Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Fondul Român de Dezvoltare Socială - Apel de proiecte destinat creșterii incluziunii și abilitării romilor

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • ONG-uri,
 • entități publice și
 • asociații ale autorităților locale
Între 300.000 și 1.000.000 euro UPDATE: 30 ianuarie 2020

Finanțator

Mecanismele Financiare SEE & Norvegian 2014-2021

Operator de program

Fondul Român de Dezvoltare Socială

Buget

16.000.000 euro.

Această sumă este distribuită în 3 alocări tematice:

 • Proiecte de furnizare de servicii – 10.000.000 euro;
 • Proiecte de dezvoltare a capacității centrelor educaționale / after school / de zi existente și care lucrează cu un procent ridicat de copii și tineri romi – 3.000.000 euro;
 • Proiecte de abilitare (empowerment) – 3.000.000 euro.

Obiective

Programul urmărește să contribuie activ la creșterea coeziunii economice și sociale la nivel național și local, în România, și la întărirea relațiilor bilaterale cu statele donatoare.

Apelul va sprijini proiectele ce vor contribui la creșterea incluziunii și abilitarea romilor în România, în acord cu cele 10 principii de bază comune privind incluziunea romilor:

 1. Politici constructive, pragmatice și nediscriminatorii;
 2. Vizarea explicită, dar nu exclusivă;
 3. Abordarea interculturală;
 4. Vizarea abordării integratoare;
 5. Conștientizarea dimensiunii genului;
 6. Transferul politicilor bazate pe dovezi;
 7. Utilizarea instrumentelor Uniunii Europene;
 8. Implicarea autorităților regionale și locale;
 9. Implicarea societății civile;
 10. Participarea activă a romilor.

Activități eligibile

 • Furnizarea de servicii integrate (obținerea documentelor de identitate, servicii educaționale, servicii de ocupare, servicii pentru sănătate, îmbunătățirea condițiilor de locuit);
 • Furnizarea de informații persoanelor de etnie roma, în special femeilor și tinerelor rome, cu privire la modalități de afirmare a drepturilor acestora, modalități de accesare a serviciilor publice;
 • Dezvoltarea capacităților individuale ale persoanelor de etnie roma;
 • Activități de creștere a responsabilității și a capacității autorităților și instituțiilor publice de a fi mai incluzive;
 • Activități care promovează capacitatea de organizare la nivel local a romilor; formarea personalului și a voluntarilor care lucrează cu persoane de etnie roma;
 • Campanii de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, țintind populația majoritară, care să promoveze respectarea drepturilor romilor, lupta împotriva antigipsismului, stereotipurilor și hărțuirii;
 • Schimburi de bune practici în domeniul proiectului cu entități din Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 230
Contact

Fondul Român de Dezvoltare Socială

Adresa: Bucureşti, sector 3, str. Eugeniu Carada nr. 1, etaj 3

Telefon: 021 315 34 40; 021 315 34 15

E-mail: office@frds.ro

Website: http://www.frds.ro/