lei;
 • Regiunea Centru - judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu - 62.880.000 lei.

Despre program

Prin Programul Național Casa Verde Fotovoltaice, persoanele fizice se vor putea adresa instalatorilor validați, care au încheiat contract cu Administrația Fondului pentru Mediu, în vederea înscrierii în Program, urmând să fie achiziționate și montate sistemele de panouri fotovoltaice.

Cheltuieli eligibile

 • cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp (sistemul de panouri fotovoltaice, invertor, conexiuni, tablou electric);
 • cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice (15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice).

Criterii de eligibilitate

Se pot înscrie în Program:

 • Persoanele fizice cu domiciliul în România;
 • Proprietarul imobilului construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice;
 • Persoanele fizice care au acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, în situaţia în care imobilul construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate(copropietarii semnează pe cererea de finanțare);

Imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

 • Persoanele fizice care nu au obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local.

Modalitatea de înscriere

Programul Casa Verde Panouri Fotovoltaice finanțează achiziționarea de panouri fotovoltaice, prin următoarea procedură:

 1. Instalatorul de panouri fotovoltaice, care, conform Ghidului „este operatorul economic specializat care comercializează și instalează sistemele de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice”), trebuie să fie validat de către Autoritatea Fondului pentru Mediu. Lista cu instalatori validați aici.
 2. Solicitantul, ca persoană fizică, trebuie să se înscriere la unul dintre acești instalatori validați găsiți în listă. Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:
 • Cerere de finanțare tehnoredactată;
 • Copia actului de identitate;
 • Extrasul de arte Funciară nu mai vechi de 30 de zile;
 • Rezultatul pentru dreptul de proprietate;
 • Dovezi că nu există restanțe la taxe și impozite.
 1. Instalatorul semnează contractul de participare;
 2. Instalatorul înregistrează beneficiarii în sistemul informatic al AFM;
 3. Comisia de evaluare verifică documentele persoanelor înregistrate și publică lista rezultatelor.

Informații suplimentare

Persoanele fizice care nu au depus și nu au înregistrat documentele la instalatorii validați până în data de 10 septembrie, vor avea posibilitatea de a depune la instalatori documentele solicitate, cu condiția ca acestea să fie valabile la data înregistrării în aplicația informatică.

Vizualizări: 30951
Contact

Administrația Fondului pentru Mediu

Adresă: Splaiul Independenței nr. 294, Corp A, Sector 6 București, cod poștal: 060031

Telefon/Fax: (021)319.48.49, (021)319.48.50