Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Mecanismul financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României – Apel de proiecte pentru mobilități în învățământul superior

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • Instituţii de învăţământ superior (universităţi) din România acreditate, care deţin o Cartă Erasmus pentru Învăţământul Superior (ECHE-Erasmus Charter for Higher Education) aprobată de Comisia Europeană.
 • Persoanele fizice pot aplica pentru un grant numai prin intermediul unei instituţii eligibile.

Între 1.500 și 50.000 euro

11 noiembrie 2019, ora 13:00

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2020 și Guvernul României

Operator de program

România:

 • Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP).

Parteneri de program din Statele Donatoare:

 • Agenţia Norvegiană pentru Cooperare Internaţională şi Imbunătăţirea Calitaţii in Învăţământul Universitar (DIKU) şi
 • Agenţia Naţională pentru Afaceri Internaţionale - AIBA.

Obiectivul programului

Obiectivul principal al proiectelor de mobilitate în învățământul superior este îmbunătățirea competențelor studenților și personalului din învățământul superior, prin creșterea mobilității studenților și a personalului între România și Statele Donatoare.

Activități eligibile

 1. Studenți:
 • Activități de mobilitate pentru studiu cu o perioadă cuprinsă între 3 și 12 luni (în același an academic) într-unul dintre statele donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).
 • Activități de mobilitate pentru stagii de ucenicie (traineeship) pe o perioadă cuprinsă între 2 și 12 luni într-unul dintre statele donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). Perioadele de mobilitate pot fi combinate (studiu + ucenicie).
 1. Personal(staff):
 • Misiuni de predare cu durată cuprinsă între 2 zile-2 săptămâni.
 • Mobilități de training, cu scopul de a participa la seminarii, workshopuri, cursuri de instruire, vizite de studii, job shadowing și activități de educație non-formală, cu durată cuprinsă îmtre 2 zile - 2 săptămâni.

Se pot finanța și următoarele:

 1. Sprijin organizatoric pentru proiecte de mobilitate;
 2. Sprijin pentru nevoi speciale: studenții și personalul cu nevoi speciale pot solicita o subvenție suplimentară specifică, după ce au fost selectați pentru o perioadă de mobilitate.

Criterii de evaluare

Studenți:

 • rezultate academice - 20% din punctajul total;
 • scrisoare de intenție - 20% din punctajul total;
 • interviu - pentru a confirma informațiile furnizate în scrisoarea de intenție și pentru a evalua atitudinea față de o potențială mobilitate în țara aleasă - 40% din scorul total;
 • competențe lingvistice relevante, pentru a asigura o mobilitate de calitate (cunoașterea limbii țării gazdă va fi un plus) - 20% din punctajul total.

Personalul didactic și non-didactic:

 • Pentru personalul didactic și non-didactic, selecția se va face pe baza scrisorii de intenție, care va include Programul de lucru al activităților planificate. Selecția va ține seama de relevanța mobilității propuse pentru nevoile de dezvoltare instituțională ale universității de origine și pentru consolidarea relațiilor bilaterale.

*Universitățile care trimit aplicațiile sunt responsabile de selecția studenților și personalului.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 2
Contact

În timpul etapelor de aplicare, selecţie şi implementare, puteţi contacta următorii experţi tehnici:

radu.stoika@anpcdefp.ro

madlena.nen@anpcdefp.ro

raluca.boldan@anpcdefp.ro