Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Europa Creativă – Apel de proiecte pentru platformele de inovare a conținutului cultural

Beneficiari eligibil Finanțare acordată Termen limită de depunere

Entități publice sau private care activează în industriile de conținut, spre exemplu:

 • industria audiovizualului,
 • multimedia,
 • industria editorială,
 • industria muzicii.

Entitățile trebuie să fie înființate sau să aibă sediul legal în unul dintre Statele Membre UE

Bugetul total de 1.038.000 euro va fi distribuit pentru un număr de maximum 3 proiecte, în conformitate cu calitatea acestora.

20 septembrie 2019

Finanțator

Comisia Europeană

Buget

1.038.000 de euro

Obiectiv

Proiectul-pilot „Platform(s) for cultural content innovation” își propune sprijinirea platformelor pentru inovarea conținutului cultural. Acesta are următoarele obiective:

 • sprijinirea industriilor europene de conținut să-și dezvolte capacitatea de inovare, precum și adoptarea unir noi tehnologii prin care să-și păstreze poziția de pionieri creativi în era digitală;
 • promovarea schimbului de experiență, date și cunoștințe între actorii din diferite industrii de conținut;
 • testarea și dezvoltarea de noi abordări și modele de afaceri pentru crearea, distribuirea și promovarea conținutului, profitând de tehnologiile digitale și ținând cont de audiență;
 • existența și funcționarea platformei (platformelor) pentru inovarea conținutului cultural.

Activități eligibile

 • Activități de custodie a unei platforme care promovează experimentarea cu tehnologii recente și dezvoltarea de noi abordări, servicii, produse, modele de afaceri în cadrul industriilor de conținut;
 • Activități legate de diseminarea rezultatelor experimentării, schimbului de date și experiență în sectoarele de conținut cultural;
 • Activități legate de organizarea de evenimente, conferințe, ateliere etc. (online și offline) prezentând progresul și rezultatele activităților platformei pentru inovarea conținutului cultural.

Criterii de evaluare

 1. Capacitatea financiară

Aplicantul trebuie să fie stabil financiar și să aibă suficiente surse de finanțare pentru a-și menține activitatea pe toată perioada grantului și să participe la finanțare. Capacitatea financiară a aplicantului va fi evaluată pe baza documentelor trimise odată cu aplicația.

 1. Capacitatea operațională

Solicitanții trebuie să aibă competențele profesionale, precum și calificările adecvate necesare pentru a finaliza acțiunea propusă. În acest sens, ca și în cazul capacității financiare, solicitanții trebuie să depună o declarație de onoare.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 15
Contact

Întrebările și cererile de clarificare pot fi trimise către CNECT_13@ec.europa.eu, menționându-se numele și numărul apelului.